Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Naplňuje nás, že jsme klientům oporou na překážkové dráze

Naplňuje nás, že jsme klientům oporou na překážkové dráze

Setkáváme se s různými příběhy lidí, někdy se stáváme průvodci jejich životních osudů. Ne každý příběh nás však osloví, ne každý dokážeme sdílet. Nejvíce pozitivní impulzy nám většinou dávají lidé, kteří si prošli nelehký život, postihly je zdravotní problémy, které se jim staly velkými omezeními pro běžný život, a přesto dokážou být optimisty a silou vůle bojovat dál, překonávat další překážky a ještě pozitivně působit na lidi kolem sebe.

Pravidelně se v praxi setkáváme s onkologicky nemocnými, či lidmi s nemocemi pohybového ústrojí. Naši pacienti potřebují nejen velkou dávku optimismu, trpělivosti, vůle a víry v obrat k lepšímu, ale také zázemí a blízkost někoho, kdo s nimi bude sdílet radosti a smutky jejich každodenního života s nemocí. A to je nejspíš to, co ovlivňuje i naši osobnost a posouvá nás dál. Je to víra, že až se sami ocitneme v těžké situaci a bude nás život zkoušet, objevíme kolem sebe někoho, kdo nám bude oporou na té „překážkové dráze“, jako jsme nyní my oporou pro naše klienty.  

Mgr. Soňa Jarošová a Pavla Kubelková, zdravotní sestry

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK