Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Dotazník Charitní pečovatelské služby Zlín

Vážená paní, vážený pane, vážená uživatelko, uživateli sociálních služeb zlínské Charity, velmi si vážíme Vaše času, věnovaného vyplnění anonymního dotazníku. Vaše odpovědi slouží pouze pro vnitřní potřebu Charity Zlín. Vaše odpovědi nám umožňují zkvalitňovat a rozvíjet sociální službu, prováděné pečovatelské úkony. Přejeme vše dobré. Kolektiv pracovníků Charitní pečovatelské služby Zlín

Znáte Charitní pečovatelskou službu Zlín (dále ChPS Zlín)? *
Odkud jste se o ChPS Zlín dozvěděl/a, případně kde jste zaznamenal/a informace o ní? (možnost více odpovědí)
Víte, co Vám může ChPS Zlín nabídnout? *
Nabídka poskytovaných úkonů ChPS Zlín je podle Vás *
Obrátil/a byste se, v případě potřeby, na ChPS Zlín? *
Máte-li se službou osobní zkušenost (uživatel, rodina uživatele), vyjádřete svoji spokojenost
Dokázal/a byste v případě nespokojenosti s poskytovanými službami tuto situaci řešit? *
Jste spokojen/a s jednáním pracovníků ChPS Zlín?
Je pro Vás srozumitelný obsah internetových stránek Charity Zlín, ChPS Zlín? *
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK