Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Domácí hospicová péče

Hospicová (paliativní) péče v domácím prostředí pacienta

Hospicovou péči o umírající přímo u nich doma, poskytují Charity v Olomouckém kraji a částech kraje Jihomoravského, Zlínského a Pardubického téměř dvacet let. 

"Být člověku nablízku, být s ním, to je to nejdůležitější - v lásce, v životě i v umírání."

Elisabeth Kübler - Ross

Díky pečovatelkám nemusela paní Vlasta Svobodová opustit svůj domov

Díky pečovatelkám nemusela paní Vlasta Svobodová opustit svůj domov

Pečovatelky v terénu pomáhají všem,kteří podporu potřebujíDobrý den, paní Vlčková, chtěla bych Vám, za celou rodinu, moc poděkovat. S Vaší pomocí jsme mohli o maminku pečovat až do konce doma, v prostředí, ve kterém žila posledních třicet let.

Vyřiďte, prosím, poděkování všem pečovatelkám, které k nám chodily a o maminku se staraly. Za celou rodinu Libuše Vystrčilová

Charitní pečovatelská služba hledá odborné pracovníky, profesionály

Charitní pečovatelská služba hledá odborné pracovníky, profesionály

Zn. Jde o práci dělanou srdcem, práci, jež je posláním

Zaměstnanost stoupá. Nízká míra nezaměstnanosti. Konkurenční boj o kvalitní zaměstnance. Zvyšující se nástupní platy. Vedle uvedených hesel, která plní v posledních měsících média, oslovují veřejnost na každém kroku i billboardy spousty zaměstnavatelů. Ti slibují novým pracovníkům benefity, mimořádné odměny, třinácté platy, ba dokonce nemalé náborové příspěvky.

Kvalitní zázemí pečovatelské služby je základem pro kvalitně poskytovanou péči

Kvalitní zázemí pečovatelské služby je základem pro kvalitně poskytovanou péči

Modernizace zázemí pečovatelské služby ukončena. Denní místnost, šatna, počítačová pracovna pečovatelek propojená s pracovnou sociálních pracovnic. Vše ´vonící novotou´ vysvětil Mons. Ivan Fišar, zlínský děkan. Společně pak s radní Zlínského kraje Michaelou Blahovou a náměstkem primátora Ing.et Ing. Jiřím Korcem, prostory oficiálně otevřeli.

Poděkování hostům za přijetí pozvání, poděkování za přízeň.

Bez pomoci pečovatelek by mnozí těžko fungovali

Bez pomoci pečovatelek by mnozí těžko fungovali

V listopadu a prosinci 2016 probíhalo mezi uživateli charitní pečovatelské služby dotazníkové šetření, ve kterém se mohli uživatelé vyjádřit ke kvalitě pečovatelské služby a mohli zde projevit svou spokojenost či nespokojenost. Uživatelům v přímé péči bylo rozdáno 86 dotazníků, z toho jich bylo vráceno čtyřicet sedm. Dotazník obsahoval deset otázek, přičemž téměř u všech otázek měli uživatelé prostor k individuálnímu vyjádření. Výsledky hodnocení kvality a spokojenosti uživatelů slouží k celkovému zhodnocení poskytované sociální služby.

Pečovatelky a sestry Alena a Anna. I když nemají viditelná křídla, jsou Zlínskými anděly

Pečovatelky a sestry Alena a Anna. I když nemají viditelná křídla, jsou Zlínskými anděly

Prvně letos oslovilo město Zlín veřejnost s žádostí o nominaci na udělení ´Zlínský anděl´ pro osobnosti z řad poskytovatelů sociálních služeb a organizací podílejících se na pomoci a podpoře těm, kteří obé potřebují. Zlínské anděly předávala, během Vánočního koncertu v obřadní síni radnice, i Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora: „Oceňujeme pracovníky v sociálních službách i pracovníky sociálních odborů, kteří dělají mnoho pro druhé. Děkujeme jim drobností a hudebním dárkem, koncertem, který je zde již tradicí. Věřím, že tou se stane i Zlínský anděl."

Svatá Anežka Česká, patronka zlínských charitních pečovatelek

Svatá Anežka Česká, patronka zlínských charitních pečovatelek

Každoročně třináctého listopadu je připomínána památka svaté Anežky České (∗1211 †1282), jež je svými činy, péčí o staré a nemocné, nejblíže poslání zlínské Charitní pečovatelské služby, která na Zlínsku působí již dvacetpět let.

Jan Pavel II. o svaté Anežce České napsal: „Sytila hladové, ošetřovala nemocné, pečovala o přestárlé, povzbuzovala bezradné a tak byla schopna šířit pokoj a smíření, dodávat útěchu a vlévat novou naději." 

S laskavými pečovatelkami je pro paní Jarmilu Jančovou vše lehčí

S laskavými pečovatelkami je pro paní Jarmilu Jančovou vše lehčí

Pečovatelky v terénu pomáhají všem,kteří podporu potřebujíPotkalo mne, žel Bohu, vážné onemocnění. Nemohla jsem zůstat doma sama. Ale pomoc přišla. Pečovatelky mne navštěvují dvakrát denně a pomáhají mi zvládat úkony, které sama nemohu absolvovat. Mnohým z nás se těžce přijímá pomoc druhých, ale životní situace nás k tomu stejně přinutí. Stáří a nemoci si nevybírají. Čekají skoro každého z nás, i když málokdo čeká je. S laskavými charitními pečovatelkami je to ale lehčí. Jarmila Jančová 

Sto jedna letá Štěpánka Světlíková děkuje pečovatelkám za ochotu

Sto jedna letá Štěpánka Světlíková děkuje pečovatelkám za ochotu

Paní Štěpánka Světlíková při oslavě stých narozenin (foto soukromý archiv uživatelky)Jsem velmi ráda, že mohu pečovatelskou službu využívat. Tato služba mi umožňuje zůstat i nadále ve svém domově a dopřát rodinným příslušníkům trochu oddychu v péči o mou osobu. Moc si vážím vstřícných, usměvavých pečovatelek, které jsou velmi ochotné i k nepříjemným úkolům. Jsem jim velmi vděčná za příjemné chvíle s nimi strávené. Přeji celé Charitní pečovatelské službě mnoho úspěchů ve vaší těžké práci. Štěpánka Světlíková

Poděkování za podporu Zlínskému kraji a statutárnímu městu Zlínu

Poděkování za podporu Zlínskému kraji a statutárnímu městu Zlínu

Zlínská Charita děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí dotací z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015 (všechny sociální služby poskytovatele dle zákona o sociálních službách) a z programu Priority Zlínského kraje pro rok 2015 (pečovatelská služba).

Zlínská Charita děkuje také statutárnímu městu Zlínu za poskytnutí dotací na zajištění provozu sociálních služeb poskytovaných různým cílovým skupinám osob ve městě a jeho místních částech.  

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK