Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

V létě u nás nehřálo jen sluníčko

V létě u nás nehřálo jen sluníčko

Je hodně věcí, které dokážou tak zvaně zahřát u srdce. Mezi top se dá jistě zařadit pochvala. Někdo chválí svými ústy stále, jiný je na pochvaly opatrný. Zrovna tak je to s přijímáním ocenění. Po většinu dne usměvavá vedoucí naší pečovatelské služby, paní Boženka Sukopová, patří k těm, kteří umí pochválit, když jde o povzbuzení zasloužené. A jelikož se v přímé péči už nějaký ten pátek pohybuje, dobře ví, kdy není třeba slovy chvály a poděkování šetřit.

Byla v Indii, Itálii. Do Zlína zavítala sestra Wilma poprvé

Byla v Indii, Itálii. Do Zlína zavítala sestra Wilma poprvé

Sestra Wilma Pinheiroi patří do řeholní rodiny s názvem Kongregace sester karmelitánek Institut Naší Paní z Karmelu. Českou republiku, konkrétně Zlín, navštívila při příležitosti skládání věčných slibů dvou našich sester a při té příležitosti dostala pozvání navštívit střediska Charity Zlín. Cílem setkání bylo nejen seznámit spolusestru s mojí pastorační službou v organizaci, ale i ukázat formu charitní služby u nás. Moc jsem se těšila, protože sestra Wilma už má možnost porovnávat. Pochází z Indie, zakusila realitu života v brazilském městě Manaus, prošla různými místy v Itálii.

Jarní setkání uživatelů

Jarní setkání uživatelů

I letos jsme neopomenuli na jarní setkání uživatelů námi poskytovaných služeb. To první setkání se uskutečnilo ve společenské místnosti v domě s pečovatelskou službou v Malenovicích. Spíše rodinná atmosféra už tradičně charakterizuje naše aktivity v tomto útulném prostředí. Místní obyvatelé domu se jistě potěšili ve svém stáří milým vystoupením „Zobáčků“ z místní mateřské školy pod vedením paní Mgr. Ivany Pilátové. Na oplátku my jsme potěšili děti dárečky, přičemž stojánek pro čokoládového zajíčka vyrobili uživatelé centra denních služeb pro seniory.

Vedoucí služby přechází na novou pozici

Vedoucí služby přechází na novou pozici

Anna Gajdošíková, vedoucí střediska, pracovala v Charitě Zlín od roku 2000. Nejdříve na pozici zdravotní sestry ošetřovatelské služby, v roce 2006 byla jmenována vedoucí služby pečovatelské a centra denních služeb, což zrovna nebylo malé sousto. V závěru roku 2012 přešla na novou pozici, a to starobního důchodce. Paní Anně děkujeme za vše, co nejen pro Charitu Zlín, ale především pro uživatele služeb vykonala. Přejeme jí hodně zdraví a spoustu drobných radostí. Zkrátka, vše dobré. Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín

Naplňuje mne, když pomůžeme zmírnit samotu a bolest

Naplňuje mne, když pomůžeme zmírnit samotu a bolest

Ve své práci se setkáváme s lidmi, kteří prožívají podzim života, kteří bilancují, vzpomínají, radují se, ale i pláčou, jsou mnohdy plni bolesti. A především jsou sami. Každý z nich očekává pozornost, každý z nich chce, abychom jim naslouchali, každý z nich chce cítit něčí blízkost. Mnohdy to nejsou ti nebližší, ale my, pečovatelé, kteří jim poskytujeme každodenní pomoc. A pro některé z nich jsme jediným kontaktem s vnějším světem. Často jsem právě o takovouto paní pečovala. Budu jí říkat Liběna. Mohla bych říct, že byla náročná, náladová, osamělá.

Naplňuje mne pocit, že naše práce je poslání

Naplňuje mne pocit, že naše práce je poslání

Budu vyprávět o jedné naší uživatelce, pojmenuju ji paní Valérie, která, i když nevědomky, ocenila naši práci a úžasně nás povzbudila v našem konání, dodala nám další motivaci a potvrdila smysl naší služby. Takže od začátku. Začal nový rok, vše probíhalo, jak mělo. Paní Valérie se však dozvěděla, že kvůli rekonstrukci koupelny bude muset opustit dosavadní domov a několik měsíců pobývat u své dcery. Při každé návštěvě jsme společně rozebíraly klady, ale i zápory této situace, čeho se nejvíce obává, nebo co ji na neočekávané, pro ni dlouhodobé změně, těší.

Srdíčko i písnička potěšily nejen matky

Srdíčko i písnička potěšily nejen matky

Písnička a úsměv od dětí, je vždy radostí. A to vše přinesly děti z MŠ Sokolská Zlín nejen seniorkám - maminkám, ale všem, kteří zavítali do klubu seniorů Drofa. Potěšil je jistě i dáreček od dětí, srdíčkové srdíčko a také barevný motýlek od sociálních pracovnic centra denních služeb pro seniory. nechybělo malé občerstvení. PeR

Naplňuje mne, když se na nás naši uživatelé těší

Naplňuje mne, když se na nás naši uživatelé těší

Jednou z mých prvních uživatelek byla paní, dám jí jméno Tereza, která ztratila svého nejbližšího a zůstala na světě sama. Se ztrátou se velmi těžce vyrovnávala. Povzbuzovala jsem tedy paní Terezu do dalšího života a snažila jsem se její bolest zmírnit. Větu, kterou mi v době svého velkého smutku řekla, mám pořád na paměti: „Sama zvládnu tak málo, ale když mi pomůžete, tak s vámi zvládnu cokoliv.“

Hudební odpoledne v Malenovicích

Hudební odpoledne v Malenovicích

Pohlazení na duši pro komorní setkání uživatelů služby v domě s pečovatelskou službou připravila pastorační asistentka sr. Sylvia, která byla pomyslným průvodce odpoledne. Doplňovaly jí děvčata s kytarou a písničkami. Ráznější tóny, k nimž se přidali se zpěvem všichni přítomní, pak zazněly z harmoniky paní Jabůrkové. A náladu oživil již tradičně místní písničkář a také dřívější pracovník-pečovatel naší služby, Martin Wicherek. No a ani v Malenovicích nechyběly podzimní produkty z kuchyně i vinice. PeR

Úspěchem je poděkování uživatelů za odvedenou práci

Úspěchem je poděkování uživatelů za odvedenou práci

Úspěchem služby, a to ne malým, je beze sporu vyslovení poděkování za odvedenou práci. Přiznejme si, že stále není úplně časté děkovat. Za cokoliv. Děvčatům z naší pečovatelské služby děkováno bylo. A hned pěkně hlasitě. Vnučka jedné z našich uživatelek se rozhodla využít možnost děvčatům poděkovat za jejich skvělou péči veřejně, před vyprodaným hledištěm, a to v rámci jedinečného divadelního představení Jaroslava Duška.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK