Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Bez pomoci pečovatelek by mnozí těžko fungovali

Bez pomoci pečovatelek by mnozí těžko fungovali

V listopadu a prosinci 2016 probíhalo mezi uživateli charitní pečovatelské služby dotazníkové šetření, ve kterém se mohli uživatelé vyjádřit ke kvalitě pečovatelské služby a mohli zde projevit svou spokojenost či nespokojenost. Uživatelům v přímé péči bylo rozdáno 86 dotazníků, z toho jich bylo vráceno čtyřicet sedm. Dotazník obsahoval deset otázek, přičemž téměř u všech otázek měli uživatelé prostor k individuálnímu vyjádření. Výsledky hodnocení kvality a spokojenosti uživatelů slouží k celkovému zhodnocení poskytované sociální služby.

Výsledky hodnocení kvality a spokojenosti uživatelů charitní pečovatelské služby – terénní služba 2016

Dotazník byl oproti minulým letem rozšířen o otázky na naplňování veřejného závazku v rámci realizace služby. Z odpovědí uživatelů vyplynulo, že jim služba pomáhá naplňovat jejich přání a osobní požadavky (cíle). Všichni uživatelé uvedli, že pečovatelky respektují jejich svobodnou vůli, právo na soukromí a důstojnost

Dále z dotazníku vyplynulo, že většině uživatelů nastavený systém individuálního plánování vyhovuje a rozumí mu. 9 uživatelů, kteří uvedli, že individuálnímu plánování nerozumí, tuto skutečnost sdělili anonymně. Proto byly pečovatelky i sociální pracovnice poučeny, aby s uživateli více mluvily o smyslu a účelu individuálního plánování.

Vyhodnocení dotazníku:

Uživatelé se o naší službě nejčastěji dozvídají od známých, přátel a rodiny.

Všichni uživatelé uvedli, že jim služba pomáhá naplňovat jejich přání a osobní požadavky.

Téměř všichni uživatelé jsou se službou spokojeni.

Všichni uživatelé označili, že pečovatelky respektují jejich svobodu, důstojnost a soukromí.

Uživatelé hodnotili péči o svou osobu velmi pozitivně.

Většině uživatelů systém individuálního plánování vyhovuje a rozumí mu. 9 uživatelů uvedlo, že tomu nerozumí.

K otázce týkající se stravy se naprostá většina uživatelů nevyjádřila, jelikož tuto službu nevyužívá. Ti, kteří stravu odebírají, jsou se službou spokojeni.

Téměř všichni uživatelé by naši službu jiným zájemcům doporučili.

Hodnocení jednotlivých otázek

 1. Jak jste se dozvěděl (a) o pečovatelské službě?

Vyhodnocením jednotlivých odpovědí bylo zjištěno, že nejčastějším infomačním zdrojem, ze kterého se uživatelé dozvídají o pečovatelské službě, jsou známí, přátelé a rodina. Jako druhá nejčastější odpověď byl uváděn lékař či nemocnice.

Výsledky

Informační zdroj

Počet odpovědí

Z úřadů

2

Informační telefonní linky

1

Telefonní seznam

2

Rádio a rozhlas

0

Lékař, nemocnice

12

Známí, přátelé, rodina

34

Denní tisk, televize

0

 1. Napomáhá Vám naše pečovatelská služba naplňovat přání a osobní požadavky?

Všichni uživatelé, kteří dotazník vyplnili, se vyjádřili, že jim pečovatelská služba pomáhá naplňovat jejich požadavky a přání.

Odpovědi uživatelů:

„Jsem velmi spokojena.“

„Při provádění osobní hygieny mám možnosti si s paní pečovatelkou popovídat, někdy i zazpívat.“

„Vaše pečovatelská služba je pro mne naprosto nepostradatelná.“

„Jsem celkem spokojená, ale omezuje mě nákup v nejbližším obchodě. Některé věci bych nakupovala na trhu.“

„Většinou ano, samozřejmě dle individuálního přístupu pečovatelek.“

Výsledky

Odpověď

Počet odpovědí

Ano

47

Ne

0

 1. Jste s naší službou spokojen(a)?

Kromě jednoho uživatele všichni označili, že jsou s pečovatelskou službou spokojeni.

Odpovědi uživatelů:

„S prováděním osobní hygieny jsem velmi spokojený.“

„Nemám žádné připomínky.“

„S úctou a s obdivem se skláním před činností všech pracovnic pečovatelské služby.“

„Bylo hodně nedorozumění, nezaopatřená služba, špatná informovanost. Měla by být určena náhradní pečovatelská služba v době, kdy je omezen provoz.“

„Oceňuji ochotu a toleranci.“

Výsledky

Odpověď

Počet odpovědí

Ano

46

Ne

1

 1. Respektují pracovníci Vaši osobní svobodu, důstojnost a soukromí?

Všichni odpověděli, že pracovníci jejich svobodu, důstojnost i soukromí respektují.

Odpovědi uživatelů:

„Pečovatelky jsou milé, vždy potěší, respektují soukromí, za vše děkuji.“

„Přístup všech pracovnic pečovatelské služby je na vysoké úrovni.“

„Jsem spokojená, zcela bez připomínek.“

„Vše je v naprostém pořádku.“

Výsledky

Odpověď

Počet odpovědí

Ano

47

Ne

0

 1. Jak byste ohodnotil (a) péči o vaši osobu?

Odpovědi uživatelů:

„Jsem s vaší prací velmi spokojena.“

„Péče o maminku umožňuje její důstojné dožití doma, což bych já sám nikdy nezvládl a hodně mi na tom záleží.“

„Je většinou kvalitní, jsou určité výkyvy dle individuálního přístupu pečovatelek.“

„Péči o mou osobu hodnotím jako velmi dobrou.“

„Dobře.“

„Výborně.“

„Velmi pozitivně.“

„V pořádku.“

„Velmi dobrá.“

„Jako rodina jsme spokojeni.“

„Výborná, nemám žádné špatné zkušenosti.“

„Vyhovující.“

„Bez připomínek.“

„Péče je dobrá, vyhoví mi v každém požadavku.“

„Paní pečovatelky se střídají. Jsou ochotné, příjemné.“

„Služba mi pomáhá.“

 1. Víte, co je individuální plánování, vyhovuje vám četnost jeho vyhodnocování?

Většina dotázaných uživatelů ví, co je individuální plánování. Najdou se ale i uživatelé, kteří tomu nerozumí.

Odpovědi uživatelů:

„Asi ne, týká se spíš zdravotní péče.“

„Materiály jsou přehledné a postačující.“

„Takové opakující se hodnocení a vyplňování nás irituje.“

Výsledky

Odpověď

Počet odpovědí

Ano vím, vyhovuje mi

34

Ano vím, nevyhovuje mi

1

Nevím

9

Bez odpovědi

3

 1. Jste spokojeni se stravou, která je poskytována v jídelnách nebo v rámci rozvozu stravy?

Naprostá většina uživatelů na tuto otázku neodpověděla nebo napsala, že službu rozvozu obědů nebo stravy v jídelnách nevyužívají.

Výsledky

Odpověď

Počet odpovědí

Ano

4

Ne

0

Bez odpovědi, jiná odpověď – nevyužívání obědů

43

 1. Pokud využíváte naší službu poskytnutí stravy v jídelnách nebo dovozu stravy, vyjádřete se prosím, ke kvalitě stravy. Veškeré připomínky předáme dodavatelům obědů.

Vzhledem k tomu, že službu poskytnutí stravy v jídelnách nebo dovozu stravy využívají pouze 4 z dotazovaných uživatelů přímé péče, konkrétní vyjádření nikdo neuvedl.

 1. Doporučili byste naši službu jiným zájemcům?

Naši uživatelé by jednoznačně pečovatelskou službu ostatním zájemcům doporučili.

Výsledky

Odpověď

Počet odpovědí

Ano

45

Ne

1

Bez odpovědi

1

 10. Připomínky, pochvaly, náměty k řešení

„S pomocí pečovatelek jsem velmi spokojen.“

„Vážíme si velmi práce vašich pečovatelek.“

„Všechny pracovnice pečovatelské služby jsou velmi ochotné, milé a vždy jsem spokojený.“

„Zbytečně velká administrativa, lepší je věnovat se více klientům.“

„Děkuji za prováděnou práci a musíme vyjádřit pouze ta nejlepší hodnocení.“

„Ráda bych měla možnost využít služeb vašich pracovníků i jinak než jen nákup potravin.“

„Bez vaší pomoci s osobní hygienou bych těžko fungovala a moc děkuji za vaši práci a ochotu. Těším se vždy na pondělí, až se setkáme a popovídáme.“

„Znovu velmi děkuji za služby osobní hygieny a pedikúry.“

„Přeji si, aby se pořád neměnily pečovatelky.“

„Jsem plně spokojen.“

„Pracovnice jsou vstřícné, nápomocné, dobrá komunikace.“

„Jsem spokojen, hodnotím za 1.“

„Jsem velmi spokojena, jak s výkonem péče, tak i s přístupem všech pracovnic.“

„Děkuji pracovnicím Charity za srdečnost a vstřícnost.“

Marta Kubáňová, sociální pracovnice

 

Výsledky hodnocení kvality a spokojenosti uživatelů charitní pečovatelské služby – ambulantní podání stravy v jídelnách a terénní dovoz stravy za rok 2016

V měsíci prosinci 2016 probíhalo mezi uživateli Charitní pečovatelské služby Zlín dotazníkové šetření, ve kterém se mohli uživatelé anonymně vyjádřit ke kvalitě pečovatelské služby, ale také ke kvalitě stravy v jídelnách pro seniory a dovozu stravy. 

Bylo rozdáno 180 dotazníků, vráceno jich bylo celkem 112 kusů.

Dotazník obsahoval devět otázek, z nichž převážná část se týkala pečovatelské služby a pracovníků pečovatelské služby, spokojenosti či nespokojenosti se službou a 2 otázky se týkaly konkrétně kvality stravy. Téměř u všech otázek měli uživatelé prostor k individuálnímu vyjádření.

Výsledky hodnocení kvality a spokojenosti uživatelů budou sloužit k celkovému zhodnocení a zkvalitňování služby.

Hodnocení jednotlivých otázek

 1. Jak jste se dozvěděl (a) o pečovatelské službě?

Vyhodnocením jednotlivých odpovědí bylo zjištěno, že nejčastějším infomačním zdrojem, ze kterého se uživatelé dozvídají o pečovatelské službě, jsou známí, přátelé a rodina.

Výsledky

Informační zdroj

Počet odpovědí

Z úřadů

6

Informační telefonní linky

1

Telefonní seznam

0

Rádio a rozhlas

3

Lékař, nemocnice

18

Známí, přátelé, rodina

78

Denní tisk, televize

2

 1. Napomáhá Vám naše pečovatelská služba naplňovat přání a osobní požadavky?

Některé odpovědi uživatelů:

„Zatím ostatní služby moc nevyužívám, ale možnost obědů je skvělá a člověk se cítí bezpečně, když je pomoc nablízku.“

„Ano pomáhá při zabezpečení obědů.“

Výsledky

Odpověď

Počet odpovědí

Ano

83

Ne

5

 1. Jste s naší službou spokojen (a)?

Některé odpovědi uživatelů:

„Jsem spokojena, v jídelně je vzorná obsluha.“

„Skvělé, že jsou paní pečovatelky s námi v jídelně.“

„Jsem velmi spokojena, pečovatelky odvádějí kvalitní a hlavně poctivou práci.“

Výsledky

Odpověď

Počet odpovědí

Ano

95

Ne

1

 1. Respektují pracovníci Vaši osobní svobodu, důstojnost a soukromí?

Naprostá většina uživatelů označila, že je jejich osobní svoboda, důstojnost i soukromí pracovníci respektují.

Výsledky

Odpověď

Počet odpovědí

Ano

91

Ne

3

 1. Jak byste ohodnotila péči o vaši osobu?

Odpovědi uživatelů:

„Pečovatelky jsou přívětivé při podávání jídla.“

„Jsem spokojen.“

„Zaměstnanci se k nám chovají velmi dobře.“

„Chodím pouze do jídelny a jsem naprosto spokojena.“

„Jedním slovem – spokojenost.“

„Nemám připomínky.“

„Dobře, kvalitně, odpovědně.“

„Je skvělá.“

„Všichni jsou příjemní.“

„Jsem spokojená, pracovníci Charity jsou ke mně vstřícní a milí.“

 1. Víte co je individuální plánování, vyhovuje vám četnost jeho vyhodnocování?

Většině uživatelů četnost vyhodnocování vyhovuje. Je ale asi třetina uživatelů jídelen a rozvozu obědů, kteří nevědí proč se individuální plánování při této službě prování.

Výsledky

Odpověď

Počet odpovědí

Ano vím, vyhovuje mi

67

Ano vím, nevyhovuje mi

3

Nevím

26

 1. Jste spokojeni se stravou, která je poskytována v jídelnách nebo v rámci rozvozu stravy?

Většina uživatelů je se stravou spokojena.

Výsledky

Odpověď

Počet odpovědí

Ano

98

Ne

5

 1. Pokud využíváte naši službu poskytnutí stravy v jídelnách nebo v rámci dovozu stravy, vyjádřete se prosím, ke kvalitě stravy. Veškeré připomínky předáme dodavatelům obědů.

Odpovědi uživatelů:

„Obsluha vzorná, ochotná, strava je dobrá, snad jen ten velký masový knedlík.“

„Vždy mám možnost si vybrat, přesto že mám slabší žaludek, strava mi nedělá potíže. Větší pestrost by ale nebyla na škodu.“

„Jsem spokojen, pouze stále - připomínám méně solit!“

„Kvalita je dobrá, ale jídla jsou pořád stejná.“

„Větší pestrost obědů.“

„Ze zdravotních důvodů méně solit a pepřit.“

„Jídla jsou vcelku kvalitní, chutné jsou omáčky.“

„Mnoho zeleniny v polévce.“

„Jídelníček se stále opakuje, možno vařit pestřejší stravu.“

„Kvalita stravy je tak na 50 %, v rajské omáčce je moc skořice, více bezmasých jídel.“

„Více zeleninových jídel (např. brokolici, lečo).“

„V jídelníčku nejsou ryby a koláče.“

„Kvalita je dobrá, mohlo by být více sladkých jídel.“

„Podepisovali jsme, že bude pestřejší strava, ale zatím nic.“

„Velmi dobré omáčky a knedlíky.“

„Kvalitnější polévky, mohou být menší porce, méně solit, občas by mohly být i ryby.“

„Omáčky jsou moc moučné.“

„Chtělo by to více zeleniny a méně rozklepané řízky.“

„Nemám ani trochu čaje na zapití.“

„Kvalita stravy je vyhovující, vždy se dá vybrat.“

„Už poněkolikáté z dietních důvodů doporučuji výběr z 3 jídel. Ostatní dovozci výběr z 3 jídel mají.“

„Kvalita stravy je výborná.“

„Někdy je jídlo přesolené, jinak je vše v pořádku.“

„Malý výběr jídel, někdy tuhé maso, někdy málo dochucené jídlo.“

„Schází saláty.“

 1. Doporučili byste naši službu jiným zájemcům?

Naprostá většina uživatelů by naši službu jiným zájemcům doporučila.

Výsledky

Odpověď

Počet odpovědí

Ano

101

Ne

4

 10. Prostor pro sdělení jakékoliv připomínky, pochvaly, námětu k řešení

Slovní vyjádření uživatelů:

„Paní, která mi přiváží obědy je příjemná a milá!“

„Vzorná obsluha.“

„Chválím paní Pfefferovou, je velmi ochotná a vstřícná.“

„Všechny paní, které mi zatím pomáhaly s jídlem, byly a jsou moc milé a ochotné, chválím je.“

„Chválím ochotu a příjemné jednání pečovatelky.“

„Jídelnu máme novou, strava je dobrá, jsme spokojeni.“

„Ptám se, jestli byste za takový vepřový řízek, jaký nám dáváte, byly ochotní zaplatit v restauraci? Obloha k některým jídlům by mohla být taky lepší.“

„Příjemná paní u obědů, vždy milá a ochotná.“

„Chválím paní pečovatelky, které mi jídlo přináší. Jsou ochotné a vždy přístupné k dialogu.“

„Co se týká podání stravy, ta je bez problému. Pracovnice jsou ochotné, milé a vstřícné. Jsem s nimi spokojena.“

„V chodbě před jídelnou by bylo vhodné umístit lavičku či židle.“

„Z vašich služeb využíváme pouze rozvoz obědů a tady musíme dát velkou pochvalu paní Božkové. Je vždy milá, usměvavá, pro každého má vlídné slovo. Babička ji hodnotí jako naše sluníčko.“

„Oceňuji chuť polévek, měkkost masa.“

„Připomínku nemám. Přeji vám všecko nejlepší k vaší práci.“

„Děkuji tímto všem zaměstnancům za péči o nás.“

„Snad jen to, že všem se člověk nezavděčí. Někteří jsou nespokojení se vším. Děkuji za vaši práci.“

„Vím, že mi s věkem vzniknou další omezení. Chtěl bych vašich služeb využívat, zatím je vše dobré.“

Závěr

Uživatelé se o naší službě nejčastěji dozvídají od známých, přátel a rodiny. Naprostá většina uživatelů uvedla, že jejich přání a požadavky jsou naplňovány.

Kromě jednoho uživatele všichni uvedli, že jsou s naší službou spokojeni.

Téměř všichni uživatelé uvedli, že jejich důstojnost, svobodu a soukromí pracovníci respektují.

Asi jedna třetina uživatelů odpověděla, že neví, proč se individuální plánování provádí, většině vyhovuje a tři uvedli, že jim nevyhovuje.

Všichni, kromě pěti uživatelů označili, že jsou se stravou spokojeni.  

Téměř všichni uživatelé by naši službu doporučili jiným zájemcům.

Uživatelé se hojně vyjadřovali ke stravě a servisu v jídelnách a k donášce obědů. Jsou velmi spokojeni, připomínky na stravu se dosti opakovaly.

Marta Kubáňová, sociální pracovnice

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

 • IČ 44117434
 • evidence MK dne 30.10.1996
 • pod číslem 8/1-02-728/1996
 • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
 • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK