Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Letní vedra v pečovatelské službě

Letní vedra v pečovatelské službě

Pomalu končí léto, a tak si dovolím malé ohlédnutí za letními horkými dny, kdy naše pečovatelská služba v plné míře poskytovala službu u uživatelů, a to nejen denní, ale i večerní a víkendovou. Počet uživatelů a zájemců v létě určitě neslábnul, ba právě naopak.

Na jedné straně sice někteří naši uživatelé odjeli ke své rodině, se kterou chtěli strávit pár slunných dnů či týdnů, na straně druhé ale narostl počet úkonů u uživatelů, jejichž rodiny cestovaly na plánovanou dovolenou. Až se místy zdálo, že pečovatelky budou muset na plánování své dovolené zapomenout :-( . 

Proto mám radost, že i když léto bylo teplotně nadprůměrné, což náročnost péče ještě zvýšilo, děvčata službu, ať už v domácnosti u uživatele, při dovážce obědu či podání stravy v jídelnách, vykonávaly vždy s úsměvem a dobrou náladou. Že tomu tak bylo, dokazují slova poděkování od rodin uživatelů i samotných uživatelů, což je pro nás největší ocenění. 

I já bych chtěla poděkovat všem pracovnicím pečovatelské služby za jejich odvedenou práci, obzvláště v již zmiňovaných tropických vedrech, za profesionální zvládání i nelehkých situací, které při poskytování pečovatelské služby nastávají.

Božena Sukopová, vedoucí střediska

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK