Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Můj (ne)obyčejný den v pečovatelské službě

Můj (ne)obyčejný den v pečovatelské službě

Výroční zpráva Charity Zlín 2017

Od té doby, co jsem se vrátila po mateřské dovolené, jsou pracovní rána podobná. Odvézt mladší děti do školky a školy, což se občas zdá jako nadlidský úkol, pak směr základna. Těším se na kolegyně. Některé z těch, co mne před čtrnácti lety zaškolovaly, jsou mými parťačkami dodnes.

Převezmu si informace, připravím si vše potřebné a mohu vyjet do domácností těch, kteří naši podporu potřebují. Nejdříve mne čeká pomoc s pravidelnou hygienou. U prvních dvou uživatelů musím vše zvládnout přímo na lůžku, jde o ležící seniory. Je to náročnější, než u těch mobilních, ale to mi nevadí.

Pak připravím a podám snídani. Krátce před polednem jedu zajistit úklid k pětaosmdesátileté paní, která péči o sebe zvládá stále sama. Už když otevírám dveře, zdá se mi, že něco není v pořádku. Paní leží na zemi s podivně zapletenýma nohama do domácích schůdků. Ona se večer, před mojí návštěvou, rozhodla zalévat kytky na skříni a ony schůdky se pod ní, k její velké smůle, zavřely. K tomu ještě na sebe vylila celý obsah konvičky. Musela jsem zavolat na pomoc kolegyni, sama bych paní nevyprostila. I když jsme neshledaly zranění, sanitka ji do nemocnice přece jen odvezla.

Přes poledne spěchám k uživatelům podat jídlo na lůžku, či podepřít je při přesunu ke stolu. Odpoledne doprovodím dva uživatele při vyřizování osobních záležitostí. Při tom si poslechnu, čím byli a jak se mají dnes. Je moc zajímavé nahlížet do jejich životů.

Myslím, že většina těch, kteří se ocitli v těžké životní situaci, se na nás obracejí s vědomím, že pečovatelky, které k nim mnohdy i několikrát denně docházejí, se snaží dopřát jim tu nejlepší péči, jaká je vůbec v domácím prostředí možná. Proto mám tuto práci ráda. Ať už se vracím v zimě zmrzlá, v létě unavená z horka, nebo třeba mokrá od deště, jsem spokojená, že jsem byla co platná. Barbora Bridová Jančíková

(Ne)obyčejný den paní Barbory Bridové Jančíkové v pečovatelské službě(Ne)obyčejný den paní Barbory Bridové Jančíkové v pečovatelské službě(Ne)obyčejný den paní Barbory Bridové Jančíkové v pečovatelské službě(Ne)obyčejný den paní Barbory Bridové Jančíkové v pečovatelské službě(Ne)obyčejný den paní Barbory Bridové Jančíkové v pečovatelské službě(Ne)obyčejný den paní Barbory Bridové Jančíkové v pečovatelské službě

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK