Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Noc kostelů, příležitost k setkávání

Noc kostelů, příležitost k setkávání

Akce je již známou příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím bohatého programu. I zástupci zlínské Charity se již po třetí zapojili a v rámci programu s radostí představili svoji činnost. V podvečerním čase tak ve čtyřech kostelích regionu odpověděli na nejednu zvídavou otázku.

Ke své osobní účasti paní Dáša Kubínová, pracovnice pečovatelské služby, uvedla: „Zúčastnila jsem se prezentace ve Fryštáku v kostele sv. Mikuláše. Zvony kostela se tohoto dne spojily s ostatními kostelními zvony Zlínského kraje. Na této veřejné události jsme tři pracovnice zlínské Charity prezentovaly služby, které organizace poskytuje. Rozdávaly jsme informační letáky a zodpovídaly dotazy. V kostele se sloužila mše, na kterou se dostavilo hodně lidí. Mezi nimi byli i naši známí uživatelé, o které se staráme a pečujeme. Mezi návštěvníky kostela byli i mladí lidé a rodiny s dětmi. I tyto věkové kategorie si rády poslechly, jaké služby poskytujeme. Celkem jsme zodpověděly velké množství dotazů a snažily jsme se služby Charity prezentovat dobře a svědomitě. Pocit z této akce mám pozitivní a duševně mě obohatil.“

Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity ZlínTříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK