Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Pochvala a spokojenost uživatelů je milou odměnou

Pochvala a spokojenost uživatelů je milou odměnou

Svatá Anežka Česká, památka 13.listopadu, patronka charitních pečovatelek

Jan Pavel II. napsal o naší patronce: „Sytila hladové, ošetřovala nemocné, pečovala o přestárlé, povzbuzovala bezradné a tak byla schopna šířit pokoj a smíření, dodávat útěchu a vlévat novou naději."  A o to se snažíme i my, což dokazují následující řádky.

Paní Petronila (*1923) žije sama. Stará se o ni, jak jen to jde, dcera. K ní jsme se přidali před třemi měsíci také my, přesněji řečeno, naše pečovatelská služba, abychom péči dcery doplnili ke spokojenosti všech.

Když se pečovatelky služby seznámily se situací paní Petronily, byly velmi překvapeny, jak i v tolika letech zvládá, byť s podporou, téměř vše, jen aby mohla zůstat doma, ve svém přirozeném prostředí.  Je pozitivní, snažící se o maximální míru soběstačnosti. Přicházející pečovatelku denně vítá podáním ruky, úsměvem. Neztrácí životní optimismus, byť její život jistě nebyl vždy jen procházkou růžovým sadem. Vždy se na pečovatelku těší a nechává pozdravovat ostatní pracovnice. 

Přeji našim pečovatelkám co nejvíce takto pozitivních uživatelů. Zaslouží si to. Jejich práce je velmi náročná psychicky i fyzicky a pochvala a spokojenost uživatelů je vždy milou odměnou.

Mgr. Zdeňka Vlčková, vedoucí služby

(jméno uživatelky v příspěvku pozměněno)

Charitní pečovatelskou službu Zlín podporují Zlínský kraj - Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017, statutární město Zlín a dárci.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK