Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Svatá Anežka Česká, patronka zlínských charitních pečovatelek

Svatá Anežka Česká, patronka zlínských charitních pečovatelek

Každoročně třináctého listopadu je připomínána památka svaté Anežky České (∗1211 †1282), jež je svými činy, péčí o staré a nemocné, nejblíže poslání zlínské Charitní pečovatelské služby, která na Zlínsku působí již dvacetpět let.

Jan Pavel II. o svaté Anežce České napsal: „Sytila hladové, ošetřovala nemocné, pečovala o přestárlé, povzbuzovala bezradné a tak byla schopna šířit pokoj a smíření, dodávat útěchu a vlévat novou naději." 

Letos, 10. září, přijal od poutníků papež František sochu svaté Anežky České

Na generální audienci na Svatopetrském náměstí, mu umělecké dílo předala česká delegace vedená ministrem kultury Danielem Hermanem.

„Vítám věřící z České republiky, kteří se účastní národní pouti ve Svatém roce milosrdenství. Jsem  rád,  že  mohu  přivítat  kardinála  Miloslava  Vlka,  biskupy a státní představitele, a děkuji vám za dar sochy svaté Anežky České,“ řekl papež František v závěru generální audience. Již dříve si sochu prohlédl a požehnal jí.

„Drazí bratři a sestry, přeji vám, abyste tento Svatý rok prožili s vírou a znovu objevili krásu v prokazování skutků milosrdenství, které jsou konkrétním projevem Boží lásky ke každému z Jeho dětí. Vyřiďte můj pozdrav svým krajanům, nadále se prosím za mne modlete a přijměte apoštolské požehnání, které ze srdce uděluji vám a vašim rodinám,“ řekl také římský biskup Čechům.

Socha  (podle  návrhu  někdejší  studentky  Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích Aleny Kubcové) je nyní umístěna v bazilice svatého Petra v kapli svatých patronů Evropy jako vůbec první česká socha. Této české světici se tak dostává zvláštní cti: spočine v nejvýznamnějším poutním místě na světě, navíc poblíž hrobu sv. Petra.  Anežka se tak vrací symbolicky do  míst,  kde  byla v listopadu 1989 prohlášena za svatou. Tím se má zdůraznit význam jejího života a odkazu pro evropskou civilizaci.

„Jsem přesvědčen, že možnost, aby se sv. Anežka stala symbolem milosrdenství přímo v chrámu sv. Petra, je něco, co přesahuje vůbec to, co si nyní dokáži představit. A jsem vděčný, že jsem u toho mohl být,“ komentoval událost plzeňský biskup Tomáš Holub. 

Anežčin odkaz pokračuje také v charitativní službě, jak řekl ředitel Charity ČR Lukáš Curylo: „V naší organizaci se tato světice vždy těšila velké úctě. Pokud bychom hledali ‚hmatatelné’ důkazy o tom, že její odkaz je stále živý, jsem přesvědčen, že charitativní činnost je jedním z nich.“

Zdroj: cirkev.cz

Závěrečná modlitba z breviáře

Bože, Tvá služebnice Anežka šla za Tvým voláním, zřekla se bohatství a zamilovala si chudobu, následovala Tvého ukřižovaného Syna a došla do nebeské radosti; na její přímluvu veď i nás, abychom nelpěli na věcech pomíjejících a dosáhli slávy věčné. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Zdroj: Světci k nám hovoří

VVOX53b7VV~P8~bc-omMFYqT, pastorační asistentka

Související galerie

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK