Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

V létě u nás nehřálo jen sluníčko

V létě u nás nehřálo jen sluníčko

Je hodně věcí, které dokážou tak zvaně zahřát u srdce. Mezi top se dá jistě zařadit pochvala. Někdo chválí svými ústy stále, jiný je na pochvaly opatrný. Zrovna tak je to s přijímáním ocenění. Po většinu dne usměvavá vedoucí naší pečovatelské služby, paní Boženka Sukopová, patří k těm, kteří umí pochválit, když jde o povzbuzení zasloužené. A jelikož se v přímé péči už nějaký ten pátek pohybuje, dobře ví, kdy není třeba slovy chvály a poděkování šetřit.

Úplně jiná situace ovšem pro celý pracovní kolektiv nastává, když pochvala přijde od uživatele. Ty, které na stole vedoucí pomyslně přistály v posledních dnech, komentuje ona sama: „V měsíci červenci jsem obdržela pochvaly na pracovníky naší pečovatelské služby, které nejen mne, ale především děvčata, zahřály u srdce.
První z pochval byla od manžela zesnulé uživatelky, který chtěl upřímně poděkovat pracovnicím za péči o jeho milovanou manželku, dle jeho slov ´jí děvčata pomáhala lépe snášet to nejtěžší období života a byla pro ni v kritických chvílích oporou´.

Další poděkování přišlo od našeho dlouholetého uživatele, který chtěl poděkovat všem pracovnicím za pomoc a podporu, které se mu dostává. Řekl mi, že je nesmírně rád, že s naší pomocí může dožít doma, ve svém známém prostředí.

Tyto pochvaly nejsou výjimkou. Při svých návštěvách uživatelů či rozhovorech s rodinnými příslušníky slyším často pozitivní hodnocení pracovníků a jejich profesionálního přístupu. Jsem na náš kolektiv pyšná a velmi si přístupu pečovatelek vážím. Proto také na společných pracovních poradách s radostí slova díků předávám děvčatům, která toto považují za nejvyšší uznání jimi poskytované služby“.

Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK