Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Barvy podzimu, nejen komponovaný program, ale i mnohá krásná setkání

Barvy podzimu, nejen komponovaný program, ale i mnohá krásná setkání

Domovinka již deset let poskytuje kvalitní péči seniorům

Barvy podzimu, to není jen odpoledne s bohatým více žánrovým programem. Je to i příležitost k setkávání. Setkávání s pracovníky, přáteli. Setkávání s příznivci a veřejností, která se se zlínskou Charitou setkává možná prvně. Jsou to i vzácná setkání s uživateli sociálních služeb a jejich pečujícími rodinami, od nichž často slýcháme, jak prospěšnou práci vykonáváme. Při zmiňovaném odpoledni jsem těchto setkání zažila několik. Všechna byla krásná. Všechna mne potěšila. Všechna mne obohatila.

A některá mne opět utvrdila, že péče o seniora v domácím prostředí, pro blízké, kteří o něho pečují, není vůbec snadná. Kdo to nezkusil, jen těžko se vžívá do postavení pečujícího.

Emoční práce patří mezi nejnáročnější práce. Je poznat, pokud tuto práci vykonáváme s láskou, a to ať už v domácím prostředí nebo v ambulantní či pobytové sociální službě. Nesmíme však zapomínat na hranice únosnosti péče, na ochranu a podporu pečujících osob. Tomu může napomoci právě i ohodnocení ze strany společnosti a podpora prostřednictvím podpůrných skupin. Psychická stránka bývá často podceňována, a to nejen u pečujících osob. Je třeba si více vážit rodin, které naleznou způsob, jak o opečovávaného co nejdéle pečovat v domácím prostředí a vytvořit k tomu vhodné podmínky.

Všem pečujícím, kteří podporu potřebují, a to mi věřte, že potřebují, nabízíme profesionální pomoc sociálních pracovníků, ve všech námi poskytovaných službách s cílovou skupinou senior. Jednou za dva měsíce pak zveme pečující ke společnému sdílení ´Setkání pečujících´. To následující se bude konat 8.listopadu od 16-ti hodin na zlínské adrese Zálešná I/3222 (Domovinka), kdy se budeme primárně věnovat tématu péče=emoční práce´. 

tbprR3b7VV~L2Z.gc7P~QkR, vedoucí střediska 

Vzácné setkání s uživatelem

Související akce

Setkání pečujících ´péče = emoční práce´ (8. 11. 2016, 16:00 — 8. 11. 2016, 17:00)

Související články

Související galerie

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK