Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Naplňuje mne, když se uživatelé smějí

Naplňuje mne, když se uživatelé smějí

Naše povolání nám občas přinese i něco k zasmání, nicméně ne vše, co je pro nás, pracovnice úsměvné, musí být vtipné i pro naše uživatele. Přese všechno se snažíme, aby se i oni měli čemu smát, protože jak je známo, smích léčí. Pokud by se senioři nezasmáli u nás, tak v jejich mnohdy nelehké životní situaci, často negativně ovlivněné zdravotními neduhy, nebývá příliš mnoho důvodů k veselosti. A to je jedna z věcí, která mě velmi motivuje ale i naplňuje při mé práci. Když se uživatelé bezstarostně smějí, je mi jasné, že námi poskytovaná péče má smysl.

Často nám uživatelé říkají: „Smích nás opravdu drží při životě. Proto tu také rádi chodíme.“ Jsem moc šťastná, že se většina uživatelů cítí být jako jedna velká rodina, a proto nemají před sebou ostych a zasmějí se i sami sobě. To dokladuje zasněžená únorová historka. Jako každý den, začali jsme se společně chystat k odvozu uživatelů domů. Tentokrát hustě sněžilo a tak jsme se, dostatečně zachumláni v kapucích či čepicích, vydali k autu. Všichni uživatelé už pohodlně seděli připásáni v autě, až na jednoho. Když přišlo na pečlivé usazování pana Josefa, jak mu zde budu říkat, s milým úsměvem se na mne podíval a povídá: „A ty si sedneš kam?“ Smích ovládnul všechny přítomné, kteří upřeli pozornost na moji odpověď: „Asi za volant.“ Po této odpovědi se i pan Josef upřímně rozesmál. A tak od té doby vždy, když vidíme venku poletovat sníh, vzpomeneme si společně na tuto historku a opakovaně se zasmějeme.

Abychom se ale nebavili pouze historkami, vymýšlíme i veselé aktivity. Hitem roku se stala tvorba pohádek, kdy všechna její slova, začínají stejným písmenem. Třeba pé: Popelka pilně pracovala pro pana Pivoňku. Protože pan Pivoňka pořád pojídá pšenici politou pivem, Popelka pšenici pivem polila. Při polévání pšenice prohnal Popelku pes. Pokousal Popelce patu. Pozdě po půlnoci přišel pan Pivoňka prohlédnout pokousanou Popelku. Popelka plakala, poněvadž pokousaná pata pálila. Popelčinu patu patřičně polil peroxidem. Popelka plačtivě prskala, proto pan Pivoňka přivolal pomoc. Přivolaná pomoc Popelku politovala. Pálivost paty polevila, pohotovost patu polepila. Pro prošetřování případu přijela policie. Policista Princ pokutoval psa pana Pivoňky. Přísný pohled policisty Prince přesvědčil půvabnou Popelku, proto Princ přiskočil, Popelku políbil.

Bc. Petra Tirpák Skřivánková, sociální pracovnice služby

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK