Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Poděkování z Domovinky za pozvání. Poděkování z Domovinky za možnost prezentace.

Poděkování z Domovinky za pozvání. Poděkování z Domovinky za možnost prezentace.

Děkujeme Římskokatolické farnosti sv. Filipa a Jakuba, děkujeme paní Marii Domanské, za pozvání, za možnost prezentace námi poskytované služby v závěru minulého roku. Děkujeme všem dárcům za otevřené srdce a sounáležitost s centrem denních služeb pro seniory. Pečujeme o ně s láskou a těší nás, pokud jsou spokojení s naší péčí. Samotný název Domovinka evokuje domácí prostředí, které zde pro seniory vytváříme.

Domovinka-centrum denních služeb pro seniory je sociální služba, kde během dne poskytujeme uživatelům péči v rámci základních potřeb o jejich osobu. Z velké míry se však zaměřujeme i na aktivizaci jejich schopností a smysluplné trávení volného času. Cílem je nabídnout spokojené a pokojené prožívání staršího věku, a to ve společnosti vrstevníků. Protože to prvotní, co většinu trápí, je osamocení během dne. Naši službu chceme poskytovat kvalitně, zajímavě a s dobře vybaveným zázemím i pro pracovníky. Proto jsme rádi za každý příspěvek, který nám pomůže zlepšit podmínky. Jsme rádi za příspěvek získaný v závěru loňského roku při prezentaci naší služby ve farnosti ve výši 10.928korun. Díky němu jsme zakoupili závěsné skříňky, které nabídly seniorům komfortnější pohyb v jídelně. Díky němu jsme zakoupili pomůcky pro aktivizaci - sady na tvorbu obrázků z písku, výtvarné potřeby pro kreslení, ubrouskovou techniku a jiné kreativní pomůcky, které pomáhají procvičovat jemnou i hrubou motoriku seniorů. A nejen to. Díky němu můžeme i odebírat denní tisk a seznamovat seniory s aktuálními zprávami.

V novém roce přeji vše dobré a vyprošuji požehnání pro každý den a zvláště i v letošním roce milosrdenství i otevřené milující srdce.

Michela Blahová, vedoucí služby

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK