Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Svatá Ludmila, patronka Domovinky-centra denních služeb seniorům

Svatá Ludmila, patronka Domovinky-centra denních služeb seniorům

Každoročně šestnáctého září je připomínána památka svaté Ludmily (∗860 †921). „Svatá Ludmila, vzor moudré babičky, předávající zkušenosti s otevřenou a milující náručí. Je znám její velký podíl ve výchově vnuka, sv. Václava, vedeného ke křesťanským hodnotám,“ řekla tbprR3b7VV~L2Z.gc7P~QkR, vedoucí Domovinky-centra denních služeb pro seniory zlínské Charity.

Přednostmi Ludmily byla mírnost, laskavost, vždy se snažila pomáhat chudým. S láskou vychovávala své děti Spytihněva a Vratislava, který se oženil s kněžnou Drahomírou. Ta ovšem Ludmilu neměla ráda. Některé důvody se vyskytují i v písemných svědectvích: „Když kníže Vratislav zemřel, byl jeho syn Václav svěřen spolu se svým bratrem Boleslavem Ludmile na vychování." Václav byl vzděláván v jazyce staroslověnském, na Budči si osvojil latinu. „Vidouc to matka těchto hochů, jež jako vdova osobovala si žezlo po svém manželu, ďáblem se dala popuditi a s všelikým záštím své jedovaté duše, vzplanula proti služebnici Boží Ludmile. A zlými dohady sžírána, domnívala se, že tím, když všecek národ svěřil vychování jinochů její tchyni, zbavována jest vlády i statků a naopak že Ludmila všecko panství uchvátí." Doháněla ji tedy starost o moc i strach, že by Ludmila mohla vnuka ideologicky zpracovat. „Co učiníme v té věci, když ten, jenž by měl být knížetem, byl zkažen od kněží a od mé tchyně a jest jako mnich!" Ludmila na nenávist a zlobu snachy odpovídala odpuštěním, tichostí a láskou. „Netoužím vládnout a nepřeji si mít ani sebemenší částečku tvé moci. Naopak žádám, abys mi povolila nerušeně sloužiti Bohu až do skonání mých dnů." Její vnuk kráčel v jejích stopách a víra Boha byla pro něj v životě zásadní. 

VVOjEKDg0enjEKvj-exy.YsVVt%jEm4UHinC-~h7VvcjKnd6jWmKfYSSWlvC-3dl68

Zdroj: Toulky českou minulostí a Světci k nám hovoří ...

Související akce

Související galerie

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK