Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Úspěchem služby je spokojený uživatel i zaměstnanec

Úspěchem služby je spokojený uživatel i zaměstnanec

Úspěchem služby je jistě skutečnost, že je stále častěji využívána těmi, kterým je určena a naše kapacita je tak často naplněna na sto procent. Jsem také potěšena, že komunita uživatelů je obohacena o muže, kteří v posledních třech letech stále častěji navštěvují centrum denních služeb, a tím přispívají, mimo jiné, k rozšíření oblasti zájmu o mužský pohled na dění kolem nás.

Pozitivně mně také naladí, když slyším od našich uživatelů: „Jsem rád, ráda, že tu něco takového je, neboť nejsem sám, sama, doma mezi čtyřmi stěnami,“ nebo když zazní: „Už se tu tak těším, protože doma mně nikdo nevítá a ani nezdraví.“ Nadšená jsem byla z rekonstrukce kuchyňky a jídelny z prostředků Tříkrálové sbírky, čímž bylo vytvořeno příjemné zázemí jak pro uživatele, tak i pracovníky. A ne méně šťastná jsem za skvělý kolektiv pracovnic, které službu zajišťují. A tak si říkám, kéž by naši službu poznalo ještě více osamělých lidí.

Anna Gajdošíková, vedoucí služby

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK