Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Vzácné šatičky na sošku panny Marie všechny zaujaly

Vzácné šatičky na sošku panny Marie všechny zaujaly

Téměř u konce vánočního času jsme s uživateli navštívili krásné poutní místo, jedno nejznámějších na Moravě, a to kostel Narození Panny Marie ve Štípě. Kostel nás uvítal ještě vánočně vyzdobený, hlavně velkým množstvím vysokých vánočních stromků, které ve velkém kostele, který ve Štípě je, působily majestátně a vznešeně. Náš zážitek byl umocněný vřelým přivítáním duchovního správce farnosti, P. Františkem Sedláčkem, který nás velmi poutavě seznámil jak s historií kostela, tak i s archeologickými nálezy nedalekého kostelíka.

Po poutavém vyprávění jsme tiše prodleli u jesliček a poté se odebrali do sakristie, kde jsme ještě shlédli unikátní kousky oděvů, a to šaty na sošku Panny Marie a také ornáty se znakem rodu Sailernů. Poté jsme se krátce prošli na prostorném Mariánském náměstí. Při odchodu jsme byli všichni obdarováni obrázkem Zázračného obrazu Panny Marie Štípské a Štípskými oplatky, na kterých jsme si pochutnali při odpolední kávě, kdy jsme se slovem k dopoledni vrátili. Všichni uživatelé velice kladně zhodnotili zážitek a ocenili tento výlet s tím, že už nemají mnoho možností se podívat po okolních zajímavých místech ve svém okolí a zvlášť ve Štípě, kde vloni bylo vybudováno nové náměstí, zaznamenali mnoho změn a vzpomínali, jak tento prostor vypadal dříve. 

Michaela Blahová, vedoucí centra denních služeb pro seniory

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK