Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Za vyhlídkou na město nás vyvezla Baťova pojízdná kancelář

Za vyhlídkou na město nás vyvezla Baťova pojízdná kancelář

Baťovský areál, chcete-li Svit. Pro mnohé naše uživatele centra denních služeb pro seniory místo, kde strávili oni, či jejich blízcí, celý svůj profesní život. A tak se není čemu divit, že jedno z jejich vyslovených přání byla touha navštívit tuto dynamicky se měnící významnou lokalitu našeho města.

Až k neuvěření pro ně byly probíhající bourací práce budov dvacetčtyři až dvacetšest, protipólem pak dokonale opravené budovy číslo 14 a 15, kde sídlí Krajská knihovna a muzeum, či nově postavená, architektonicky do areálu zapadající, jedna z mnoha staveb zlínské Univerzity Tomáše Bati. Při naší projížďce všichni výletníci jednohlasně vyjádřili nespokojenost s přestěhováním hlavní pošty z centra města do tohoto, pro seniory odlehlého koutu, a to kvůli špatné dostupnosti, i když městská doprava zde zajíždí.

Exkurzi jsme zakončili v tzv. 21. budově, kde nás čekal průvodce Krajského úřadu ve Zlíně, který nás seznámil s historií firmy Baťa a uvedl několik zajímavostí z té doby. Pak už následovala vzácná chvíle, jíž byla vyjížďka Baťovou pojízdnou kanceláří do 16. etáže, kde je možný výhled na celé město z vyhlídkové terasy. A protože nám počasí přálo, tak jsme si jej skutečně dokonale prohlédli. Zaznamenali jsme pokračující úpravy na náměstí Práce, shlédli jsme kouřící komíny až v Otrokovicích, také velkou část areálu, který jsme před tím v menším rozsahu zmapovali pohledem z automobilu. Neopomenuli jsme pokus najít naši Domovinku. Dopolední výlet jsme zakončili posezením v kavárně vedle vyhlídkové terasy, kde jsme si u výborné kávičky či čaje sdělovali bezprostřední dojmy.

Michaela Blahová, vedoucí centra denních služeb pro seniory

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK