Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Drazí bratři a sestry, děkujeme vám za Vaše příspěvky do pokladniček postní almužny.

Drazí bratři a sestry, děkujeme vám za Vaše příspěvky do pokladniček postní almužny.

Celková výše darů našich farností je 113.180 korun. Odevzdali jste skoro 400 pokladniček.  Možnosti označit, na co by měly peníze být určeny, využila asi polovina dárců. Nejčastěji bylo označeno  – dle rozhodnutí Charity 109 dárců, pro lidi těžce nemocné a s postižením 32 dárců,  25 si přeje, aby jejich peníze pomohly matkám s dětmi v tísni, 12 dárců pro seniory a 10 pro činnost farnosti pro lidi v nouzi. Ostatní 5 pro lidi bez domova, 5 pomoc rodinám, 4 pro cizince a 2 na humanitární pomoc. Jeden dárce věnoval 2000 Kč pro kněze v domově důchodců. 

V minulém roce byl výnos postní almužny využit pro sociálně slabé matky po porodu na porodní balíček, potravinové balíčky, pomoc na potraviny a pleny pro děti, potravinová pomoc osobám bez příjmů, na elektrický vozík pro zdravotně postiženou paní, školní potřeby pro děti ze sociálně slabých rodin, balíčky potravin pro osoby bez přístřeší, pro ty byly také peníze použity na nákup chleba v zimních měsících k polévce, kterou jim zlínská Charita poskytuje jednou týdně.

Chceme vám všem, kteří jste se zúčastnili poděkovat a popřát, ať Vám Bůh vaši štědrost oplatí svým požehnáním. Mnozí naši spoluobčané se dostávají do velmi těžkých životních situací a přijatá pomoc je často motivuje, aby začali znovu řešit problémy a nevzdali to.    

+Noela Frolková, pastorační asistentka 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK