Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální, dluhové a psychologické poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Historicky první pouť do Uherského Brodu

Historicky první pouť do Uherského Brodu

Že každým rokem na jaře putují zlínští senioři a jejich přátelé s námi na sv. Hostýn, se stalo již samozřejmostí. Tou je i skutečnost, že každým rokem na podzim nabízíme seniorům „poutní“ novinku. V posledních letech jsme tak úspěšně navštívili poutní místa jako je Blatnice pod Svatým Antonínem, Křtiny u Brna či Dub nad Moravou. V letošním roce, v den Jména Panny Marie, jsme se vydali do nedalekého, možná co se týká poutí trochu opomíjeného, Uherského Brodu.

V Dominikánském kostele jsme před komentovanou prohlídkou kostela společně prožili modlitbu Růžence a mši svatou. Po poledním osobním volnu naše kroky vedly do Farního kostela, který jsme si po požehnání opět prohlédli s průvodcem. Celý den nás doprovázel otec Petr Polívka ze zlínské farnosti sv.Filipa a Jakuba.  

Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín

Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

telefon pracovní dny 07:30-15:30hodin 

+420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK