Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Jarní setkání uživatelů

Jarní setkání uživatelů

I letos jsme neopomenuli na jarní setkání uživatelů námi poskytovaných služeb. To první setkání se uskutečnilo ve společenské místnosti v domě s pečovatelskou službou v Malenovicích. Spíše rodinná atmosféra už tradičně charakterizuje naše aktivity v tomto útulném prostředí. Místní obyvatelé domu se jistě potěšili ve svém stáří milým vystoupením „Zobáčků“ z místní mateřské školy pod vedením paní Mgr. Ivany Pilátové. Na oplátku my jsme potěšili děti dárečky, přičemž stojánek pro čokoládového zajíčka vyrobili uživatelé centra denních služeb pro seniory.

O týden později se uživatelé a příznivci naší činnosti jarně setkali na zlínské Zálešné, kde zaplnili připravené židle do posledního místa. Hrou na kytaru a zpěvem již tradičně nezklamal pan Milan Hradil, který, ač nevidomý, hraje naprosto skvěle. Doprovod mu nedělal pouze jeho vodící kamarád, ale i harmonikář pan Vratislav Kopečný. K písním nejen připraveným, ale i těm na přání, mile přilétla poezie a próza v podání přítomných seniorů. Nechybělo ani něco dobrého pod zub.

Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK