Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Mladí manželé přispěli do kasičky. Za pár dnů jejich domek zasáhl požár

Mladí manželé přispěli do kasičky. Za pár dnů jejich domek zasáhl požár

I když poslední adventní čas je minulostí a králové již zmizeli z ulic, milý pozdrav, zmiňující obé, vždy potěší. Nejde však jen o radosti, jak pisatelka uvádí v závěru dopisu. Rekonstruovaný domek mladé rodiny totiž zasáhl požár. Pomáhali lidé z obce, farnosti. Díky třem králům může pomáhat i zlínská Charita.

"Paní Frolková, moc děkuji za zaslané přání, které mne potěšilo. Dovolte tedy, abych i já se Vám svěřila, jak jsme trávili uplynulý zimní čas u nás ve Všemině...

V adventu jsme napekly perníkové svícínky, doplnily je o čajovou svíčku a s takovýmto malým pozdravem jsme navštívíly všechny farníky, kteří už nemohou dojít do kostela. Bylo jich více než třicet. To byly obohacující chvíle.

Po svátcích, kdy začal pomalu na dveře klepat tříkrálový svátek, jsme se pustily do dalšího tvoření. Švadlenky nám pomohly sehnat látku na oblečení pro tříkrálové koledníky a hned po Novém roce se ušilo oblečení pro osm skupinek našich všeminských koledníků. V pátek večer po mši svaté, v den svátku Tří králů, každé skupince paní matrikářka předala tašky a pokladničky a my jsme je zase oblekly. Moc jim to všem slušelo a zvláště ti nejmenší se už nemohli dočkat koledy. Já se ale bála, že rodiče nebudou chtít děti posílat do mrazivého sobotního koledování, ale vše proběhlo v pořádku. Lidé zvali koledníky na čaj a cukroví. A všichni společně prožili naplněný den. 

Tyto doznívající radosti nám všem narušila událost u našich blízkých. Včera v poledne jim vyhořela ložnice, koupelna, chodba, v postupně rekonstruovaném domku. Je dobře, že ihned přijela paní starostka, poslala pracovníky obecního úřadu s traktorem a vlekem, společně vyházeli ohořelé věci a pomohli maminku se třemi dětmi, která je s dětmi doma, odstěhovat k příbuzným. A celá rekonstrukce musí začít znovu. 
Prosím Pána, aby jim poslal obětavé pomocníky a nenechal je na holičkách.
Maria, pomoz, přišel čas. S úctou Jarmila Maliňáková"

Poděkování za dopis z farního dobrovolného střediska Všemina.

Dnes v dopoledních hodinách rodinu, jejichž domek zasáhl požár, navštívili, v doprovodu vizovického děkana P. Josefa Rosenberga, pracovníci zlínské Charity, na místě vykonali sociální šetření a ihned nabídli rodině materiální pomoc. V tomto případě nepůjde o podporu jednorázovou.

Tříkrálová sbírka opět pomáhá! Děkujeme všem, kteří se na tomto velkolepém projektu podílejí.

Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK