Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Naslouchat seniorům je radost

Naslouchat seniorům je radost

Úspěchem a radostí je, že mohu naslouchat potřebám seniorů a odpovídat na jejich potřeby. Těší mě, že se daří vytvářet společenství těch, kteří chtějí být spolu, něco si vyslechnout a taky se sami zapojit a obohatit druhé. A tak velmi často jsou hosty jednotlivých programů právě ti ze starší generace, aby jejich zkušenosti, talenty a dary nezůstaly ladem.

Jsem mile překvapena, že touha být užitečným je u mnohých i ve vyšším věku. Myslím na uživatelku, která už ztrácí zrak a nemůže se věnovat svému koníčku, kterým je četba a poezie, ale díky své vynikající paměti, dokáže zarecitovat i dlouhé básně. Další uživatelka zas má výborný hlas a ráda zpívá, a tak je díky ní při klubových programech veselo. Další mojí radostí je, když za seniory přicházejí děti a mládež. Věřím, že tato setkání přináší nemalé vzájemné obohacení právě díky vzájemnému naslouchání.

Bc. Sylvia Medňanská, pastorační asistentka

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK