Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Šedivé kamínky byly v mžiku plné barev

Šedivé kamínky byly v mžiku plné barev

Další z pravidelných setkání s podtitulem Posezení u čaje pro uživatele ve Zlíně-Malenovicích bylo ve znamení nenáročného ručního tvoření, které, dokud se nevyzkouší, může vypadat velmi náročně. Ale pěkně postupně. Hostem únorového setkání byla vedoucí našeho centra denních služeb pro seniory. Jejím zadáním bylo představit námi poskytovanou sociální službu, jíž je denní pobyt uživatelů v centru.

To se optimistické vedoucí podařilo natolik, že většina přítomných litovala, že služba není i v městské části Malenovice, neboť by ji rádi navštěvovali. Ovšem je nutno poznamenat, že do našeho centra je velmi dobré spojení městskou dopravou ze širokého okolí, tudíž pokud bude skutečný zájem o službu, doprava nemůže být argumentem, proč službu nenavštěvovat. Po krátké exkurzi do zmiňované sociální služby prostřednictvím vyprávění Michaely Blahové, přišel čas na již zmiňované tvoření. K tomu postačily kamínky, ubrousky a lepidlo. Výsledkem měly být dárečky pro děti, které v čase velikonočním zavítají mezi seniory, jako poděkování. A jak nám to šlo? Výborně! Přítomní senioři byli velmi překvapeni, jak málo stačí, aby se kamínek proměnil na předmět plný barev a krásy.

sr.Sylvia Medňanská, psatorační asistentka

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK