Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Svatá Zdislava z Lemberka, patronka Charitního domova pro matky s dětmi v tísni Zlín

Svatá Zdislava z Lemberka, patronka Charitního domova pro matky s dětmi v tísni Zlín

Předposlední květnový den je každoročně připomínána památka svaté Zdislavy (∗1220 †1252), patronky služby azylové ubytování. "Zdislava pečovala o čtyři děti, byla dobrou matkou," objasňuje volbu lonjEKt79brv5f4uK7N_, vedoucí sociální služby. Svatá Zdislava je patronkou rodin, českého národa. Mezi atributy, s nimiž je zobrazována, patří děti (v případě loga azylového domu ruce dětí chráněné dlaněmi dospělých), vinná réva a břečťan či erb lvice. 

Zdislava byla dcerou pana Přibyslava z Křižanova, královského purkrabího v Brně na hradě Veveří a paní Sibyly ze Sicílie, dvorní dámy královny Kunhuty. Provdala se za českého velmože pana Havla Markvartice. Světicí se Zdislava stala jako manželka a matka rodiny, ale její život a činnost se neomezovaly jen na soukromí, neboť vzdělávala a vychovávala také hradní čeleď, ošetřovala i pomáhala nemocným, chudým, bezdomovcům a válečným uprchlíkům.

Zdislava zemřela pravděpodobně na tuberkulózu, je pohřbena v kryptě klášterního kostela v Jablonném; její lebka je v relikviáři na mariánském oltáři vlevo v chrámové lodi. Její hrob, u něhož dodnes dochází k podivuhodným vyslyšením, uzdravením a jiným divům na přímluvu této světice, se těší úctě věřících. K jejímu blahořečení byl už v 18.st., na místě dřívějšího gotického kostela, postaven velkolepý barokní chrám sv. Vavřince. Zdislavu svatořečil papež Jan Pavel II. v Olomouci 21.5.1995. Pozornost poutníků má i Zdislavina studánka pod hradem Lemberkem, kde mnozí nacházejí zdraví po modlitbě k paní Zdislavě a pití či umývání v této vodě.  

+ Noela Frolková, pastorační asistentka

Zdroj: http://christ.blog.cz/0804/sv-zdislava-z-lemberka

Logo Charitního domova pro matky s dětmi v tísni Zlín

Související články

Související galerie

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK