Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Tentokrát jsme putovali do Adamova a Vranova

Tentokrát jsme putovali do Adamova a Vranova

Že každým rokem na jaře putují zlínští senioři a jejich přátelé s námi na Svatý Hostýn, se stalo již samozřejmostí. Tou je i skutečnost, že každým rokem na podzim nabízíme seniorům „poutní“ novinku. V posledních letech jsme tak úspěšně navštívili poutní místa jako je Blatnice pod Svatým Antonínkem, Křtiny u Brna, Dub nad Moravou či nedaleký Uherský Brod.

V letošním roce jsme se vydali do vzdálenějšího Adamova a Vranova, kde jsme navštívili nejdříve kostel svaté Barbory s unikátním Světelským oltářem a krásnou křížovou cestou. Pak následoval krátký přesun kouzelnou přírodou do Vranova, kde nás opět čekala komentovaná prohlídka kostela Narození Panny Marie. Celý den nás doprovázela pastorační asistentka sr. Sylvia a otec Ivan ze zlínské farnosti sv. Filipa a Jakuba.

Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK