Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Třetí neděle adventní se jmenuje radostná, gaudete

Třetí neděle adventní se jmenuje radostná, gaudete

Radujeme se z jeho příchodu a těšíme se na setkání s Ježíškem v jesličkách, jako přípravu na setkání s naším Stvořitelem, až nás jednou zavolá.

Do trolejbusu nastoupila starší paní s hodně naštvaným výrazem. Říkala jsem si, že bych se s ní nerada dostala do diskuse, když v tom se v kočárku posadila malá holčička a usmála se na tu paní a radostně na ni zavolala: „Ahoj paní, dobrý den!" Paní se na holčičku podívala, pak se taky usmála a zamávala jí ...

... Moc mne potěšilo, jak mohou být děti nositeli pokoje mezi lidmi. Proto přišel Ježíš na svět jako dítě, které na nás s láskou pohlíží a přijímá nás takové, jací jsme. Nemusíme být dokonalí, chce jen, abychom jeho lásku přijali, a potom odpověděli láskou naší, a pak se můžeme měnit k jeho obrazu, tedy snažit se dělat mu radost.

Katecheze papeže Františka na generální audienci (7.12.2016)

„Když se ocitneme v temnotě a nesnázích, nedostává se nám úsměv. Právě naděje nás však učí úsměvu, abychom našli cestu, která vede k Bohu. Jednou z prvních věcí, která postihne lidi, kteří se vzdálí od Boha, je ztráta úsměvu. Možná jsou schopní vybuchovat smíchem, jedna salva střídá druhou, ale chybí jim úsměv! Tento úsměv dává pouze naděje. Je to úsměv doufající v setkání s Bohem.

Když se ocitneme před dítětem a můžeme mít i spoustu problémů a těžkostí, vynoří se z našeho nitra úsměv, protože stojíme před nadějí: dítě je naděje! Takto se musíme v životě umět dívat na cestu naděje, která nás vede k setkání s Bohem, s Bohem, který se pro nás stal Dítětem. A dává nám úsměv, dává nám všechno!"

Třetí neděle adventní se jmenuje radostná, gaudete, radujeme se z jeho příchodu a těšíme se na setkání s Ježíškem v jesličkách, jako přípravu na setkání s naším Stvořitelem, až nás jednou zavolá.

Požehnaný adventní čas přeje uhrvRYSSmkBv1~l6jWmKD, pastorační asistentka Charity Zlín

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK