Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Věřící člověk má naději, že Bůh přichází jako světlo do temnoty noci

Věřící člověk má naději, že Bůh přichází jako světlo do temnoty noci

Je to už pár let, co mě při Noci kostelů oslovila mně neznámá paní: "Jste věřící?“ Když jsem přisvědčila, tak mi vypověděla, že neměla nikdy k církvi dobrý vztah, rodiče ji k víře nevedli a tak byla zvyklá nespoléhat se na Boží pomoc. Jednou se ocitla v těžké životní situaci. Oslovila kněze. "Když přišel a přivítal mě, najednou jsem věděla, že Bůh existuje,“ říká i dnes s překvapením. "Jenom mě vyslechl a slíbil, že se za mne bude modlit. A situace se brzy opravdu obrátila k lepšímu. Nejsem žádný horlivý křesťan, jen Vám chci říci, važte si svých kněží,“ uzavřela. Její slova se mi při Noci kostelů vždy vybaví.

Více než dvacítka kostelů ve Zlíně a jeho okolí opět vydávají poutnický pas, do kterého budou návštěvníci sbírat razítka. Je pro ně vedle pasů připraven i autobus, který poutníky přiveze zdarma ke kostelům po své trase. Pro návštěvníky jsou připraveny hudební, pěvecké a varhanní koncerty, komentované prohlídky kostelů, přednášky, čtení z Bible, projekce videí a fotografií, výstavy a rukodělné aktivity.

"Návštěvníci si budou moci projít kostely a podívat se do míst, kam se běžně nedostanou, například na věž nebo do podzemí. Mohou nahlédnout do starých kronik a matrik nebo se zúčastnit modlitebních chvilek, adorací či komentovaných bohoslužeb. Koho nezaujme nic z této nabídky, může si jen tak vychutnat atmosféru setmělého nočního kostela nebo kaple," říká Jiří Vlček za koordinátory akce.

V úvodníku již zmińovaného poutnického pasu uvedla paní Michaela Blahová:

"Když se v roce 2009 v České republice započala aktivita Noci kostelů, netušili jsme, jak aktuální tato tématika bude v letošním roce, kdy se více než jindy obracíme v naší vlasti i v celé Evropě ke křesťanským kořenům. Pro některé se zdá historie a tradice vzdálené, ale je velmi důležité, pro udržení naší kultury, na těchto základech stavět, ctít je, podporovat a nezapomenout na ně. Proto i v letošním roce se v mnoha kostelích a modlitebnách, všech zapojených církvích, které jsou členy nebo přidruženými členy Ekumenické rady církví v naší zemi, podařilo připravit Noc kostelů. 

Zveme širokou veřejnost k setkání s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitků, setkání, ale i architekturou a celkovou historií sakrálních staveb a modlitebních prostorů, ať již novodobého umění či historických pokladů. To vše umocněné ve večerní a noční atmosféře. 

Přijďte blíže poznat naše křesťanské kořeny a navštivte některý z uvedených kostelů nebo modliteben."

Toto i další duchovní zamyšlení ke stažení

+ Noela Frolková, pastorační asistentka

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK