Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Teplá polévka zahřívala celou zimu

Teplá polévka zahřívala celou zimu

S přicházejícím jarem skončil výdej teplé polévky osobám v krizi, kterou již pátým rokem, jako svoji doplňkovou činnost, zlínská Charita realizuje. Posledním výdejním dnem byl dvanáctý březen. Od poloviny listopadu, se mohli jednou týdně, příchozí zahřát teplou polévkou. Nejvíce vděčni byli 22. ledna tohoto roku, což byl, v celé době výdeje polévky, v průměru nejchladnější den. Podávala se hustá gulášová polévka, která má mezi příchozími největší oblibu.

Naplňuje mne vzájemné obdarovávání s uživateli

Naplňuje mne vzájemné obdarovávání s uživateli

Nostalgicky vzpomínám na dobu, kdy jsem před šesti lety stála před výzvou položit základy služby, jejíž potřebnost nám ukázala praxe s úkolem, obrazně řečeno, zaplnit doposud nepopsané listy. Vzpomínám na první uživatele, kteří se na naši službu obrátili, či které jsme s kolegyněmi a dalšími spolupracovníky zvenčí vyhledali. Vzpomínám na naše první kroky, které vedly k uživatelům domů. Naší snahou bylo být s nimi, povídat si a současně pomoci v jejich situaci, která se jim mnohdy zdála neřešitelnou.

Úspěchem služby je pochvala vyslovená inspekčním týmem

Úspěchem služby je pochvala vyslovená inspekčním týmem

Úspěchem služby v tomto roce je bezpochyby listopadová Inspekce kvality sociálních služeb, jíž předcházela naše půlroční (i půlnoční) intenzivní příprava. Inspekční tým se snažil i přes důkladnou a precizní kontrolu nás podporovat a povzbuzovat k tomu, abychom co nejlépe popsaly způsob poskytování naší služby uživatelům.

Opět jazz, opět ZUŠ pro Charitu Zlín

Opět jazz, opět ZUŠ pro Charitu Zlín

Jazzový večer se konal v Komorním sálu ZUŠ. Výtěžek podpořil opět činnost Občanské poradny Charity Zlín. Koncert pro Charitu Zlín pořádala v rámci své přehlídky "UŽ ZAS ZUŠ" Základní umělecká škola Zlín, Štefánikova (www.zus.zlin.cz), pod záštitou Mgr.Josefa Slováka, radního ZK pro oblast školství, mládeže a sportu. Učitelé a žáci školy podporují formou benefičních koncertů Charitu Zlín již několik let, za což všem zúčastněným patří hluboké poděkování. PeR

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK