Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Můj (ne)obyčejný den v odborném sociálním poradenství

Můj (ne)obyčejný den v odborném sociálním poradenství

Výroční zpráva Charity Zlín 2017

Začíná nový pracovní den. Těším se na nové uživatele a cestou přemýšlím, jak se asi daří těm, kterým jsem v minulosti poradil, podpořil je. Přemítám, zda se paní Janě podařilo nalézt vhodné bydlení, po tom, co měla být vystěhována z nájemního bytu, či jestli získala paní Petra s rodinou kýžené sociální dávky a manžel zaměstnání, napadá mne, jestli dodavatel energií přijal Zdeňkovu výpověď smlouvy.

Situaci klientů se snažím vnímat empaticky a do určité míry prožívat starosti s nimi, v rozumné míře. Dokážu relaxovat, ale motor dobrého pocitu ze snahy pomoci, který mne žene pracovním dnem, mi pomáhá.

Dopoledne poradnu navštívily postupně dvě dámy. Po jejich odchodu jsem přesvědčen, že jsem jednání vedl dobře. Těší mne, že obě odešly s radostí. Všeobecně mne naplňuje změna, která je u klientů patrná, totiž to, že dokáží postupně samostatněji čelit životním výzvám a strastem, boji v nepříznivé situaci.

Musím ale přiznat, že má práce je i méně veselá. To pokud není východisko z vleklé krize klientů (hlavně těch zadlužených). Těchto případů je však naštěstí jen málo. I přesto si ale říkám, že u každého člověka může nastat obrat kdykoliv v jeho životní dráze. Také věřím, že i další lidé, se kterými se setkávám, byť v momentálně bezvýchodné situaci, naleznou lepší řešení a svoji situaci zvládnou. Ta snaha jim pomoci k dobrému cíli, mě tedy vždy povzbuzuje.

K mé práci neodmyslitelně patří administrativa. I když není tak záživná, jako setkávání s klienty, dělám ji pečlivě. Dbám, aby každá věta, kterou o klientech píši, byla objektivní, s citlivým přístupem k člověku. Vždyť za každým jedincem se skrývá výjimečná osobnost s výjimečnými osudy, s jedinečnou životní cestou, což i mne lidsky posouvá. Co je v životě víc, než se učit ze zkušeností starších, ze zkušeností rozličných osudů a povah. A i díky tomu mne každý den naplňuje. Mgr.Pavel Hanke

(Ne)obyčejný den pana Pavla Hankeho v odborném sociálním poradenství(Ne)obyčejný den pana Pavla Hankeho v odborném sociálním poradenství(Ne)obyčejný den pana Pavla Hankeho v odborném sociálním poradenství(Ne)obyčejný den pana Pavla Hankeho v odborném sociálním poradenství(Ne)obyčejný den pana Pavla Hankeho v odborném sociálním poradenství(Ne)obyčejný den pana Pavla Hankeho v odborném sociálním poradenství(Ne)obyčejný den pana Pavla Hankeho v odborném sociálním poradenství

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK