Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Úspěchem služby je pochvala vyslovená inspekčním týmem

Úspěchem služby je pochvala vyslovená inspekčním týmem

Úspěchem služby v tomto roce je bezpochyby listopadová Inspekce kvality sociálních služeb, jíž předcházela naše půlroční (i půlnoční) intenzivní příprava. Inspekční tým se snažil i přes důkladnou a precizní kontrolu nás podporovat a povzbuzovat k tomu, abychom co nejlépe popsaly způsob poskytování naší služby uživatelům.

Jsem ráda, že naše zkušenost z inspekce byla pro všechny pracovnice služby příjemná a přínosná. I přes některé nedostatky, na které inspekce poukázala, jsme byly pochváleny a v našem regionu jsme byly oceněny pomyslným vítězstvím, co do počtu získaných bodů v tomto roce. Velmi nás také potěšilo ústní ocenění našeho nekonfliktního a vlídného přístupu, neboť nám členové inspekčního týmu sdělili, že se u nás necítili jako „vetřelci“ a současně vyzvedli hladký průběh inspekce.

Licenza in Psicologia Růžena Sekulová, vedoucí služby

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK