Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Dvanáct otázek pro dvanáct uživatelů. Ti službu hodnotí velmi kladně

Dvanáct otázek pro dvanáct uživatelů. Ti službu hodnotí velmi kladně

Občanská poradna pomáhá řešit uživatelům jejich nepříznivou životní situaciDotazník o kvalitě a spokojenosti. To je název dokumentu, který je uživatelům odborného sociálního poradenství předkládán. "Velmi si vážíme těch, kteří byli ochotni vyplnit náš anonymní dotazník. Jejich názory jsou pro nás významným bodem ke zkvalitňování terénně i ambulantně poskytované sociální služby," uvedla Jana Strouhalová, vedoucí poradny. 

I v posledním měsíci roku byli uživatelé požádáni o vyplnění anonymního dotazníku o kvalitě a spokojenosti. Celkem dvanáct uživatelů věnovalo tomuto čas. Je potěšením, že se dotazovaní k činnosti občanské poradny vyjadřují velmi pozitivně. Pro většinu z nich je důležitý vstřícný a osobní přístup pracovníků poradny. Jediné, co zamrzí, je skutečnost, že dotazovaní nevyužili možnosti sdělit jakékoliv vlastní názory. Snad příště.

Zdroj možnosti využití služeb Občanské poradny Charity Zlín

 • 6 (tj. 50%) od známé osoby či rodiny
 • 3 (tj. 25%) z internetu
 • 2 (tj. 17%) z tisku
 • 1 (tj. 8%) náhodně

Nejvíce si cení uživatelé služby

 • 5 (tj. 41%) vstřícný přístup
 • 3 (tj. 25%) získání potřebné informace
 • 2 (tj. 17%) zachování anonymity
 • 2 (tj. 17%) bezplatnost

Dostatečnost informací o činnostech, které poradna poskytuje

 • 9 (tj. 75%) klientů je dostatečně informováno
 • 2 (tj. 17%) klienti by uvítalo více informací na internetu
 • 1 (tj. 8%) klient uvedl, že by  uvítal více informací na internetu a v tisku
 • chybějící informace dotazovaní bohužel nespecifikovali

Míra spokojenosti či nespokojenosti uživatele služby

 • Celková spokojenost se službou 11( tj. 92%) velmi spokojen/a, 1(tj. 8%) spíše spokojen/a
 • Spolupráce s poradcem 12 (tj. 100%) dotazovaných uvedlo velmi spokojen/a
 • Provozní doba 10 (tj.83%) velmi spokojen/a, 2 (tj. 17%) spíše spokojen/a
 • Nabídka služeb 8 (tj. 67%) velmi spokojen/a, 4 (tj. 33%) spíše spokojen/a
 • Poskytnutí informace 10 (tj.83%) velmi spokojen/a, 2 (tj.17%) spíše spokojen/a
 • Dopravní  dostupnost poradny 8 (tj. 67%) velmi spokojen/a, 4 (tj. 33%) spíše spokojen/a

Spokojenost uživatele služby s osobním přístupem pracovníků poradny

 • 11 (tj.92%) spokojenost vždy
 • 1 (tj. 8%) spokojen pouze někdy

Doporučení služby blízkým a přátelům, pokud by se ocitli v podobné situaci

 • 12 (tj.100%) ano, z toho 8 určitě ano, 4 spíše ano

Stejně kladně, tedy všech dvanáct uživatelů (tj. 100%), odpovědělo na otázky týkající se dostatečnosti času jim věnovaného a rozsahu úředních hodin poradny.

Otázky typu připomínky uživatelů k průběhu konzultace, důvod nespokojenosti, názor na činnost či úkony chybějící, zůstaly bez odpovědí. 

Dotazník zpracovala Bc. Jana Strouhalová, vedoucí poradny, pro web redakčně kráceno

Sociální služba je finančně podporována Zlínským krajem, statutárním městem Zlínem a dárci.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

 • IČ 44117434
 • evidence MK dne 30.10.1996
 • pod číslem 8/1-02-728/1996
 • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
 • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK