Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Uživatelé azylového domu si váží nejvíce bezpečí, které jim služba garantuje

Uživatelé azylového domu si váží nejvíce bezpečí, které jim služba garantuje

Trvale nás zajímá, jak jsou uživatelé spokojeni ... v Charitním domově pro matky

Získat odpověď je možné, mimo jiné, dotazníkovým šetřením. A tak bylo všem ubytovaným toto individuálně představeno. Tedy především bylo každému sděleno za jakým účelem je průzkum prováděn a samozřejmě i to, že se jedná o dobrovolné vyplnění. Potěšující je, že návratnost dotazníků čítala 92 %, konkrétně dvanáct vyplněných dotazníků se vrátilo zpět.

Na vyplnění dotazníku se podílelo osm žen a čtyři muži, jedna žena se tedy nezapojila.

Co každou službu hodně zajímá, je zdroj informace o službě a také, zda by stávající klienti danou službu doporučili svým známým, pokud by i oni byli v nepříznivé situaci.

V našem případě se nejvíce uživatelů (42%), dozvědělo o poskytované službě na úřadu, při bližší identifikaci šlo o OSPOD. Důvod je logický - jejich životní situace si vyžadovala akutní ubytování s dětmi. Čtvrtina respondentů pak získala povědomost o službě z informačních materiálů.

Všichni, kteří odpovídali, by poskytovanou službu doporučili. Odůvodnili to tím, že zde našli nejen bezpečí a střechu nad hlavou, ale i pochopení a pomoc od personálu při novém startu do života. Jediné, co dvěma respondentům není příjemné, jsou akce služby, které jsou zpřístupněné veřejnosti. Je to pro ně z jejich pohledu ztráta bezpečí a anonymity.

Zájmem poskytovatele je podporovat uživatele tak, aby se v dohledné době stali nezávislými na sociální službě. Co tedy většinou brání klientům v tom, aby službu nemuseli využívat?

K této otázce se vyjádřilo rovněž všech dvanáct respondentů tak jako v otázce předešlé. Devíti z nich v tom, aby nemuseli využívat sociální službu prevence, brání nedostatek finančních prostředků proto, aby si vlastní bydlení zajistili sami a ve třech pak rodinná situace bez bližší specifikace.

Na následující dotaz, co uživatelům znemožňuje pracovat, pět z nich jako důvod uvedlo péči o nezletilé děti, sedm z dotázaných pak pracuje, ať již na pracovní smlouvu, nebo brigádně.

Je důležitým podtrhnout, že při nástupu do azylového domu z těchto sedmi klientů pracovala pouze jedna žena, šest si jich zajistilo práci během pobytu v zařízení.

A to je dobrá vizitka :-). Velké poděkování všem, kteří se na realizaci služby podílejí!

Kompletní vyhodnocení dotazníkového šetření je uloženo ve službě.

Charitní domov pro matky s dětmi v tísni finančně podporuje Zlínský kraj z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje, statutární město Zlín a dárci.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK