Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Sbírka Fabiánek, diagnosa PIVH

Veřejná sbírka pomáhá pohodovému chlapci

jehož všechny trable spustilo krvácení do mozku, krátce po předčasném narození.  

Poděkování patří všem dosavadním i budoucím dárcům

  • číslo bankovního účtu 115-4611660217 / 0100 
  • vedený u Komerční banky, a.s., Třída Tomáše Bati 152, 760 01 Zlín
  • jiné měny a mezinárodní platby IBAN: CZ9601000001154611660217, SWIFT/BIC: KOMBCZPPXXX

Co se přihodilo Fabiánkovi

Je všeobecně známo, že nejčastější zdravotní problémy dětí, především vývojové, vznikají primárně již v důsledku průběhu samotného vývoje plodu. Samozřejmě i sekundární zdravotní komplikace způsobují vlivy v průběhu samotného těhotenství, porodu nebo těsně po porodu. Fabiánkův porod proběhl nečekaně a chaoticky. Důvodem ukončení těhotenství byla záludná diagnosa odloučená placenta (Abrupce placenty). Příčin tohoto stavu může být mnoho nebo žádná, mnohdy se nedá určit. K tomuto stavu někdy dojde pozvolna, někdy úplně nepozorovaně a někdy jej provází krvácení rozdílného rozsahu. Pokud k odloučení placenty nastane u nedonošeného miminka, nejsou cévky v mozku mnohdy ještě dostatečně vyvinuté a nápor kolísání krevního tlaku, který odlučování placenty provází, nezvládnou a popraskají, čímž se vylije krev do mozku.

Peri - intraventrikulární krvácení (PIVH) představuje krvácení do mozku v důsledku popraskaných mozkových cév, které byly při odlučování placenty přespříliš zatíženy a brzkým termínem porodu málo vyvinuty. Samotné krvácení do mozku se může objevit jako intra (uvnitř) nebo peri (kolem mozkových komor). Mimo tlumení křečí, transfůze a doplňování tekutin toho mnoho dělat v daný moment nelze, je potom rozhodující, jak si s tím poradí samoobnovující léčebné procesy vlastního těla. Ty dětské jsou fantastické, individuálně nesrovnatelné.

Následky samotného krvácení nikdo nestanoví, vše se pozná až v průběhu let vývoje samotného dítěte, podle rozsahu krvácení do mozku. Medicína předpokládá různé poruchy zraku, řeči, DMO, epilepsii, mentální retardaci a jiné další prognosticky nepříjemné diagnosy. Předpoklad a realita mohou být samozřejmě velmi, velmi rozdílné.

Rozsah krvácení do mozku je podle lékařské diagnostiky dělen na čtyři stupně, přičemž stupeň nejvyšší, jež je diagnostikován u Fabiánka, signalizuje velké poškození mozkové tkáně. Podrobný popis aktuálních diagnos.

Jak to všechno začalo

Fabiánek se narodil předčasně, ve třicátém týdnu těhotenství chirurgicky s váhou 1630g a 42cm. Pokud by mohl svůj příběh vyprávět, bylo by to možná tak nějak: "Asi pět dnů jsem měl pro akutní dechovou tíseň a nevyvinuté plíce zavedenou hadičku, která mi pomáhala dýchat, přišla také infekce a několik transfůzí. Bydlel jsem v průhledném domečku, kde mi krásně topili a každý den jsem viděl mamku a většinou i taťku, jak za mnou chodí. Jak moc já chtěl už jít domů. Oba se o mě moc báli, někdy plakali, a i když jsem to neměl vidět, někdy to nešlo přehlédnout. Jindy zase oplývali neskutečným přívalem energie a radosti. O sestřičce jsem jen slýchal, na návštěvu mohla jenom jednou. Domů mě z nemocnice pustili až po více než dvou měsících. Jak já byl šťastný! První Vánoce a já byl konečně s celou svou rodinou.

Fabínek Přidal pravidelně cvičí a rehabilituje, což mu moc pomáháBohužel během mé hospitalizace v nemocnici mě potkalo hodně nepříjemných věcí. Krvácel jsem prý hodně do hlavičky, potom mě převezli do jiné nemocnice a tam mi pořád něco odsávali z takové "žirafí kapsličky" (Ommaya rezervoár) až do operace, kde mi zavedli hadičku z hlavičky do bříška (VP shunt), bez které bych nemohl být taková čiperka. Hůř vidím, ale máma se mnou cvičí zrakovou stimulaci a dnes jsem úplný král, no možná nebudu sportovat jako profík a řídit auto, ale hlavně něco vidím, úplně slepý nejsem, ale vše se musím postupně učit a potřebuji pořád novou a novou stimulaci. Je to jako se cvičením těla, to se mnou zase cvičí pravidelně táta. Věříme, že to bude co nejlepší, ale ještě mám před sebou velký kus cesty a jestli se někdy postavím i na ty spodní tlapky, to teprve uvidíme, to nevím ani já, i když bych si to moc přál. 

Čeká mě mnoho zážitků, které zdravé děti nemají a moje rodiče čeká zase spousta řešení situací, které rodiče zdravých dětí neznají a řešit nemusí, ale jsem tu, žiju a mám to tady moc rád a všichni víme, že to je na životě to nejcennější. 

Jsem velký smíšek a pohodář, mám rád svůj režim a klídek. Miluju návštěvy, děti a když se kolem něco děje."

Fabinek tedy potřebuje nepřetržitou péči druhé osoby. A nejen to. Progresi onemocnění brzdí např. rehabilitace Vojtovou metodou, rehabilitace pomocí Bobath metody, logopedie, zraková stimulace pasivní i aktivní, kraniosakrální osteopatie a další

"Co se týká prognóz, tak zřejmě Fabiánek chodit nebude, ale byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo výhledově zvládnout sed nebo pohyb na kolenou a mluvení, protože komunikace je frustrující pro obě strany. Proto se snažíme využívat co nejvíc standardních i nestandarních terapií, i sami chodíme na kurzy a učíme se a doufáme, že drobeček k drobečku pomůže, v tempu Fabinka, protože vše chce ohledy na režim a jeho aktuální stav," napsala maminka klučiny.

V červnu 2017 byla zahájena veřejná sbírka

Účelem sbírky je získávání finančních prostředků pro Fabiána Přidala *2013 z Brna, u něhož jsou po krvácení do mozku diagnostikována mnohá následná postižení a nemoci.

Finance budou využity ke zmírnění projevů postižení, nemocí a zkvalitnění jeho života. Primárně jde o léčebné a rehabilitační terapie, kompenzační a stimulační pomůcky, potravinové doplňky a medikamenty, případné odborné zdravotní zákroky a následnou léčbu.

Ke stažení

Fabínek Přidal se narodil předčasně, ve třicátém týdnu těhotenstvíFabiánek Přidal je velký smíšek a pohodář, má rád svůj režim a klídekNásledky samotného krvácení do mozku nikdo nestanoví, vše se pozná až v průběhu let vývoje samotného dítěte

Informační leták, veřejná sbírka pro Fabiánka

Koordinátor sbírky

Ing. Pavla Romaňáková, mobil: +420 603 491 601

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK