Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Silvie, žena po nehodě

VEŘEJNÁ SBÍRKA ke dni 31.01.2016 UKONČENA

Děkujeme všem dárcům za podporu 

Děkujeme FIO bance za vstřícnost při správě účtu

Veřejná sbírka pomohla mladé mamince po těžké nehodě

v čase, než se vše zahojí. Pomohla ulehčit jí první kroky do života a pomoct tak neztratit veškeré zázemí, které si dosud vlastní prací vybudovala.

Chtěla bych poděkovat všem

kteří se podíleli na sbírce finančně i těm, kteří věnovali svůj čas a energii na to, aby se mohla tato věc uskutečnit. Stejně tak děkuji všem, kteří mi věnovali byť jen myšlenku a pozitivní energii. V neposlední řadě i lékařům a sestrám v Baťově nemocnici, kteří mě dali dohromady. Moc si toho cením. Silvie Vrbicová 

Co se přihodilo Silvii?

Když Silvie na kole rozvážela zakázky do zlínských zubních ordinací, srazil ji, na přechodu pro pěší, vlak.

S četnými zraněními hrudníku a břicha a s těžkou zlomeninou pánve byla převezena na ARO. Po nutné operaci byla kvůli velkým bolestem a neschopnosti samostatně dýchat udržována v umělém spánku. O týden později byla převezena na JIP, kde byla, kvůli zranění pánve, polohována. I když se její zdravotní stav zlepšoval a Silvie pomalu nabírala životní sílu, zpráva lékařů hovořila o léčbě a rekonvalescenci v řádu měsíců.

Než se vše zahojilo a než se Silvie mohla věnovat všedním záležitostem a naplno se vrátit do práce (podniká v oboru výroba dentálních nástrojů a potřeb jako OSVČ), čekaly ji finanční výdaje spojené nejen s léčbou a rekonvalescencí, ale také nemalé výdaje související se závaznými platbami a nutné pravidelné výdaje na základní životní potřeby nejen její, ale i nezletilého syna, na jehož výchovu je sama.

V červenci roku 2015 byla zahájena veřejná sbírka

Získávání finančních prostředků pro Silvii Vrbicovou, která se po střetu s vlakem dostala do těžké životní situace. Tyto budou použity na její léčbu a rekonvalescenci, na pokrytí dalších výdajů vzniklých po dobu léčení a na uhrazení základních životních potřeb mladé maminky a jejího syna.

Sbírku iniciovali kolegové mladé ženy z redakce časopisu StomaTeam  

Ke stažení

Koordinátor sbírky

pgthQMQHWoykQMQJ-fnjeP40P7P~QkRc-omMFYqT, mobil: +420 603 491 601

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK