Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Sbírka Veronika, dlouhodobě nemocná maminka

VEŘEJNÁ SBÍRKA ke dni 18.12.2017 UKONČENA


Veřejná sbírka pomohla těžce nemocné mladé ženě  

Charita Zlín zaštítila projekt ´Pro dobrý pocit UTeBe´ studentek Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, který realizovaly v rámci předmětu manažerská etika. 

Poděkování patří všem, kteří si zakoupili náramky vyráběné studentkami

  • adventní benefice, 4. - 18.prosince 2017, vynesla částku 34.302,-Kč
  • prodej náramků studentkami na FaMe UTB, v univerzitní knihovně, na vánočním trhu v obci Březnice

Děkujeme studentkám za realizaci projektu, děkujeme univerzitě, že studenty v takovýchto projektech podporuje

Studentky pomáhají mladé rodině. Zlínská Charita je jim v jejich snaze oporouStudentky pomáhají mladé rodině. Zlínská Charita je jim v jejich snaze oporou

Co se přihodilo Veronice

Dlouhodobě vážně nemocná maminka dvou malých dětí.
 

Sbírka byla oznámena 21.listopadu 2017

Účelem sbírky bylo získávání finančních prostředků pro Veroniku *1981. Finance byly využity na léčbu, pokrytí bežných výdajů domácnosti a na zajištění základních životních potřeb rodiny.

Ke stažení

Plakátek ke sbírce vyrobený studentkami

Sbírka Veronika, dlouhodobě nemocná maminka. Plakátek studentek FAME UTB Zlín

Koordinátor sbírky

Ing. Pavla Romaňáková, mobil: +420 603 491 601

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK