Hotovost do statické, neputující kasičky? Zde ano

Tříkrálová sbírka, nepřenosná sbírková kasička, možnost vložení hotovosti v termínu 2. - 9.ledna 2022

na místě je také dárek - cukříky, kapesní kalendář a posvěcená křída pro označení nadpraží domů 

Naše poděkování patří pracovníkům magistrátních, městských a obecních úřadů v jednotlivých obcích, duchovním správcům všech farností, místním asistentům Tříkrálové sbírky, kteří na sebe vzali odpovědnost za hladký průběh Tříkrálové sbírky ve své obci, již zmiňovaným vedoucím skupinek koledníků a samostným koledníkům, kteří byli připraveni v roce 2021 kralovat a v neposlední řadě také všem dobrým lidem, kteří přispívají a podporují tak charitu v její snaze pomáhat potřebným.