Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Tříkrálové aktuality

kontaktní údaje: Ing. Pavla Romaňáková
tel.: (+420) 603 491 601, (+420) 577 224 050
e-mail: pavla.romanakova@zlin.charita.cz, info@zlin.charita.cz 

Aktuální výnos sbírky 2019 na Zlínsku

Aktuality 2019

změna vyhrazena

10.03.2019

Královsky si zabruslíme

24.05.2019

Zahradní slavnost = soutěže, kouzelník, tanec, zpěv ...

 • SNP 4789, zahrada azylového ubytování
 • v čase 15:30 - 18:00 hodin
 • placka JsemKing = malé občerstvení
 • podrobnější info bude všem, na koho máme e-mail, odesláno nejpozději 15.04.2019

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Již proběhnuté aktivity 2019

 • výroba korunek, místní žehnání koledníků ... info na jedntlivých farnostech, u místních vedoucích skupinek

09.02.2019

Filmové představení pro krále, koledníky ...

 • film Malá čarodějnice
 • Golden Apple Cinema, sál číslo 1, v čase 10:00 hodin
 • nutná rezervace
 • objednávejte najednou požadovaný počet míst, není nutné rezervovat jednotlivá místa samostatně!
 • děti se při vstupu prokáží vytištěnou / ručně psanou reservací – jméno objednatele, místenka, kód (pro skupinu je dostačující JEDNO vyhotovení) a plackou JsemKing, koledníci z Otrokovic šátkem)
 • tisk vstupenky: v potvrzujícím e-mailu najeďte na ´detail reservace´ a tyto údaje vytiskněte
 • děkujeme za vstřícnost Golden Apple Cinema
 • změna vyhrazena 

31.01.2019

Příběh jedné koledy

zapojit se může zlínský koledník jednotlivec, jeho nejbližší (rodič, sourozenec, prarodič ...), skupinka koledníků, vedoucí skupinky, místní koordinátor, pedagog, pracovník obecního úřadu ...  

 • výzva pro více či méně zdatné písmáky, kteří se rádi podělí o prožitek (ne)všedního královského dne 
 • styl dle vlastního uvážení, např. dopis, zpráva, vyprávění, reportáž, próza, poezie, fejeton ...
 • rozsah minimálně 100 slov
 • literární dílko opatřete jménem autora/rky, místem koledy, případně jménem vedoucího skupinky
 • zašlete na pribehjednekoledy@seznam.cz do 31.01.2019, 23:00hodin
 • zasláním příběhu dává jeho autor/ka souhlas se zveřejněním vč.jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro autora/ku nejzajímavějšího příběhu je připravena odměna 
 • zveřejnění příběhů se uskuteční 08.02.2019

12.12.2018 termín Tipovačka1

Tři králové chodí v mrazu, na ledě i blátě ...curr24hourgraph

zapojit se může zlínský koledník jednotlivec, jeho nejbližší (rodič, sourozenec, prarodič ...), skupinka koledníků, vedoucí skupinky, místní koordinátor, pedagog, pracovník obecního úřadu ...  

 • g8mMHYqT7.GoQMQkc7PaQkvbVV~DZ% na počasí v den svátku Tří králů ve12:00 hodin ve Zlíně - Štípě
 • zasláním svého tipu dává osoba souhlas se zveřejněním jména v propagačních materiálech ChZ
 • údaj bude převzat z meteo stanice ZŠ Štípa
 • pro vítěze je připravena drobná odměna
 • vítěze Tipovačky1 nemáme (06.01.2019)

Žehnání koledníkům 3k2019, Prostějov29.12.2018

Žehnání tříkrálových koledníků v Prostějově

31.12.2018 termín Tipovačka2 

Počet zaregistrovaných skupinek koledníků 3k2019 Charitou Zlín

zapojit se může kdokoliv, tipovačka je otevřena široké veřejnosti

 • g8mMHYqT7.GoQMQkc7PaQkvbVV~DZ% na počet zaregistrovaných skupinek koledníků 3k2019 Charitou Zlín
 • zasláním svého tipu dává osoba souhlas se zveřejněním jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro vítěze je připravena drobná odměna
 • vítězem Tipovačky2 = 345 skupinek je pan Jaroslav Kolařík ze Zlína, gratulujeme (07.01.2019)

Tříkrálový Festival 201905.01.2019

Tříkrálový festival 2019

 • před kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů, Jižní Svahy, Zlín
 • 8:00 hodin, mše svatá
 • 9:00 - 12:30 hodin, hudební produkce
 • 9:00 hodin, Tříkrálová Moravská zabíjačka; prodej farmářských zabíjačkových výrobků vč. polévky s sebou, prodej teplých nápojů 
 • 9:00 hodin, Tříkrálová polévka; je osobnostmi města Zlína z různých oborů podána všem, kdo se v dopoledních hodinách dostaví na ochutnávku polévky na místě. Ti, kteří mají možnost, mohou za ni vložit finanční příspěvek do zapečetěné tříkrálové kasičky.

06.01.2019 termín Tipovačka3

TOP bankovka, která bude v aktuální zlínské sbírce převažovat

zapojit se může kdokoliv, tipovačka je otevřena široké veřejnosti

 • g8mMHYqT7.GoQMQkc7PaQkvbVV~DZ% na TOP BANKOVKU, která bude v aktuální zlínské sbírce převažovat
 • zasláním svého tipu dává osoba souhlas se zveřejněním jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro vítěze je připravena drobná odměna
 • výsledek Tipovačky3 bude zveřejněn nejpozději 16.01.2019

06.01.2019

Tříkrálový koncert

 • koncert přenášený Českou televizí, 18:00 Městské divadlo Brno; Ilona Csáková, Mirai, Pavel Callta, Futurum a Roman Dragoun, Zrní, Martina Kociánová a Jan Čenský

09.01.2019 termín Tipovačka4

HMOTNOST všech mincí, které v aktuální sbírce zlínská Charita předá do banky

zapojit se může kdokoliv, tipovačka je otevřena široké veřejnosti

 • g8mMHYqT7.GoQMQkc7PaQkvbVV~DZ% (tolerance 2%) na HMOTNOST mincí, které v aktuální sbírce zlínská Charita předá do banky
 • zasláním svého tipu dává osoba souhlas se zveřejněním jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro vítěze je připravena drobná odměna
 • výsledná hodnota Tipovačky4 bude zveřejněna nejpozději 17.01.2019

11.01.2019

Tři králové, "FOŤTE!" 2019

zapojit se může každá kolednická skupinka registrovaná Charitou Zlín s jedním záběrem

 • téma soutěže: VZÁJEMNÉ OBDAROVÁVÁNÍ; záběry vystihující setkání králů a radostnou zvěstí obdarovaných dárců
 • zašlete fotografii jpg. v kvalitním rozlišení na fotte3k@seznam.cz
 • k záběru přidejte jméno vedoucího skupinky a koledníků, místo koledování, název, krátký verš, báseň ... 
 • termín do 11.01.2019, 23:00hodin; záběry zaslané po termínu nebudou do soutěže zařazeny
 • zasláním fotografie dávají osoby na ní zachycené souhlas se zveřejněním v propagačních materiálech ChZ
 • internetové hlasování bude spuštěno nejpozději 17.01.2019, o zahájení budou soutěžící informováni 
 • pro vítěze internetového hlasování je připravena odměna
 • fotografie budou hodnoceny také odbornou porotou
 • pro skupinky s nejvyšším bodovým hodnocením od odborné poroty, je připravena odměna 
 • vyhlášení výsledků se uskuteční při společném setkání 09.02.2019

13.01.2019 termín Tipovačka5

VÝSLEDNÁ ČÁSTKA Tříkrálové sbírky na Zlínsku

zapojit se může kdokoliv, tipovačka je otevřena široké veřejnosti

 • g8mMHYqT7.GoQMQkc7PaQkvbVV~DZ% (tolerance 1%) na VÝSLEDNOU ČÁSTKU, která bude známá po rozpečetění všech zaregistrovaných kasiček Charitou Zlín, bez výnosu DMS a poštovních poukázek, možná malá pomůcka (?)
 • zasláním svého tipu dává osoba souhlas se zveřejněním jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro vítěze je připravena drobná odměna
 • výsledná hodnota Tipovačky5 bude zveřejněna nejpozději 25.01.2019

 

Tři králové přicházejí k Vám

Tři králové přicházejí k Vám

Díky výstavě fotografií mohli v lednu roku 2012 návštěvníci ZUŠ Zlín Štefánikova vidět nejvíce koledníků na jednom místě. Vedení školy děkujeme za podporu této, v naší zemi výjimečné, dobrovolnické aktivity. PeR

Adventní koncert duchovní hudby

Adventní koncert duchovní hudby

Sváteční atmosféru adventu umocnil koncert v podání zlínského komorního orchestru CONCERTINO, umělecký vedoucí Miroslav Křivánek. Koncert zahájilo Concerto alla Rustica Antonia Vivaldiho, po němž násladovala Sonata in D protrubku Henryho Purcella v přednesu Pavla Skopala jr. Dalším pohlazením na duši bylo Concerto grosso op.6 č.1 Georga Friedricha Händela.

Z Betléma do Zlína na oři, ze Zlína do Madridu na koloběžce

Z Betléma do Zlína na oři, ze Zlína do Madridu na koloběžce

Je naším služebně nejstarším králem. Tedy tříkrálovým koledníkem. Do ulic vyrazil v prvním roce a od té doby pravidelně navštěvuje příbytky ve zlínské lokalitě Nivy a Burešov. Občas zabrousí i jinam. V posledních letech jej přiváží vždy šestý den v roce na zlínské náměstí Míru oř, aby spolu s ostatními příchozími ukončil vánoční čas ve městě a současně zahájil Tříkrálovou sbírku. Letos v létě koně vyměnil za koloběžku a vydal se ne zpět do Betléma, ale do Madridu. Milý čtenář jistě dovolí, abych slovo předala Baltazarovi, promiňte, Zdeňkovi Sigmundovi :-)  .

Tři králové ve vestibulu zlínského velkého kina

Tři králové ve vestibulu zlínského velkého kina

Na výstavě byly vedle služeb a ostatních činností Charity Zlín prezentovány také foto - záběry, které pořídili samotní koledníci v posledních pěti ročnících sbírky v ulicích a zároveň je přihlásili do každoročně námi vyhlašované soutěže "foťte!", v níž není vítězů ani poražených. I když je vždy znám ten nej… foto záběr, který ohodnotí jak odborná porota a tak i veřejnost v internetovém hlasování, vítězové jsou všichni, kdo při mrazivém lednovém putování ulicemi rozdávají lidem radost! Ing. Pavla Romańáková, projektová manažerka Charity Zlín

Koledníkům jsme naložili Sedmimílové boty

Koledníkům jsme naložili Sedmimílové boty

Definitivní tečku za lednovým koledováním jsme učinili spolu s tříkrálovými spolupracovníky v pátek, 4.února, při divadelním představení ve zlínské Malé scéně. Do divadla zveme koledníky každoročně na rodinná představení. Letos snad poprvé na divadelní prkna přišla pohádka. A ne ledajaká. K dětem si to došláply Sedmimílové boty.

´FOŤTE´ tříkrálovou sbírku 2011

´FOŤTE´ tříkrálovou sbírku 2011

Pátý ročník "foťte" tříkrálové koledování 2011, zná své vítěze!

Sportovní odpoledne Staň se králem králů na Zimním stadionu Luďka Čajky

Sportovní odpoledne Staň se králem králů na Zimním stadionu Luďka Čajky

Bruslící odpoledne všech, kteří se zapojili do koledování 2011 s naší, zlínskou Charitou a také Charitou sv.Anežky Otrokovice, jsme již po třetí doplnili soutěží o nejzajímavější královskou korunku "Staň se králem králů". V letošním roce se do soutěže zapojil rekordní počet korunek, a to rovných třicet. Pro všechny, kdo se přišli pochlubit s korunkou, jsme připravili drobné dárečky, prvních deset soutěžících pak získalo i keramické medaile z dílny paní Jany Macečkové. Za podporu děkujeme zájmovému Beruščinému ateliéru Zebra, časopisům Nezbeda a Milujte se. Klubu PSG Zlín děkujeme za vstřícnost. Ing. Pavla Romaňáková,projektová manažerka Charity Zlín

Netradičně tradiční zlínské koledování

Netradičně tradiční zlínské koledování

Od ranních hodin byla pro koledníky a všechny ostatní připravena ve spolupráci se Salesiánským střediskem mládeže Zlín netradiční koleda spojená s "Moravskou zabíjačkou". Po desáté hodině dopolední byl zahájen prodej tradičních výrobků, o něž je rok od roku mezi občany Zlína větší zájem. Novinkou letošního setkání při netradiční koledě bylo vystoupení místních muzikantů. Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín

Tříkrálové koledování se společným sfouknutím osvětlení vánočního stromu

Tříkrálové koledování se společným sfouknutím osvětlení vánočního stromu

Po návštěvě hejtmana Zlínského kraje a primátora města Zlína se králové spolu s andílky, pastýři a zpěváky, za podpory široké veřejnosti, sešli s místním knězem, otcem Ivanem v kostele sv.Filipa a Jakuba u jesliček, aby si vzájemně dodali sílu k cestě do pomyslného Betléma.

Adventní děkování ve zlínském kostele

Adventní děkování ve zlínském kostele

Poděkovali jsme našim pracovníkům, příznivcům, dárcům a především tříkrálovým spolupracovníkům z celého regionu, a to v podvečer svátku všech dobrovolníků. Skladby světových autorů Canon Johanna Pachelbela, Sonata A4 g moll Pavla Josefa Vejvanovského s bravurním sólem na trubku v podání Víta Otáhala, Concerto grosso George Friedricha Händela, Inverno - Zima ze Čtvera ročních dob Antonia Vivaldiho a Concerto grosso - Vánoční Archangela Correliho, zazněly v podání zlínského smyčcového orchestru Concertino.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

 • IČ 44117434
 • evidence MK dne 30.10.1996
 • pod číslem 8/1-02-728/1996
 • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
 • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK