Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Tříkrálové aktuality

kontaktní údaje: Ing. Pavla Romaňáková
tel.: (+420) 603 491 601, (+420) 577 224 050
e-mail: pavla.romanakova@zlin.charita.cz, info@zlin.charita.cz 

Aktuální výnos sbírky 2019 na Zlínsku

Aktuality 2019

změna vyhrazena

10.03.2019

Královsky si zabruslíme

24.05.2019

Zahradní slavnost = soutěže, kouzelník, tanec, zpěv ...

 • SNP 4789, zahrada azylového ubytování
 • v čase 15:30 - 18:00 hodin
 • placka JsemKing = malé občerstvení
 • podrobnější info bude všem, na koho máme e-mail, odesláno nejpozději 15.04.2019

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Již proběhnuté aktivity 2019

 • výroba korunek, místní žehnání koledníků ... info na jedntlivých farnostech, u místních vedoucích skupinek

09.02.2019

Filmové představení pro krále, koledníky ...

 • film Malá čarodějnice
 • Golden Apple Cinema, sál číslo 1, v čase 10:00 hodin
 • nutná rezervace
 • objednávejte najednou požadovaný počet míst, není nutné rezervovat jednotlivá místa samostatně!
 • děti se při vstupu prokáží vytištěnou / ručně psanou reservací – jméno objednatele, místenka, kód (pro skupinu je dostačující JEDNO vyhotovení) a plackou JsemKing, koledníci z Otrokovic šátkem)
 • tisk vstupenky: v potvrzujícím e-mailu najeďte na ´detail reservace´ a tyto údaje vytiskněte
 • děkujeme za vstřícnost Golden Apple Cinema
 • změna vyhrazena 

31.01.2019

Příběh jedné koledy

zapojit se může zlínský koledník jednotlivec, jeho nejbližší (rodič, sourozenec, prarodič ...), skupinka koledníků, vedoucí skupinky, místní koordinátor, pedagog, pracovník obecního úřadu ...  

 • výzva pro více či méně zdatné písmáky, kteří se rádi podělí o prožitek (ne)všedního královského dne 
 • styl dle vlastního uvážení, např. dopis, zpráva, vyprávění, reportáž, próza, poezie, fejeton ...
 • rozsah minimálně 100 slov
 • literární dílko opatřete jménem autora/rky, místem koledy, případně jménem vedoucího skupinky
 • zašlete na pribehjednekoledy@seznam.cz do 31.01.2019, 23:00hodin
 • zasláním příběhu dává jeho autor/ka souhlas se zveřejněním vč.jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro autora/ku nejzajímavějšího příběhu je připravena odměna 
 • zveřejnění příběhů se uskuteční 08.02.2019

12.12.2018 termín Tipovačka1

Tři králové chodí v mrazu, na ledě i blátě ...curr24hourgraph

zapojit se může zlínský koledník jednotlivec, jeho nejbližší (rodič, sourozenec, prarodič ...), skupinka koledníků, vedoucí skupinky, místní koordinátor, pedagog, pracovník obecního úřadu ...  

 • g8mMHYqT7.GoQMQkc7PaQkvbVV~DZ% na počasí v den svátku Tří králů ve12:00 hodin ve Zlíně - Štípě
 • zasláním svého tipu dává osoba souhlas se zveřejněním jména v propagačních materiálech ChZ
 • údaj bude převzat z meteo stanice ZŠ Štípa
 • pro vítěze je připravena drobná odměna
 • vítěze Tipovačky1 nemáme (06.01.2019)

Žehnání koledníkům 3k2019, Prostějov29.12.2018

Žehnání tříkrálových koledníků v Prostějově

31.12.2018 termín Tipovačka2 

Počet zaregistrovaných skupinek koledníků 3k2019 Charitou Zlín

zapojit se může kdokoliv, tipovačka je otevřena široké veřejnosti

 • g8mMHYqT7.GoQMQkc7PaQkvbVV~DZ% na počet zaregistrovaných skupinek koledníků 3k2019 Charitou Zlín
 • zasláním svého tipu dává osoba souhlas se zveřejněním jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro vítěze je připravena drobná odměna
 • vítězem Tipovačky2 = 345 skupinek je pan Jaroslav Kolařík ze Zlína, gratulujeme (07.01.2019)

Tříkrálový Festival 201905.01.2019

Tříkrálový festival 2019

 • před kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů, Jižní Svahy, Zlín
 • 8:00 hodin, mše svatá
 • 9:00 - 12:30 hodin, hudební produkce
 • 9:00 hodin, Tříkrálová Moravská zabíjačka; prodej farmářských zabíjačkových výrobků vč. polévky s sebou, prodej teplých nápojů 
 • 9:00 hodin, Tříkrálová polévka; je osobnostmi města Zlína z různých oborů podána všem, kdo se v dopoledních hodinách dostaví na ochutnávku polévky na místě. Ti, kteří mají možnost, mohou za ni vložit finanční příspěvek do zapečetěné tříkrálové kasičky.

06.01.2019 termín Tipovačka3

TOP bankovka, která bude v aktuální zlínské sbírce převažovat

zapojit se může kdokoliv, tipovačka je otevřena široké veřejnosti

 • g8mMHYqT7.GoQMQkc7PaQkvbVV~DZ% na TOP BANKOVKU, která bude v aktuální zlínské sbírce převažovat
 • zasláním svého tipu dává osoba souhlas se zveřejněním jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro vítěze je připravena drobná odměna
 • výsledek Tipovačky3 bude zveřejněn nejpozději 16.01.2019

06.01.2019

Tříkrálový koncert

 • koncert přenášený Českou televizí, 18:00 Městské divadlo Brno; Ilona Csáková, Mirai, Pavel Callta, Futurum a Roman Dragoun, Zrní, Martina Kociánová a Jan Čenský

09.01.2019 termín Tipovačka4

HMOTNOST všech mincí, které v aktuální sbírce zlínská Charita předá do banky

zapojit se může kdokoliv, tipovačka je otevřena široké veřejnosti

 • g8mMHYqT7.GoQMQkc7PaQkvbVV~DZ% (tolerance 2%) na HMOTNOST mincí, které v aktuální sbírce zlínská Charita předá do banky
 • zasláním svého tipu dává osoba souhlas se zveřejněním jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro vítěze je připravena drobná odměna
 • výsledná hodnota Tipovačky4 bude zveřejněna nejpozději 17.01.2019

11.01.2019

Tři králové, "FOŤTE!" 2019

zapojit se může každá kolednická skupinka registrovaná Charitou Zlín s jedním záběrem

 • téma soutěže: VZÁJEMNÉ OBDAROVÁVÁNÍ; záběry vystihující setkání králů a radostnou zvěstí obdarovaných dárců
 • zašlete fotografii jpg. v kvalitním rozlišení na fotte3k@seznam.cz
 • k záběru přidejte jméno vedoucího skupinky a koledníků, místo koledování, název, krátký verš, báseň ... 
 • termín do 11.01.2019, 23:00hodin; záběry zaslané po termínu nebudou do soutěže zařazeny
 • zasláním fotografie dávají osoby na ní zachycené souhlas se zveřejněním v propagačních materiálech ChZ
 • internetové hlasování bude spuštěno nejpozději 17.01.2019, o zahájení budou soutěžící informováni 
 • pro vítěze internetového hlasování je připravena odměna
 • fotografie budou hodnoceny také odbornou porotou
 • pro skupinky s nejvyšším bodovým hodnocením od odborné poroty, je připravena odměna 
 • vyhlášení výsledků se uskuteční při společném setkání 09.02.2019

13.01.2019 termín Tipovačka5

VÝSLEDNÁ ČÁSTKA Tříkrálové sbírky na Zlínsku

zapojit se může kdokoliv, tipovačka je otevřena široké veřejnosti

 • g8mMHYqT7.GoQMQkc7PaQkvbVV~DZ% (tolerance 1%) na VÝSLEDNOU ČÁSTKU, která bude známá po rozpečetění všech zaregistrovaných kasiček Charitou Zlín, bez výnosu DMS a poštovních poukázek, možná malá pomůcka (?)
 • zasláním svého tipu dává osoba souhlas se zveřejněním jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro vítěze je připravena drobná odměna
 • výsledná hodnota Tipovačky5 bude zveřejněna nejpozději 25.01.2019

 

´FOŤTE´ tříkrálovou sbírku 2010

´FOŤTE´ tříkrálovou sbírku 2010

Čtvrtý ročník foto soutěže přinesl celkem 64 více, či méně zajímavých záběrů od 32 vedoucích skupinek koledníků z 18-ti lokalit, kde také koleda probíhala.

Tříkrálová koleda a Moravská zabíjačka

Tříkrálová koleda a Moravská zabíjačka

Od ranních hodin byla, ve spolupráci se Salesiánským střediskem Zlín, připravena pro tříkrálové koledníky i širokou veřejnost, netradiční tříkrálová koleda s Moravskou zabíjačkou, jejíž produkty mohli ochutnat nejen koledníci, ale všichni, kdo se po ledových sobotních cestách a cestičkách vydali před kostel ve Zlíně - Jižních Svazích. A ochutnávalo se nejen před kostelem. Tradiční zabíjačkové produkty si domů odnesli ti, kteří se rozhodli pro jejich zakoupení, čímž podpořili také desátou Tříkrálovou sbírku v naší zemi. foto P.Ladislav Kozubík. PeR

Tři králové sfoukli osvětlení stromu na zlínském náměstí

Tři králové sfoukli osvětlení stromu na zlínském náměstí

Tři králové, Kašpar, Melichar a Baltazar na koních, přivedli od kostela sv.Filipa a Jakuba, za zpěvu koled, na náměstí Míru tříkrálový průvod. Před městskou radnicí je přivítali trubači a primátorka města Zlína, paní PhDr.Irena Ondrová. Poté pozvali evangelista Lukáš a anděl z farnosti sv.Filipa a Jakuba na pódium andílky, pastýře i zpěváky, svatou rodinu a také mudrce z Východu, aby přítomným připomněli legendu o narození Spasitele křesťanů.

Adventní děkování hudbou

Adventní děkování hudbou

Den, kdy jsme děkovali všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporují, a to podvečerním Adventním koncertem duchovní hudby v kostele sv.Filipa a Jakuba ve Zlíně. Jelikož se koncert konal v den, který je OSN vyhlášen jako Mezinárodní den dobrovolníků, poděkování na prvním místě patřilo tříkrálovým spolupracovníkům, kteří se každoročně v lednu vydávají do ulic měst a obcí.

Dva byli na kanapi

Dva byli na kanapi

Divadelní soubor Chaos z Valašská Bystřice přivezl koledníkům hru s názvem Dva na kanapi francouzského autora Marca Camoletti. Hned v úvodu představení byly předány ceny všem, kteří se zapojili do tříkrálové výzvy "foťte!" Tříkrálovou sbírku 2009. Zaslané fotografie, včetně vítězných (ať už z dramatického internetového hlasování, či jmenované odbornou porotou), byly k vidění při doprovodné výstavě v předsálí divadla. PeR

´FOŤTE´ tříkrálovou sbírku 2009

´FOŤTE´ tříkrálovou sbírku 2009

Třetí ročník foto soutěže nabídnul celkem 45 originálních záběrů od 14-ti vedoucích skupinek koledníků ze 14-ti lokalit, kde také koleda probíhala.

Staň se králem králů!

Staň se králem králů!

Sloganem Staň se králem králů! byli vyzváni všichni, kdo se zapojili do letošního koledování, k soutěžnímu setkání na ledové ploše PSG Arény ve Zlíně. Do pomyslného utkání o nejzajímavější královskou korunku byli přizváni také koledníci z Otrokovic. Celkem se sešlo dvacet soutěže chtivých králů! Všichni dostali památeční keramickou placku a sladkost do zoubku, první tři nejúspěšnější získali královskou medaili. PeR

Koledníci přinesli Moravskou zabíjačku

Koledníci přinesli Moravskou zabíjačku

Ani mínus 13°C neodradilo tým zapálených spolupracovníků, kteří již po čtvrté připravili doprovodnou aktivitu zlínské tříkrálové sbírky, jíž je Moravská zabíjačka před kostelem na sídlišti Jižní Svahy. Díky netradiční koledě, konané pod záštitou Mgr.Miroslava Kašného, náměstka primátorky města, se mohli jak koledníci, tak všichni příchozí, zahřát teplou polední polévkou či tradičním výrobkem, jež si také mohli všichni zakoupit. PeR

Ve Zlíně se sešli králové z celé diecéze

Ve Zlíně se sešli králové z celé diecéze

Zlínské Setkání koledníků, všech ostatních  spolupracovníků a široké veřejnosti z celého kraje, zahájilo v olomoucké diecézi již desáté koledování! Slavnostní mši, při níž dostali koledníci požehnání a posvěcené křídy pro psaní nade dveře historicky známého C+M+B LP 2009, celebroval v kostele sv.Filipa a Jakuba otec arcibiskup Jan Graubner. Setkání ukončilo Tříkrálové zpívání před kostelem. PeR

´FOŤTE´ tříkrálovou sbírku 2008

´FOŤTE´ tříkrálovou sbírku 2008

Druhý ročník foto soutěže přinesl celkem 27 záběrů, které zaslalo 14 vedoucích skupinek koledníků z 10-ti lokalit, kde koleda probíhala.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

 • IČ 44117434
 • evidence MK dne 30.10.1996
 • pod číslem 8/1-02-728/1996
 • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
 • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK