Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Tříkrálové aktuality

kontaktní údaje: Ing. Pavla Romaňáková
tel.: (+420) 603 491 601, (+420) 577 224 050
e-mail: pavla.romanakova@zlin.charita.cz, info@zlin.charita.cz 

Aktuální výnos sbírky 2019 na Zlínsku

Aktuality 2019

změna vyhrazena

10.03.2019

Královsky si zabruslíme

24.05.2019

Zahradní slavnost = soutěže, kouzelník, tanec, zpěv ...

 • SNP 4789, zahrada azylového ubytování
 • v čase 15:30 - 18:00 hodin
 • placka JsemKing = malé občerstvení
 • podrobnější info bude všem, na koho máme e-mail, odesláno nejpozději 15.04.2019

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Již proběhnuté aktivity 2019

 • výroba korunek, místní žehnání koledníků ... info na jedntlivých farnostech, u místních vedoucích skupinek

09.02.2019

Filmové představení pro krále, koledníky ...

 • film Malá čarodějnice
 • Golden Apple Cinema, sál číslo 1, v čase 10:00 hodin
 • nutná rezervace
 • objednávejte najednou požadovaný počet míst, není nutné rezervovat jednotlivá místa samostatně!
 • děti se při vstupu prokáží vytištěnou / ručně psanou reservací – jméno objednatele, místenka, kód (pro skupinu je dostačující JEDNO vyhotovení) a plackou JsemKing, koledníci z Otrokovic šátkem)
 • tisk vstupenky: v potvrzujícím e-mailu najeďte na ´detail reservace´ a tyto údaje vytiskněte
 • děkujeme za vstřícnost Golden Apple Cinema
 • změna vyhrazena 

31.01.2019

Příběh jedné koledy

zapojit se může zlínský koledník jednotlivec, jeho nejbližší (rodič, sourozenec, prarodič ...), skupinka koledníků, vedoucí skupinky, místní koordinátor, pedagog, pracovník obecního úřadu ...  

 • výzva pro více či méně zdatné písmáky, kteří se rádi podělí o prožitek (ne)všedního královského dne 
 • styl dle vlastního uvážení, např. dopis, zpráva, vyprávění, reportáž, próza, poezie, fejeton ...
 • rozsah minimálně 100 slov
 • literární dílko opatřete jménem autora/rky, místem koledy, případně jménem vedoucího skupinky
 • zašlete na pribehjednekoledy@seznam.cz do 31.01.2019, 23:00hodin
 • zasláním příběhu dává jeho autor/ka souhlas se zveřejněním vč.jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro autora/ku nejzajímavějšího příběhu je připravena odměna 
 • zveřejnění příběhů se uskuteční 08.02.2019

12.12.2018 termín Tipovačka1

Tři králové chodí v mrazu, na ledě i blátě ...curr24hourgraph

zapojit se může zlínský koledník jednotlivec, jeho nejbližší (rodič, sourozenec, prarodič ...), skupinka koledníků, vedoucí skupinky, místní koordinátor, pedagog, pracovník obecního úřadu ...  

 • g8mMHYqT7.GoQMQkc7PaQkvbVV~DZ% na počasí v den svátku Tří králů ve12:00 hodin ve Zlíně - Štípě
 • zasláním svého tipu dává osoba souhlas se zveřejněním jména v propagačních materiálech ChZ
 • údaj bude převzat z meteo stanice ZŠ Štípa
 • pro vítěze je připravena drobná odměna
 • vítěze Tipovačky1 nemáme (06.01.2019)

Žehnání koledníkům 3k2019, Prostějov29.12.2018

Žehnání tříkrálových koledníků v Prostějově

31.12.2018 termín Tipovačka2 

Počet zaregistrovaných skupinek koledníků 3k2019 Charitou Zlín

zapojit se může kdokoliv, tipovačka je otevřena široké veřejnosti

 • g8mMHYqT7.GoQMQkc7PaQkvbVV~DZ% na počet zaregistrovaných skupinek koledníků 3k2019 Charitou Zlín
 • zasláním svého tipu dává osoba souhlas se zveřejněním jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro vítěze je připravena drobná odměna
 • vítězem Tipovačky2 = 345 skupinek je pan Jaroslav Kolařík ze Zlína, gratulujeme (07.01.2019)

Tříkrálový Festival 201905.01.2019

Tříkrálový festival 2019

 • před kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů, Jižní Svahy, Zlín
 • 8:00 hodin, mše svatá
 • 9:00 - 12:30 hodin, hudební produkce
 • 9:00 hodin, Tříkrálová Moravská zabíjačka; prodej farmářských zabíjačkových výrobků vč. polévky s sebou, prodej teplých nápojů 
 • 9:00 hodin, Tříkrálová polévka; je osobnostmi města Zlína z různých oborů podána všem, kdo se v dopoledních hodinách dostaví na ochutnávku polévky na místě. Ti, kteří mají možnost, mohou za ni vložit finanční příspěvek do zapečetěné tříkrálové kasičky.

06.01.2019 termín Tipovačka3

TOP bankovka, která bude v aktuální zlínské sbírce převažovat

zapojit se může kdokoliv, tipovačka je otevřena široké veřejnosti

 • g8mMHYqT7.GoQMQkc7PaQkvbVV~DZ% na TOP BANKOVKU, která bude v aktuální zlínské sbírce převažovat
 • zasláním svého tipu dává osoba souhlas se zveřejněním jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro vítěze je připravena drobná odměna
 • výsledek Tipovačky3 bude zveřejněn nejpozději 16.01.2019

06.01.2019

Tříkrálový koncert

 • koncert přenášený Českou televizí, 18:00 Městské divadlo Brno; Ilona Csáková, Mirai, Pavel Callta, Futurum a Roman Dragoun, Zrní, Martina Kociánová a Jan Čenský

09.01.2019 termín Tipovačka4

HMOTNOST všech mincí, které v aktuální sbírce zlínská Charita předá do banky

zapojit se může kdokoliv, tipovačka je otevřena široké veřejnosti

 • g8mMHYqT7.GoQMQkc7PaQkvbVV~DZ% (tolerance 2%) na HMOTNOST mincí, které v aktuální sbírce zlínská Charita předá do banky
 • zasláním svého tipu dává osoba souhlas se zveřejněním jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro vítěze je připravena drobná odměna
 • výsledná hodnota Tipovačky4 bude zveřejněna nejpozději 17.01.2019

11.01.2019

Tři králové, "FOŤTE!" 2019

zapojit se může každá kolednická skupinka registrovaná Charitou Zlín s jedním záběrem

 • téma soutěže: VZÁJEMNÉ OBDAROVÁVÁNÍ; záběry vystihující setkání králů a radostnou zvěstí obdarovaných dárců
 • zašlete fotografii jpg. v kvalitním rozlišení na fotte3k@seznam.cz
 • k záběru přidejte jméno vedoucího skupinky a koledníků, místo koledování, název, krátký verš, báseň ... 
 • termín do 11.01.2019, 23:00hodin; záběry zaslané po termínu nebudou do soutěže zařazeny
 • zasláním fotografie dávají osoby na ní zachycené souhlas se zveřejněním v propagačních materiálech ChZ
 • internetové hlasování bude spuštěno nejpozději 17.01.2019, o zahájení budou soutěžící informováni 
 • pro vítěze internetového hlasování je připravena odměna
 • fotografie budou hodnoceny také odbornou porotou
 • pro skupinky s nejvyšším bodovým hodnocením od odborné poroty, je připravena odměna 
 • vyhlášení výsledků se uskuteční při společném setkání 09.02.2019

13.01.2019 termín Tipovačka5

VÝSLEDNÁ ČÁSTKA Tříkrálové sbírky na Zlínsku

zapojit se může kdokoliv, tipovačka je otevřena široké veřejnosti

 • g8mMHYqT7.GoQMQkc7PaQkvbVV~DZ% (tolerance 1%) na VÝSLEDNOU ČÁSTKU, která bude známá po rozpečetění všech zaregistrovaných kasiček Charitou Zlín, bez výnosu DMS a poštovních poukázek, možná malá pomůcka (?)
 • zasláním svého tipu dává osoba souhlas se zveřejněním jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro vítěze je připravena drobná odměna
 • výsledná hodnota Tipovačky5 bude zveřejněna nejpozději 25.01.2019

 

Tříkrálové fotografie i Blaník

Tříkrálové fotografie i Blaník

Na únorový den pozvala zlínská Charita na prkna divadla Malá scéna ochotníky z vizovického spolku DNO, aby potěšili příznivce divadla jevištní podobou českého mýtu autorské trojice Cimrman-Smoljak-Svěrák Blaník. Divadelní představení bylo taktéž poděkováním tříkrálovým spolupracovníkům a součástí večera bylo i vyhlášení výsledků soutěže "foťte", do které se mohli letos poprvé tříkráloví koledníci zapojit jak zasláním svých fotografií, tak i účastí v internetovém hlasování o nejlepší z nich. PeR

´FOŤTE´ tříkrálovou sbírku 2007

´FOŤTE´ tříkrálovou sbírku 2007

Prvního ročníku foto soutěže, kde bylo zadáním "foťte" zajímavé, netradiční či veselé zážitky z koledy, se zúčastnilo 34 záběrů, které zaslalo 16 vedoucích skupinek koledníků ze 14-ti lokalit, kde koleda probíhala.
 

Moravská zabíjačka po královsku

Moravská zabíjačka po královsku

I v lednu 2007 vyšli opět do ulic Tři králové, aby přinášeli lidem radost a koledovali pro ty nejpotřebnější. Tříkrálovou sbírku provázela celá řada doprovodných akcí. U zlínského kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích proběhla ve spolupráci se Salesiánským střediskem mládeže tradiční "Moravská zabijačka" s prodejem tradičních výrobků, jehož výtěžek putoval taktéž na Tříkrálovou sbírku. PeR

´FOŤTE´ tříkrálové koledování - tak to začalo

´FOŤTE´ tříkrálové koledování - tak to začalo

Od chvíle, kdy jsem měla černé na bílém, že se ze mne na několik týdnů v roce stane koordinátorka tříkrálové sbírky na Zlínsku, mi bylo jasné, že chci koledníky nějak motivovat k tomu, aby koleda pro ně nebyla pouze o putování ulicemi, ale aby si při ní i hráli či jinak soutěžili. Jelikož jsem fandou fotografování, nebylo nic jednoduššího, než krále vyzvat, aby veselé, netradiční či jinak zajímavé příběhy zachytili do fotografie. Pro nalezení vítězného záběru jsme oslovili několik významných osobností ve městě a požádali je, aby se stali odbornou porotou. Pro soutěže chtivé jsme zprovoznili na našich webových stránkách také internetové hlasování. A tak to začalo. Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín

Nejrychleji zmizela ovarová polévka a křupavé škvarky

Nejrychleji zmizela ovarová polévka a křupavé škvarky

U příležitosti právě probíhající Tříkrálové sbírky uspořádala Charita Zlín spolu se Salesiánským střediskem ve Zlíně a zlínskou farností Domácí zabijačku, a to přímo uprostřed největšího zlínského sídliště Jižní Svahy. Z domácích specialit, které jsou jinak k vidění pouze v obchodech, šla nejvíce na odbyt zabijačková polévka a křupavé škvarky. PeR

Caesarovu smrt přivezl Schod

Caesarovu smrt přivezl Schod

V divadle Malá scéna ve Zlíně se uskutečnilo představení ochotnického divadla Schod z Valašského Meziříčí s názvem Smrt Caesarova. Muzikál, který si nečekaně pohrál s historickou látkou, posloužil zároveň jako poděkování místním asistentům Tříkrálové sbírky a vedoucím jednotlivých skupinek koledníků. PeR

Představila se Nejhloupější válka

Představila se Nejhloupější válka

V dubnu se v divadle Malá scéna ve Zlíně uskutečnilo představení Divadla Schod z Valašského Meziříčí s názvem Nejhloupější válka. Historická látka z českých bájí a pověstí pojatá jako muzikál posloužila zároveň jako poděkování místním asistentům Tříkrálové sbírky a vedoucím jednotlivých skupinek koledníků. PeR

Koledníkům nadělena Noc na Karlštejně

Koledníkům nadělena Noc na Karlštejně

Divadelní představení muzikálu Noc na Karlštejně v podání spolku divadelních ochotníků ze Hvozdné se uskutečnilo na Malé scéně. Toto představení jsme uspořádali zejména jako poděkování pro všechny, kteří se podíleli na přípravě a průběhu Tříkrálové sbírky 2003. eRB

Zimní Zahradní slavnost

Zimní Zahradní slavnost

V zahradě Charitního domova pro matky s dětmi v tísni ve Zlíně na Jižních svazích se uskutečnila Zimní zahradní slavnost. Mnozí z návštěvníků mohli poprvé v životě na vlastní oči vidět domácí zabijačku a zakoupit si čerstvé zabijačkové lahůdky. Pro děti byl připraven program plný her a soutěží. eRB

Limonádový Joe slavil úspěch

Limonádový Joe slavil úspěch

Únorové divadelní představení hry Jiřího Brdečky Limonádový Joe v podání Divadelního spolku Vidlo Vizovice v režii Kateřiny Fitzové bylo natolik úspěšné, že si publikum po skončení hry vytleskalo několik hudebních přídavků. eRB

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

 • IČ 44117434
 • evidence MK dne 30.10.1996
 • pod číslem 8/1-02-728/1996
 • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
 • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK