Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Tříkrálové aktuality

kontaktní údaje: Ing. Pavla Romaňáková
tel.: (+420) 603 491 601, (+420) 577 224 050
e-mail: pavla.romanakova@zlin.charita.cz, info@zlin.charita.cz 

Aktuální výnos sbírky 2019 na Zlínsku

Aktuality 2019

změna vyhrazena

10.03.2019

Královsky si zabruslíme

24.05.2019

Zahradní slavnost = soutěže, kouzelník, tanec, zpěv ...

 • SNP 4789, zahrada azylového ubytování
 • v čase 15:30 - 18:00 hodin
 • placka JsemKing = malé občerstvení
 • podrobnější info bude všem, na koho máme e-mail, odesláno nejpozději 15.04.2019

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Již proběhnuté aktivity 2019

 • výroba korunek, místní žehnání koledníků ... info na jedntlivých farnostech, u místních vedoucích skupinek

09.02.2019

Filmové představení pro krále, koledníky ...

 • film Malá čarodějnice
 • Golden Apple Cinema, sál číslo 1, v čase 10:00 hodin
 • nutná rezervace
 • objednávejte najednou požadovaný počet míst, není nutné rezervovat jednotlivá místa samostatně!
 • děti se při vstupu prokáží vytištěnou / ručně psanou reservací – jméno objednatele, místenka, kód (pro skupinu je dostačující JEDNO vyhotovení) a plackou JsemKing, koledníci z Otrokovic šátkem)
 • tisk vstupenky: v potvrzujícím e-mailu najeďte na ´detail reservace´ a tyto údaje vytiskněte
 • děkujeme za vstřícnost Golden Apple Cinema
 • změna vyhrazena 

31.01.2019

Příběh jedné koledy

zapojit se může zlínský koledník jednotlivec, jeho nejbližší (rodič, sourozenec, prarodič ...), skupinka koledníků, vedoucí skupinky, místní koordinátor, pedagog, pracovník obecního úřadu ...  

 • výzva pro více či méně zdatné písmáky, kteří se rádi podělí o prožitek (ne)všedního královského dne 
 • styl dle vlastního uvážení, např. dopis, zpráva, vyprávění, reportáž, próza, poezie, fejeton ...
 • rozsah minimálně 100 slov
 • literární dílko opatřete jménem autora/rky, místem koledy, případně jménem vedoucího skupinky
 • zašlete na pribehjednekoledy@seznam.cz do 31.01.2019, 23:00hodin
 • zasláním příběhu dává jeho autor/ka souhlas se zveřejněním vč.jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro autora/ku nejzajímavějšího příběhu je připravena odměna 
 • zveřejnění příběhů se uskuteční 08.02.2019

12.12.2018 termín Tipovačka1

Tři králové chodí v mrazu, na ledě i blátě ...curr24hourgraph

zapojit se může zlínský koledník jednotlivec, jeho nejbližší (rodič, sourozenec, prarodič ...), skupinka koledníků, vedoucí skupinky, místní koordinátor, pedagog, pracovník obecního úřadu ...  

 • g8mMHYqT7.GoQMQkc7PaQkvbVV~DZ% na počasí v den svátku Tří králů ve12:00 hodin ve Zlíně - Štípě
 • zasláním svého tipu dává osoba souhlas se zveřejněním jména v propagačních materiálech ChZ
 • údaj bude převzat z meteo stanice ZŠ Štípa
 • pro vítěze je připravena drobná odměna
 • vítěze Tipovačky1 nemáme (06.01.2019)

Žehnání koledníkům 3k2019, Prostějov29.12.2018

Žehnání tříkrálových koledníků v Prostějově

31.12.2018 termín Tipovačka2 

Počet zaregistrovaných skupinek koledníků 3k2019 Charitou Zlín

zapojit se může kdokoliv, tipovačka je otevřena široké veřejnosti

 • g8mMHYqT7.GoQMQkc7PaQkvbVV~DZ% na počet zaregistrovaných skupinek koledníků 3k2019 Charitou Zlín
 • zasláním svého tipu dává osoba souhlas se zveřejněním jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro vítěze je připravena drobná odměna
 • vítězem Tipovačky2 = 345 skupinek je pan Jaroslav Kolařík ze Zlína, gratulujeme (07.01.2019)

Tříkrálový Festival 201905.01.2019

Tříkrálový festival 2019

 • před kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů, Jižní Svahy, Zlín
 • 8:00 hodin, mše svatá
 • 9:00 - 12:30 hodin, hudební produkce
 • 9:00 hodin, Tříkrálová Moravská zabíjačka; prodej farmářských zabíjačkových výrobků vč. polévky s sebou, prodej teplých nápojů 
 • 9:00 hodin, Tříkrálová polévka; je osobnostmi města Zlína z různých oborů podána všem, kdo se v dopoledních hodinách dostaví na ochutnávku polévky na místě. Ti, kteří mají možnost, mohou za ni vložit finanční příspěvek do zapečetěné tříkrálové kasičky.

06.01.2019 termín Tipovačka3

TOP bankovka, která bude v aktuální zlínské sbírce převažovat

zapojit se může kdokoliv, tipovačka je otevřena široké veřejnosti

 • g8mMHYqT7.GoQMQkc7PaQkvbVV~DZ% na TOP BANKOVKU, která bude v aktuální zlínské sbírce převažovat
 • zasláním svého tipu dává osoba souhlas se zveřejněním jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro vítěze je připravena drobná odměna
 • výsledek Tipovačky3 bude zveřejněn nejpozději 16.01.2019

06.01.2019

Tříkrálový koncert

 • koncert přenášený Českou televizí, 18:00 Městské divadlo Brno; Ilona Csáková, Mirai, Pavel Callta, Futurum a Roman Dragoun, Zrní, Martina Kociánová a Jan Čenský

09.01.2019 termín Tipovačka4

HMOTNOST všech mincí, které v aktuální sbírce zlínská Charita předá do banky

zapojit se může kdokoliv, tipovačka je otevřena široké veřejnosti

 • g8mMHYqT7.GoQMQkc7PaQkvbVV~DZ% (tolerance 2%) na HMOTNOST mincí, které v aktuální sbírce zlínská Charita předá do banky
 • zasláním svého tipu dává osoba souhlas se zveřejněním jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro vítěze je připravena drobná odměna
 • výsledná hodnota Tipovačky4 bude zveřejněna nejpozději 17.01.2019

11.01.2019

Tři králové, "FOŤTE!" 2019

zapojit se může každá kolednická skupinka registrovaná Charitou Zlín s jedním záběrem

 • téma soutěže: VZÁJEMNÉ OBDAROVÁVÁNÍ; záběry vystihující setkání králů a radostnou zvěstí obdarovaných dárců
 • zašlete fotografii jpg. v kvalitním rozlišení na fotte3k@seznam.cz
 • k záběru přidejte jméno vedoucího skupinky a koledníků, místo koledování, název, krátký verš, báseň ... 
 • termín do 11.01.2019, 23:00hodin; záběry zaslané po termínu nebudou do soutěže zařazeny
 • zasláním fotografie dávají osoby na ní zachycené souhlas se zveřejněním v propagačních materiálech ChZ
 • internetové hlasování bude spuštěno nejpozději 17.01.2019, o zahájení budou soutěžící informováni 
 • pro vítěze internetového hlasování je připravena odměna
 • fotografie budou hodnoceny také odbornou porotou
 • pro skupinky s nejvyšším bodovým hodnocením od odborné poroty, je připravena odměna 
 • vyhlášení výsledků se uskuteční při společném setkání 09.02.2019

13.01.2019 termín Tipovačka5

VÝSLEDNÁ ČÁSTKA Tříkrálové sbírky na Zlínsku

zapojit se může kdokoliv, tipovačka je otevřena široké veřejnosti

 • g8mMHYqT7.GoQMQkc7PaQkvbVV~DZ% (tolerance 1%) na VÝSLEDNOU ČÁSTKU, která bude známá po rozpečetění všech zaregistrovaných kasiček Charitou Zlín, bez výnosu DMS a poštovních poukázek, možná malá pomůcka (?)
 • zasláním svého tipu dává osoba souhlas se zveřejněním jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro vítěze je připravena drobná odměna
 • výsledná hodnota Tipovačky5 bude zveřejněna nejpozději 25.01.2019

 

Tříkrálový festival prozářila Betlémská hvězda v rukou králů

Tříkrálový festival prozářila Betlémská hvězda v rukou králů

Tříkrálový festival, doprovodný program sbírky ve Zlíně, přinesl hudbu, zlíňáky oblíbený horký francouzský a finský punč a pochutiny z Moravské zabíjačky, ´prdelačku´ i polévku bílou podanou osobnostmi města z rozličných oborů. Už se nedozvíme, zda příchozím chutnala více od tří králů, náměstkyně primátora, ředitele místního divadla, či redaktorky a moderátorky Českého rozhlasu.

Tři králové ukončili vánoční čas ve městě

Tři králové ukončili vánoční čas ve městě

Na zlínské náměstí Míru přijeli v den svého svátku mágové z Východu nikoliv na velbloudech, ale na koních, aby oficiálně otevřeli sbírku ve městě a současně zde ukončili vánoční čas.

Tři králové rozdávali radost

Tři králové rozdávali radost

Tři králové přinesli v den svátku Slavnosti zjevení Páně radostnou zvěst k hejtmanovi Zlínského kraje i k primátorovi krajského města.

Lépe vstoupit do adventu snad ani nešlo

Lépe vstoupit do adventu snad ani nešlo

Komorní orchestr Concertino je již tradičně synonymem silného uměleckého zážitku. Adventní koncert s Concertinem, při němž se přítomným vedle tradičních smyčců představilo tentokrát i cemballo a svojí velikostí neobvyklý lesní roh, se konal prvně v roce 2009. Děkujeme uměleckému vedoucímu i všem skvělým hudebníkům za dosavadní přízeň :-). Děkujeme panu Pavlovi Leicmanovi za obohacení večera přednesem básní. A za rok ...

Máte-li unavené své "královské" nožky ...

Máte-li unavené své "královské" nožky ...

... pak jste jistě byli mezi těmi, kteří přijali pozvání do zlínské PSG Arény na Odpoledne na bruslích. Spolu s ´našimi´ zlínskými královnami a králi s doprovodem na ledě dováděli také koledníci a spolupracovníci z Charity sv.Anežky Otrokovice a z dobrovolné Charity Fryšták. Za vstřícnost děkujeme PSG Zlín. Ledové odpoledne bylo posledním, které jsme pro koledníky připravili. Ještě jednou všem děkujeme jak za koledu, tak i za společné chvíle právě při všech dalších setkáních. Snad jste si je užili, jako my. Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín

´FOŤTE´ tříkrálovou sbírku 2015

´FOŤTE´ tříkrálovou sbírku 2015

Kingové v akci. Devátý ročník soutěže fotografujících králů má své vítěze.

Jirka Hadaš kouzli pro koledníky

Jirka Hadaš kouzli pro koledníky

To ale bylo hůůůstýýý! Nicméně i když je Jirka profík, jedna věc mohla v úvodu vypadat jako nepovedená. Ono se mu totiž nedařilo nafouknout prostor divadla Malá scéna. A tak se nejdříve sedělo a stálo v každé skulince. Ale protože, jak už bylo řečeno, je to profík, uvolnil hlediště, než bys řekl švec. Pozval všechny děti na podium! To ale bylo fakt hustýýýý! Díky všem za Kouzelný společný Kouzelný páteční Kouzelný karneval. Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín

Tříkrálová polévkla nejen pro koledníky

Tříkrálová polévkla nejen pro koledníky

"Smysl Tříkrálové polévky je velmi jednoduchý. Polévku vydávají významné osobnosti našeho města a ten, kdo na to nemá, dostane polévku zdarma, a kdo na to má, může přispět do Tříkrálové sbírky. Výtěžek tříkrálové sbírky používáme především k takzvané ´přímé pomoci´, díky níž jsme schopni pomáhat velkému množství osob v nouzi," řekl ředitel zlínské Charity pan Vlastimil Vajďák.

Sobotní ráno v kostele sv.Filipa a Jakuba ve Zlíně

Sobotní ráno v kostele sv.Filipa a Jakuba ve Zlíně

Děkujeme všem, kteří s námi pomáhají!
Poděkování zlínské Charity patří koledníkům, vedoucím skupinek a místním asistentům, kteří na sebe vzali odpovědnost za hladký průběh Tříkrálové sbírky ve své obci, pracovníkům magistrátních, městských a obecních úřadů a duchovním správcům všech farností, a v neposlední řadě také všem dobrým lidem, kteří tříkrálovým koledníkům otevřeli dveře svých příbytků, přispěli a podpořili tak charitu v její snaze pomáhat potřebným. Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín

Poprvé jsme na Zlínsku hledali tříkrálovou rosničku

Poprvé jsme na Zlínsku hledali tříkrálovou rosničku

Tři králové chodí v mrazu, na ledě i blátě ... aneb ... Jaké bude počasí dne 6.1.2015, na zlínském náměstí Míru v 16hodin odpoledne? Přesně takto zazněla výzva všem, kteří se hlásili jako vedoucí skupinek koledníků v půli listopadu. Tipy bylo možné zasílat do 5.prosince minulého roku. Bylo tedy obtížné s takovým předstihem cokoliv „vyguglit“. A protože v daném místě a čase byl více, než poprašek sněhu a teplota -2°C, rosničkou 3k2015 je Jolana Červenková z obce Hrobice, která tipovala téměř na chlup přesně. w.4

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

 • IČ 44117434
 • evidence MK dne 30.10.1996
 • pod číslem 8/1-02-728/1996
 • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
 • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK