Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Tříkrálové aktuality

kontaktní údaje: Ing. Pavla Romaňáková
tel.: (+420) 603 491 601, (+420) 577 224 050
e-mail: pavla.romanakova@zlin.charita.cz, info@zlin.charita.cz 

Aktuální výnos sbírky 2019 na Zlínsku

Aktuality 2019

změna vyhrazena

10.03.2019

Královsky si zabruslíme

24.05.2019

Zahradní slavnost = soutěže, kouzelník, tanec, zpěv ...

 • SNP 4789, zahrada azylového ubytování
 • v čase 15:30 - 18:00 hodin
 • placka JsemKing = malé občerstvení
 • podrobnější info bude všem, na koho máme e-mail, odesláno nejpozději 15.04.2019

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Již proběhnuté aktivity 2019

 • výroba korunek, místní žehnání koledníků ... info na jedntlivých farnostech, u místních vedoucích skupinek

09.02.2019

Filmové představení pro krále, koledníky ...

 • film Malá čarodějnice
 • Golden Apple Cinema, sál číslo 1, v čase 10:00 hodin
 • nutná rezervace
 • objednávejte najednou požadovaný počet míst, není nutné rezervovat jednotlivá místa samostatně!
 • děti se při vstupu prokáží vytištěnou / ručně psanou reservací – jméno objednatele, místenka, kód (pro skupinu je dostačující JEDNO vyhotovení) a plackou JsemKing, koledníci z Otrokovic šátkem)
 • tisk vstupenky: v potvrzujícím e-mailu najeďte na ´detail reservace´ a tyto údaje vytiskněte
 • děkujeme za vstřícnost Golden Apple Cinema
 • změna vyhrazena 

31.01.2019

Příběh jedné koledy

zapojit se může zlínský koledník jednotlivec, jeho nejbližší (rodič, sourozenec, prarodič ...), skupinka koledníků, vedoucí skupinky, místní koordinátor, pedagog, pracovník obecního úřadu ...  

 • výzva pro více či méně zdatné písmáky, kteří se rádi podělí o prožitek (ne)všedního královského dne 
 • styl dle vlastního uvážení, např. dopis, zpráva, vyprávění, reportáž, próza, poezie, fejeton ...
 • rozsah minimálně 100 slov
 • literární dílko opatřete jménem autora/rky, místem koledy, případně jménem vedoucího skupinky
 • zašlete na pribehjednekoledy@seznam.cz do 31.01.2019, 23:00hodin
 • zasláním příběhu dává jeho autor/ka souhlas se zveřejněním vč.jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro autora/ku nejzajímavějšího příběhu je připravena odměna 
 • zveřejnění příběhů se uskuteční 08.02.2019

12.12.2018 termín Tipovačka1

Tři králové chodí v mrazu, na ledě i blátě ...curr24hourgraph

zapojit se může zlínský koledník jednotlivec, jeho nejbližší (rodič, sourozenec, prarodič ...), skupinka koledníků, vedoucí skupinky, místní koordinátor, pedagog, pracovník obecního úřadu ...  

 • g8mMHYqT7.GoQMQkc7PaQkvbVV~DZ% na počasí v den svátku Tří králů ve12:00 hodin ve Zlíně - Štípě
 • zasláním svého tipu dává osoba souhlas se zveřejněním jména v propagačních materiálech ChZ
 • údaj bude převzat z meteo stanice ZŠ Štípa
 • pro vítěze je připravena drobná odměna
 • vítěze Tipovačky1 nemáme (06.01.2019)

Žehnání koledníkům 3k2019, Prostějov29.12.2018

Žehnání tříkrálových koledníků v Prostějově

31.12.2018 termín Tipovačka2 

Počet zaregistrovaných skupinek koledníků 3k2019 Charitou Zlín

zapojit se může kdokoliv, tipovačka je otevřena široké veřejnosti

 • g8mMHYqT7.GoQMQkc7PaQkvbVV~DZ% na počet zaregistrovaných skupinek koledníků 3k2019 Charitou Zlín
 • zasláním svého tipu dává osoba souhlas se zveřejněním jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro vítěze je připravena drobná odměna
 • vítězem Tipovačky2 = 345 skupinek je pan Jaroslav Kolařík ze Zlína, gratulujeme (07.01.2019)

Tříkrálový Festival 201905.01.2019

Tříkrálový festival 2019

 • před kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů, Jižní Svahy, Zlín
 • 8:00 hodin, mše svatá
 • 9:00 - 12:30 hodin, hudební produkce
 • 9:00 hodin, Tříkrálová Moravská zabíjačka; prodej farmářských zabíjačkových výrobků vč. polévky s sebou, prodej teplých nápojů 
 • 9:00 hodin, Tříkrálová polévka; je osobnostmi města Zlína z různých oborů podána všem, kdo se v dopoledních hodinách dostaví na ochutnávku polévky na místě. Ti, kteří mají možnost, mohou za ni vložit finanční příspěvek do zapečetěné tříkrálové kasičky.

06.01.2019 termín Tipovačka3

TOP bankovka, která bude v aktuální zlínské sbírce převažovat

zapojit se může kdokoliv, tipovačka je otevřena široké veřejnosti

 • g8mMHYqT7.GoQMQkc7PaQkvbVV~DZ% na TOP BANKOVKU, která bude v aktuální zlínské sbírce převažovat
 • zasláním svého tipu dává osoba souhlas se zveřejněním jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro vítěze je připravena drobná odměna
 • výsledek Tipovačky3 bude zveřejněn nejpozději 16.01.2019

06.01.2019

Tříkrálový koncert

 • koncert přenášený Českou televizí, 18:00 Městské divadlo Brno; Ilona Csáková, Mirai, Pavel Callta, Futurum a Roman Dragoun, Zrní, Martina Kociánová a Jan Čenský

09.01.2019 termín Tipovačka4

HMOTNOST všech mincí, které v aktuální sbírce zlínská Charita předá do banky

zapojit se může kdokoliv, tipovačka je otevřena široké veřejnosti

 • g8mMHYqT7.GoQMQkc7PaQkvbVV~DZ% (tolerance 2%) na HMOTNOST mincí, které v aktuální sbírce zlínská Charita předá do banky
 • zasláním svého tipu dává osoba souhlas se zveřejněním jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro vítěze je připravena drobná odměna
 • výsledná hodnota Tipovačky4 bude zveřejněna nejpozději 17.01.2019

11.01.2019

Tři králové, "FOŤTE!" 2019

zapojit se může každá kolednická skupinka registrovaná Charitou Zlín s jedním záběrem

 • téma soutěže: VZÁJEMNÉ OBDAROVÁVÁNÍ; záběry vystihující setkání králů a radostnou zvěstí obdarovaných dárců
 • zašlete fotografii jpg. v kvalitním rozlišení na fotte3k@seznam.cz
 • k záběru přidejte jméno vedoucího skupinky a koledníků, místo koledování, název, krátký verš, báseň ... 
 • termín do 11.01.2019, 23:00hodin; záběry zaslané po termínu nebudou do soutěže zařazeny
 • zasláním fotografie dávají osoby na ní zachycené souhlas se zveřejněním v propagačních materiálech ChZ
 • internetové hlasování bude spuštěno nejpozději 17.01.2019, o zahájení budou soutěžící informováni 
 • pro vítěze internetového hlasování je připravena odměna
 • fotografie budou hodnoceny také odbornou porotou
 • pro skupinky s nejvyšším bodovým hodnocením od odborné poroty, je připravena odměna 
 • vyhlášení výsledků se uskuteční při společném setkání 09.02.2019

13.01.2019 termín Tipovačka5

VÝSLEDNÁ ČÁSTKA Tříkrálové sbírky na Zlínsku

zapojit se může kdokoliv, tipovačka je otevřena široké veřejnosti

 • g8mMHYqT7.GoQMQkc7PaQkvbVV~DZ% (tolerance 1%) na VÝSLEDNOU ČÁSTKU, která bude známá po rozpečetění všech zaregistrovaných kasiček Charitou Zlín, bez výnosu DMS a poštovních poukázek, možná malá pomůcka (?)
 • zasláním svého tipu dává osoba souhlas se zveřejněním jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro vítěze je připravena drobná odměna
 • výsledná hodnota Tipovačky5 bude zveřejněna nejpozději 25.01.2019

 

Adventní koncert ´poděkování´s Concertinem

Adventní koncert ´poděkování´s Concertinem

Skladbou Koncert pro čtyři housle G dur Georga Philippa Telemanna byl zahájen dnešní adventní koncert ve zlínském kostele sv. Filipa a Jakuba. Ten již několik let zlínská Charita pořádá, aby netradičně vyjádřila své poděkování všem příznivcům, především pak tříkrálovým spolupracovníkům.

Pipi udělala tečku za sbírkou

Pipi udělala tečku za sbírkou

Pipi dlouhá punčocha, svérázná devítiletá dívenka s nevšedním chováním, jménem i vzezřením, pobavila, spolu s ostatními hrdiny příběhu všechny, kteří využili naše pozvání do zlínského divadla Malá scéna /http://www.malascenazlin.cz/. To bylo zaplněno do posledního místečka malými i velkými koledníky, kteří nejen že putovali jako králové ulicemi, ale mnozí z nich s námi fotosoutěžili, či vyluštili tajenku z brožurky, což bylo pro malé krále jedno z dalších zlínských tříkrálových překvapení. 

´FOŤTE´ tříkrálovou sbírku 2014

´FOŤTE´ tříkrálovou sbírku 2014

Nejsme na koledu sami! Osmý ročník soutěže královských fotografů zná své vítěze.

Kingové na bruslích

Kingové na bruslích

Sobotní tříkrálové odpoledne na bruslích na extraligovém zimním stadionu Luďka Čajky ve Zlíně, přilákalo koledníky nejen Charity Zlín, ale také krále z Farní charity Fryšták a otrokovické Charity svaté Anežky. Za vstřícnost děkujeme PSG Zlín, s.r.o.. Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín

Kašpar, Melichar a Baltazar v ulicích Zlínska už 15 let

Kašpar, Melichar a Baltazar v ulicích Zlínska už 15 let

Tak jsme nazvali třiceti dvou stránkovou publikaci, kterou jako poděkování za podporu naší činnosti a především sbírky, obdržely nejen všechny skupinky koledníků, ale také zástupci měst, obcí, farností, zkrátka všichni, s nimiž jsme se při koledě setkávali.

Děkujeme všem, kteří nám umožnili připravit brožurku, v níž se úvodníku ujal ředitel zlínské Charity.

Díky dárcům jsme se dotkli mnoha osobností našich dějin

Díky dárcům jsme se dotkli mnoha osobností našich dějin

Nevěříte? Tak počítejte. Dotkli jsme se desetkrát Emy Destinové, jedenaosmdesátkrát Františka Palackého, dvěstatřecetdvakrát Boženy Němcové, zaznamenali jsme dvatisícedevět setkání s Janem Ámosem Komenským a dokonce jsme se poohlédli čtyřitisícešestsettřicetšestkrát za Karlem IV. K tomu se přidalo 150 kilogramů symbolů naší země - svatováclavská koruna, velkomoravský šperk, Karlův most s hladinou Vltavy, brněnský Petrov, socha svatého Václava či budovy charakteristické pro Prahu. 
 

Tříkrálové putování městem

Tříkrálové putování městem

Návštěvou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka bylo odstartováno Tříkrálové putování městem. Poté králové zavítali na zlínskou radnici za náměstkem primátora města Mgr. Miroslavem Kašným, jež nad sbírkou na Zlínsku převzal záštitu a primátorem města Zlína MUDr. Miroslavem Adámkem. 

Kašpar, Melichar a Baltazar v ulicích Zlínska již 15 let

Kašpar, Melichar a Baltazar v ulicích Zlínska již 15 let

Tak jsme nazvali třiceti dvou stránkovou publikaci, kterou jako poděkování za podporu naší činnosti a především sbírky, obdržely nejen všechny skupinky koledníků, ale také zástupci měst, obcí, farností, zkrátka všichni, s nimiž jsme se při koledě setkávali.

... a putovali jsme městem

... a putovali jsme městem

Návštěvou hejtmana Zlínského kraje MVDr.Stanislava Mišáka bylo odstartováno Tříkrálové putování městem. Poté králové zavítali na zlínskou radnici za náměstkem primátora města Mgr.Miroslavem Kašným, jež nad sbírkou na Zlínsku převzal záštitu a primátorem města Zlína MUDr.Miroslavem Adámkem. 

Tříkrálová polévka

Tříkrálová polévka

Tříkrálovou polévku svojí osobní účastí podpořili zástupci nejrůznějších oblastí veřejného života ve městě

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

 • IČ 44117434
 • evidence MK dne 30.10.1996
 • pod číslem 8/1-02-728/1996
 • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
 • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK