Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Tříkrálové aktuality

kontaktní údaje: Ing. Pavla Romaňáková
tel.: (+420) 603 491 601, (+420) 577 224 050
e-mail: pavla.romanakova@zlin.charita.cz, info@zlin.charita.cz 

Aktuální výnos sbírky 2019 na Zlínsku

Aktuality 2019

změna vyhrazena

10.03.2019

Královsky si zabruslíme

24.05.2019

Zahradní slavnost = soutěže, kouzelník, tanec, zpěv ...

 • SNP 4789, zahrada azylového ubytování
 • v čase 15:30 - 18:00 hodin
 • placka JsemKing = malé občerstvení
 • podrobnější info bude všem, na koho máme e-mail, odesláno nejpozději 15.04.2019

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Již proběhnuté aktivity 2019

 • výroba korunek, místní žehnání koledníků ... info na jedntlivých farnostech, u místních vedoucích skupinek

09.02.2019

Filmové představení pro krále, koledníky ...

 • film Malá čarodějnice
 • Golden Apple Cinema, sál číslo 1, v čase 10:00 hodin
 • nutná rezervace
 • objednávejte najednou požadovaný počet míst, není nutné rezervovat jednotlivá místa samostatně!
 • děti se při vstupu prokáží vytištěnou / ručně psanou reservací – jméno objednatele, místenka, kód (pro skupinu je dostačující JEDNO vyhotovení) a plackou JsemKing, koledníci z Otrokovic šátkem)
 • tisk vstupenky: v potvrzujícím e-mailu najeďte na ´detail reservace´ a tyto údaje vytiskněte
 • děkujeme za vstřícnost Golden Apple Cinema
 • změna vyhrazena 

31.01.2019

Příběh jedné koledy

zapojit se může zlínský koledník jednotlivec, jeho nejbližší (rodič, sourozenec, prarodič ...), skupinka koledníků, vedoucí skupinky, místní koordinátor, pedagog, pracovník obecního úřadu ...  

 • výzva pro více či méně zdatné písmáky, kteří se rádi podělí o prožitek (ne)všedního královského dne 
 • styl dle vlastního uvážení, např. dopis, zpráva, vyprávění, reportáž, próza, poezie, fejeton ...
 • rozsah minimálně 100 slov
 • literární dílko opatřete jménem autora/rky, místem koledy, případně jménem vedoucího skupinky
 • zašlete na pribehjednekoledy@seznam.cz do 31.01.2019, 23:00hodin
 • zasláním příběhu dává jeho autor/ka souhlas se zveřejněním vč.jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro autora/ku nejzajímavějšího příběhu je připravena odměna 
 • zveřejnění příběhů se uskuteční 08.02.2019

12.12.2018 termín Tipovačka1

Tři králové chodí v mrazu, na ledě i blátě ...curr24hourgraph

zapojit se může zlínský koledník jednotlivec, jeho nejbližší (rodič, sourozenec, prarodič ...), skupinka koledníků, vedoucí skupinky, místní koordinátor, pedagog, pracovník obecního úřadu ...  

 • g8mMHYqT7.GoQMQkc7PaQkvbVV~DZ% na počasí v den svátku Tří králů ve12:00 hodin ve Zlíně - Štípě
 • zasláním svého tipu dává osoba souhlas se zveřejněním jména v propagačních materiálech ChZ
 • údaj bude převzat z meteo stanice ZŠ Štípa
 • pro vítěze je připravena drobná odměna
 • vítěze Tipovačky1 nemáme (06.01.2019)

Žehnání koledníkům 3k2019, Prostějov29.12.2018

Žehnání tříkrálových koledníků v Prostějově

31.12.2018 termín Tipovačka2 

Počet zaregistrovaných skupinek koledníků 3k2019 Charitou Zlín

zapojit se může kdokoliv, tipovačka je otevřena široké veřejnosti

 • g8mMHYqT7.GoQMQkc7PaQkvbVV~DZ% na počet zaregistrovaných skupinek koledníků 3k2019 Charitou Zlín
 • zasláním svého tipu dává osoba souhlas se zveřejněním jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro vítěze je připravena drobná odměna
 • vítězem Tipovačky2 = 345 skupinek je pan Jaroslav Kolařík ze Zlína, gratulujeme (07.01.2019)

Tříkrálový Festival 201905.01.2019

Tříkrálový festival 2019

 • před kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů, Jižní Svahy, Zlín
 • 8:00 hodin, mše svatá
 • 9:00 - 12:30 hodin, hudební produkce
 • 9:00 hodin, Tříkrálová Moravská zabíjačka; prodej farmářských zabíjačkových výrobků vč. polévky s sebou, prodej teplých nápojů 
 • 9:00 hodin, Tříkrálová polévka; je osobnostmi města Zlína z různých oborů podána všem, kdo se v dopoledních hodinách dostaví na ochutnávku polévky na místě. Ti, kteří mají možnost, mohou za ni vložit finanční příspěvek do zapečetěné tříkrálové kasičky.

06.01.2019 termín Tipovačka3

TOP bankovka, která bude v aktuální zlínské sbírce převažovat

zapojit se může kdokoliv, tipovačka je otevřena široké veřejnosti

 • g8mMHYqT7.GoQMQkc7PaQkvbVV~DZ% na TOP BANKOVKU, která bude v aktuální zlínské sbírce převažovat
 • zasláním svého tipu dává osoba souhlas se zveřejněním jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro vítěze je připravena drobná odměna
 • výsledek Tipovačky3 bude zveřejněn nejpozději 16.01.2019

06.01.2019

Tříkrálový koncert

 • koncert přenášený Českou televizí, 18:00 Městské divadlo Brno; Ilona Csáková, Mirai, Pavel Callta, Futurum a Roman Dragoun, Zrní, Martina Kociánová a Jan Čenský

09.01.2019 termín Tipovačka4

HMOTNOST všech mincí, které v aktuální sbírce zlínská Charita předá do banky

zapojit se může kdokoliv, tipovačka je otevřena široké veřejnosti

 • g8mMHYqT7.GoQMQkc7PaQkvbVV~DZ% (tolerance 2%) na HMOTNOST mincí, které v aktuální sbírce zlínská Charita předá do banky
 • zasláním svého tipu dává osoba souhlas se zveřejněním jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro vítěze je připravena drobná odměna
 • výsledná hodnota Tipovačky4 bude zveřejněna nejpozději 17.01.2019

11.01.2019

Tři králové, "FOŤTE!" 2019

zapojit se může každá kolednická skupinka registrovaná Charitou Zlín s jedním záběrem

 • téma soutěže: VZÁJEMNÉ OBDAROVÁVÁNÍ; záběry vystihující setkání králů a radostnou zvěstí obdarovaných dárců
 • zašlete fotografii jpg. v kvalitním rozlišení na fotte3k@seznam.cz
 • k záběru přidejte jméno vedoucího skupinky a koledníků, místo koledování, název, krátký verš, báseň ... 
 • termín do 11.01.2019, 23:00hodin; záběry zaslané po termínu nebudou do soutěže zařazeny
 • zasláním fotografie dávají osoby na ní zachycené souhlas se zveřejněním v propagačních materiálech ChZ
 • internetové hlasování bude spuštěno nejpozději 17.01.2019, o zahájení budou soutěžící informováni 
 • pro vítěze internetového hlasování je připravena odměna
 • fotografie budou hodnoceny také odbornou porotou
 • pro skupinky s nejvyšším bodovým hodnocením od odborné poroty, je připravena odměna 
 • vyhlášení výsledků se uskuteční při společném setkání 09.02.2019

13.01.2019 termín Tipovačka5

VÝSLEDNÁ ČÁSTKA Tříkrálové sbírky na Zlínsku

zapojit se může kdokoliv, tipovačka je otevřena široké veřejnosti

 • g8mMHYqT7.GoQMQkc7PaQkvbVV~DZ% (tolerance 1%) na VÝSLEDNOU ČÁSTKU, která bude známá po rozpečetění všech zaregistrovaných kasiček Charitou Zlín, bez výnosu DMS a poštovních poukázek, možná malá pomůcka (?)
 • zasláním svého tipu dává osoba souhlas se zveřejněním jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro vítěze je připravena drobná odměna
 • výsledná hodnota Tipovačky5 bude zveřejněna nejpozději 25.01.2019

 

Naše vyhlížení mudrců nebylo marné. Opět do Zlína doputovali

Naše vyhlížení mudrců nebylo marné. Opět do Zlína doputovali

Tři mudrcové z Východu i letos doputovali do našeho regionu. Již v pátek, 4.ledna v poledne, jsme společně navštívili hejtmana Zlínského kraje pana MVDr. Stanislava Mišáka, kde jsme zaplnili filmový pás kamery TV Slovácko :-) a také náměstka primátora města Zlína, pana Mgr. Miroslava Kašného, kde se nám dostalo vřelého přijetí.

Královny ze zlínské Charity zpívaly obyvatelům největšího městského sídliště

Královny ze zlínské Charity zpívaly obyvatelům největšího městského sídliště

Již mnohokrát se potvrdilo, že naše děvčata mají hned několik talentů. Proto ten hudební, ať už obor zpěv či hra na hudební nástroj, je pravidelně využíván k vlastnímu koledování. Celkem devět zapečetěných kasiček ve Zlíně bylo na jména pracovnic naší charity. Děvčata všech středisek, poskytujících přímou péči či zdravotní úkony, často v doprovodu svých ratolestí, koledovala na největším zlínském sídlišti.

Tříkrálové jitrničky, pokropené deštěm, opět přilákaly Zlíňáky

Tříkrálové jitrničky, pokropené deštěm, opět přilákaly Zlíňáky

Již tradičně se sídlištěm Jižní Svahy nesla o první lednové sobotě vůně tříkrálových jitrniček. Netradiční koleda, jak byla tato akce před léty nazvána, je jednou z doprovodných aktivit zlínské Tříkrálové sbírky. V letošním roce jsme netradičně koledovali již tradičně v prostorách před kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů.

Duchovní hudbu podbarvily andělské básně

Duchovní hudbu podbarvily andělské básně

Druhá adventní sobota, den, kdy jsme děkovali všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporují, a to podvečerním Adventním koncertem duchovní hudby v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Hlavní, již tradiční host večera, smyčcový orchestr Concertino, v němž působí mladí talentovaní hudebníci z regionu pod vedením uměleckého vedoucího Miroslava Křivánka, představilo skladby světových autorů.

Tři králové přišli do Zlína již s Adventem

Tři králové přišli do Zlína již s Adventem

Abychom v kalendáři uviděli svátek Tří králů, musíme několik listů ještě otočit. Jinak je tomu ve vstupním podlaží Zlínského kraje. Tam každého příchozího uvítá více jak stovka královských vyslanců. Od pondělí 3. prosince je zde totiž k vidění výstava fotografií, kreseb a keramiky „My tři králové jdeme k Vám“, a to po celý prosinec.

Venku i v divadle byl Mrazík

Venku i v divadle byl Mrazík

Legendární pohádku představil Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná. O přestávce převzali dáreček (památeční medaile-keramická korunka, sada samolepek Nezbeda, andílek pro každého člena skupinky a publikaci Charity Zlín pro vedoucího skupinky) zástupci skupinek, které zaslaly příspěvek do foto soutěže. Následně byly vyhlášeny výsledky jak internetového hlasování, tak i výsledky plynoucí z rozhodnutí odborné poroty. Poprvé byla udělena také cena za zaslanou rýmovačku. Koledníci obdrželi hodnotné ceny, za které sponzorům soutěže děkujeme. Všechny zaslané fotografie si návštěvníci divadla mohli prohlédnout ve vestibulu divadla. Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity ZlínVíce zde: http://zlin.charita.cz/tks/pripravujeme-pro-trikralove-spolupracovniky/

´FOŤTE´ tříkrálovou sbírku 2012

´FOŤTE´ tříkrálovou sbírku 2012

Už šestý roční "foťte" zná své vítěze!

Korunu z korunek jsme skládali na Zimním stadionu Luďka Čajky

Korunu z korunek jsme skládali na Zimním stadionu Luďka Čajky

Z mincí převážně hodnoty 1Kč :-) jsme vyskládali KORUNU Z KORUNEK, zatancovali si ZUMBU a především jsme si všichni (a že se nás tentokrát sešlo!), pořádně zabruslili. Za spolupráci děkujeme ateliéru ZEBRA, za vstřícnost HC PSG Zlín . Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín

Tříkrálová koleda s Moravskou zabíjačkou

Tříkrálová koleda s Moravskou zabíjačkou

U kostela na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně byla od ranních hodin pro koledníky a všechny ostatní připravena ve spolupráci se Salesiánským střediskem mládeže Zlín netradiční koleda spojená s "Moravskou zabíjačkou". Kolem půl desáté dopolední byl zahájen prodej tradičních výrobků, o něž je rok od roku mezi občany Zlína větší zájem. PeR

Tři králové putovali městem

Tři králové putovali městem

Tříkrálové putování jsme zahájili návštěvou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka a také jsme se stali vítanými hosty primátora města Zlína MUDr. Miroslava Adámka a jeho náměstka Mgr. Miroslava Kašného.

Poté, stále ještě v den svátku Tří králů, se spousta dobrých lidiček sešla v kostele sv.Filipa a Jakuba ve Zlíně, aby pak společně doputovali na zlínské náměstí Míru, v čele s Kašparem na velbloudovi. Na náměstí už průvod vyhlíželi trubači a zástupci města, aby je slavnostně přivítali.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

 • IČ 44117434
 • evidence MK dne 30.10.1996
 • pod číslem 8/1-02-728/1996
 • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
 • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK