Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

´FOŤTE!´ tříkrálovou sbírku 2018

´FOŤTE!´ tříkrálovou sbírku 2018

´než jsme vyšli na koledu´

Dvanáctý ročník fotografické soutěže má své vítěze

Rozhodnutí odborné poroty (maximum 140 bodů)

 • 1. místo Jsme tu jenom na skok, koledníci Tatianka, Davídek a Kubík, Zlín, Lužkovice (104 body)
 • 2. místo Tlučení u prvního domu, koledníci Liduška, Maxík a Samuel, Fryšták (74 body)
 • 3. místo Ani vysoké zárubně nejsou překážkou, koledníci Silvinka, Sonička a Anička, Lípa (56 bodů)
 • 4. místo Než jsme vyšli na koledu ..., Pavla a spol., Želechovice nad Dřevnicí (44 body)
 • 5. místo Základem je kvalitně nalíčit ´černého vzadu´..., Veronika a spol., Želechovice n.Dřevnicí (36 bod)
 • 6. místo Tři královéa maskérka, Veronika, Darja a Katka, Želechovice nad Dřevnicí (31 bodů)
 • 7. místo Králové se poklonili Ježíškovi v Betlémě, Třikrát tři králové, Sazovice (28 bodů)

Fotografie hodnotili: Bc. Lukáš Fabián, tiskové oddělení Magistrátu města Zlína / Noela Frolková, pastorační asistentka / Ing. Petra Fuksová, marketing, NWTa.s. / Leoš Hrdlička, časopis Nezbeda / Mgr. Kateřina Potůčková, ZUŠ Zlín / Jsf Abb, Josef Řezníček, fotograf a výtvarník / Luboš Klobušický, ekonom, Charita Zlín / Mgr. Bc. Helena Mráčková, odbor kanceláře hejtmana Zlínského kraje, Public relations a redaktorská činnost /  Radmil Schneider, ZUŠ Zlín / Bc. Kamila Slezáková, vedoucí střediska Domovinka-centrum denních služeb pro seniory Zlín / Bc. Jana Strouhalová, vedoucí střediska Občanská poradna, Charita Zlín / P. Josef Šich, panitenciář, Arcidiecéze olomoucká / Vlastimil Vajďák, ředitel Charity Zlín / Mgr. Zdeńka Vlčková, vedoucí střediska Charitní pečovatelská služba Zlín.

Internetové hlasování (celkem hlasovalo 1152 porotců)

 • 1. místo Rozcvička před koledováním, Adéla, Veronika, Karolína, Zlín (330 lajků)
 • 2. místo Adéla, Simča a Míša, Mysločovice (314 lajků)

Všechny soutěžní fotografie ke shlédnutí zde

Gratulujeme vítězům a všem soutěžícím a porotcům děkujeme!
 

Odměny pro účastníky soutěží poskytli, či sbírku technicky podpořili

Další soutěže, tipovačky a aktivity pro zlínské královské vyslance

Fotografie oceněné odbornou porotou

Tatianka, Davídek a KubíkLiduška, Maxík a SamuelSilvinka, Sonička a AničkaPavla a spol.

 Veronika a spol.Veronika, Darja a KatkaSazovičtí králové

Vítěz internetového hlasování

Adéla, Veronika a Karolína, Zlín

Letos poprvé zazněla výzva adresovaná koledníkům, jeho nejbližším (rodič, sourozenec, prarodič ...), skupince koledníků, vedoucím skupinky, místním koordinátorům, pedagogům, pracovníkům obecního úřadu ...  

Příběh jedné koledy 

 • výzva pro více či méně zdatné písmáky, kteří se rádi podělí o prožitek (ne)všedního královského dne 
 • styl dle vlastního uvážení, např. dopis, zpráva, vyprávění, reportáž, próza, poezie, fejeton ...
 • rozsah minimálně 100 slov
 • děkujeme panu Aleši Kincovi, který na výzvu zareagoval, nicméně zadání nebylo naplněno

ZA HVĚZDOU

Třpytivou hvězdou

korunou

písmeno za runou

jdou (králové)

nadaní trojičností.

Za hvězdou

za věčností

s vděčností mudrců

kteří našli

svůj kámen

své spasení

svůj grál.

Nemá sto slov. to je na mě moc.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

 • IČ 44117434
 • evidence MK dne 30.10.1996
 • pod číslem 8/1-02-728/1996
 • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
 • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK