Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Kašpar, Melichar a Baltazar v ulicích Zlínska již 15 let

Kašpar, Melichar a Baltazar v ulicích Zlínska již 15 let

Tak jsme nazvali třiceti dvou stránkovou publikaci, kterou jako poděkování za podporu naší činnosti a především sbírky, obdržely nejen všechny skupinky koledníků, ale také zástupci měst, obcí, farností, zkrátka všichni, s nimiž jsme se při koledě setkávali.

Děkujeme všem, kteří nám umožnili připravit brožurku, v níž se úvodníku ujal ředitel zlínské Charity.

´Když jsme před lety poprvé od otce Arcibiskupa slyšeli vyprávět na poradě ředitelů charit o Tříkrálové sbírce, tak jsme mu předkládali řadu argumentů o tom, že něco podobného v žádném případě u nás nemůže fungovat. Mluvili jsme o tom, že po Vánocích a před první lednovou výplatou mají lidé sami hluboko do kapsy a nebudou ochotni přispívat potřebným. Uváděli jsme, že na rozdíl od Rakouska, kde má Tříkrálová sbírka velkou tradici, bude problém oslovit dostatečné množství dobrovolníků. Měli jsme obavy, jak přijmou sbírku s pastoračním rozměrem lidé bez vyznání. Zkrátka, dávali jsme najevo, že se nám do podobného podniku moc nechce.

Jsem velmi rád, že jsme se hluboce mýlili. Samozřejmě, že organizace tak rozsáhlé akce, jako je lednová sbírka, není nic jednoduchého a obsahuje těžko představitelné kvantum práce, ale výsledky jsou malým zázrakem. Jenom v rámci naší působnosti vyrazí do ulic měst a obcí naprosto neuvěřitelných až jeden tisíc dobrovolníků. Z toho, jaké informace od nich získáváme, víme, že roznášejí radost z dobrého díla dalším tisícům dárců. Finanční výtěžek nám umožňuje pomáhat potřebným u nás i v zahraničí. Naše parketa je však v pomoci v našem regionu a vždy, když rozhodujeme o přímé pomoci, znovu děkuji všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají v rámci sbírky a díky nimž můžeme pomáhat těm nejpotřebnějším v našich městech a obcích. 

Občas není jednoduché přiznat svoji chybu nebo omyl.  Já ale musím konstatovat, že si s radostí svůj omyl připomínám každý rok při Tříkrálové sbírce. Vlastimil Vajďák´

Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK