Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Královny ze zlínské Charity zpívaly obyvatelům největšího městského sídliště

Královny ze zlínské Charity zpívaly obyvatelům největšího městského sídliště

Již mnohokrát se potvrdilo, že naše děvčata mají hned několik talentů. Proto ten hudební, ať už obor zpěv či hra na hudební nástroj, je pravidelně využíván k vlastnímu koledování. Celkem devět zapečetěných kasiček ve Zlíně bylo na jména pracovnic naší charity. Děvčata všech středisek, poskytujících přímou péči či zdravotní úkony, často v doprovodu svých ratolestí, koledovala na největším zlínském sídlišti.

Takže mají za sebou nejen příjemné zážitky a vyzpívané hlasivky, ale co nejvíce asi pocítily, to jsou stovky vyšlápnutých schodů v domech bez výtahu (kdo zná domy na sídlištích, ví, o čem píšu). Dešťové kapky pak potrápily skupinku pracovnic, které za koledou putovaly místní částí Mladcová. Snaha královen z Charity Zlín byla dárci oceněna částkou 47.754korun, což je úžasné. Patří jim jistě, tak jako všem ostatním koledníkům, velké poděkování.

Ing. Pavla Romaňáková,projektová manažerka Charity Zlín

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK