Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Naše vyhlížení mudrců nebylo marné. Opět do Zlína doputovali

Naše vyhlížení mudrců nebylo marné. Opět do Zlína doputovali

Tři mudrcové z Východu i letos doputovali do našeho regionu. Již v pátek, 4.ledna v poledne, jsme společně navštívili hejtmana Zlínského kraje pana MVDr. Stanislava Mišáka, kde jsme zaplnili filmový pás kamery TV Slovácko :-) a také náměstka primátora města Zlína, pana Mgr. Miroslava Kašného, kde se nám dostalo vřelého přijetí.

Hvězdopravci, zřejmě z Arábie, jim přinesli i jednotlivé dary. Kašpar zlato, jako symbol královské důstojnosti, Melichar kadidlo, kterého užívají při obětech kněží a Baltazar myrhu, jako symbol Ježíšova lidství. A také zvěst o tom, že o následujícím víkendu navštíví příbytky obyvatel Zlína, Slušovic, Vizovic a dalších 40-ti obcí kraje, aby přinesli všem, s nimiž se potkají úsměv, písničku, poděkování a také aby do zapečetěných pokladniček přijali finanční dary nikoliv pro sebe, ale ve prospěch lidí, kteří se dostali do těžké životní situace.

Záštitu nad Tříkrálovou sbírkou, zastřešenou v regionu Zlínsko Charitou Zlín, převzal náměstek primátora města Zlína a zastupitel Zlínského kraje, pan Mgr. Miroslav Kašný.

Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK