Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Sobotní ráno v kostele sv.Filipa a Jakuba ve Zlíně

Sobotní ráno v kostele sv.Filipa a Jakuba ve Zlíně

Děkujeme všem, kteří s námi pomáhají!
Poděkování zlínské Charity patří koledníkům, vedoucím skupinek a místním asistentům, kteří na sebe vzali odpovědnost za hladký průběh Tříkrálové sbírky ve své obci, pracovníkům magistrátních, městských a obecních úřadů a duchovním správcům všech farností, a v neposlední řadě také všem dobrým lidem, kteří tříkrálovým koledníkům otevřeli dveře svých příbytků, přispěli a podpořili tak charitu v její snaze pomáhat potřebným. Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK