Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Soutěže, tipovačky, výzvy, upomínky ... nejen to pro zlínské koledníky

Soutěže, tipovačky, výzvy, upomínky ... nejen to pro zlínské koledníky

V letošním roce celkem třista třicet devět skupinek koledovalo ve čtyřech městech a čtyřiceti čtyřech obcích s logem Charity Zlín na kasičce. Asi nezjistíme, kolik udělali kroků, kolik vyšlapali schodů, ani kolik ušli kilometrů. Ale co víme je to, že všichni byli vybaveni křídou a hezky zodpovědně, s trpělivostí, třeba když křída zlobila, napsali C†M†B† na ticíce nadpraží dveří, poštovních schránek, sloupků. Těm všem, malým i velkým, kteří našli odvahu a do koledy se zapojili, i těm, kteří se o hladký průběh sbírky zasloužili, děkujeme nejen slovy ... 

11.12.2017 termín Tipovačka1

Tři králové chodí v mrazu, na ledě i blátě ...

zapojit se může každý zlínský koledník jednotlivec, jeho nejbližší (rodič, sourozenec, prarodič ...), skupinka koledníků, vedoucí skupinky, místní koordinátor, pedagog, pracovník obecního úřadu ...  

 • zašlete svůj tip na počasí v den svátku Tří králů ve 12:00 hodin ve Zlíně - Štípě
 • zasláním svého tipu dává osoba souhlas se zveřejněním jména v propagačních materiálech ChZ
 • údaj bude převzat z meteo stanice ZŠ Štípa
 • pro vítěze je připravena drobná odměna
 • výsledek Tipovačky1 - rtuť teploměru překročila 11°C, jasno, slunečno
 • Rosničku 3k2018 nemáme :-( mezi tipem a skutečností je téměř 16°C (tipovali jste: AK: -4°C, skoro jasno, lehký vítr, čili vánek; JČ: -4°C, slunečno, s trochou sněhu pod nohama; RB: -4°C, slunečno)

30.12.2017

Žehnání tříkrálových koledníků v Olomouci

 • katedrála svatého Václava
 • zájemcům z řad zlínských koledníků, kteří se přihlásí do 12.12.2017, budou zajištěny vstupenky (vyzvednutí na jméno po mši svaté u pořadatelů) na dvě prohlídky:
  • 11:30 - 15:00, prohlídka vlastivědného muzea, nám.Republiky 6 a Arcibiskupského paláce, Wurmova 6

31.12.2017 termín Tipovačka2 

Počet zaregistrovaných skupinek koledníků 3k2018 Charitou Zlín

zapojit se může kdokoliv, tipovačka je otevřena široké veřejnosti

 • zašlete svůj tip na počet zaregistrovaných skupinek koledníků 3k2018 Charitou Zlín
 • zasláním svého tipu dává osoba souhlas se zveřejněním jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro vítěze je připravena drobná odměna
 • výsledek Tipovačky2 - Charita Zlín zapečetila v aktuálním ročníku sbírky 339 kasiček
 • nejpřesnějším tipařem je Vojtěška Šenkeříková, která vsadila na číslo 330, gratulujeme a zasíláme pozornost

03.01.2018

Soutěž: O nejveselejší i nejradostnější fotku a video

06.01.2018

Tříkrálový Festival 2018

 • před kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů, Jižní Svahy, Zlín
 • 8:00 hodin, mše svatá
 • 9:00 - 12:30 hodin, hudební produkce; účinkují ROCKC&ROLLERS, zlínsko-ostravská kapela hrající největší rockn´roll´ové hity všech dob, KAČES a spol., zlínská populární hudební formace, Cimbálová muzika Paléska a další
 • 9:00 hodin, Tříkrálová Moravská zabíjačka; prodej farmářských zabíjačkových výrobků vč. polévky s sebou, prodej teplých nápojů 
 • 9:00 hodin, Tříkrálová polévka; je osobnostmi města Zlína z různých oborů podána všem, kdo se v dopoledních hodinách dostaví na ochutnávku polévky na místě. Ti, kteří mají možnost, mohou za ni vložit finanční příspěvek do zapečetěné tříkrálové kasičky.

07.01.2018 termín Tipovačka3

TOP bankovka, která bude v aktuální zlínské sbírce převažovat

zapojit se může kdokoliv, tipovačka je otevřena široké veřejnosti

 • zašlete svůj tip na TOP BANKOVKU, která bude v aktuální zlínské sbírce převažovat
 • zasláním svého tipu dává osoba souhlas se zveřejněním jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro vítěze je připravena drobná odměna
 • výsledek Tipovačky3 - TOP bankovka v hodnotě 100Kč se objevila v kasičkách Charity Zlín  6346krát
 • nejpřesnějšími tipaři jsou Broňka, Radka, Emílie, Jeník, Ivana, Edita a Jakub Jan

07.01.2018

Tříkrálový koncert

 • TříkrálovýKoncert 2018

10.01.2018 termín Tipovačka4

HMOTNOST všech mincí, které v aktuální sbírce zlínská Charita předá do banky

zapojit se může kdokoliv, tipovačka je otevřena široké veřejnosti

 • zašlete svůj tip (tolerance 5%) na HMOTNOST mincí, které v aktuální sbírce zlínská Charita předá do banky
 • zasláním svého tipu dává osoba souhlas se zveřejněním jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro vítěze je připravena drobná odměna
 • výsledná hodnota Tipovačky4 - hmotnost mincí 165,3kg 
 • nejpřesnějším tipařem je Petra Tirpák Skřivánková s tipem 159,69kg

10.01.2018

Tři králové, "FOŤTE!" 2018

zapojit se může každá kolednická skupinka registrovaná Charitou Zlín s jedním záběrem

 • téma soutěže: NEŽ JSME VYŠLI NA KOLEDU; záběry vystihující atmosféru příprav na koledování
 • zašlete fotografii jpg. v kvalitním rozlišení na fotte3k@seznam.cz
 • k záběru přidejte jméno vedoucího skupinky a koledníků, místo koledování, název, krátký verš, báseň ... 
 • termín do 10.01.2018, 23:00hodin; záběry zaslané po termínu nebudou do soutěže zařazeny
 • zasláním fotografie dávají osoby na ní zachycené souhlas se zveřejněním v propagačních materiálech ChZ
 • internetové hlasování bude spuštěno nejpozději 15.1.2018, o zahájení budou soutěžící informováni 
 • pro vítěze internetového hlasování je připravena odměna
 • fotografie budou hodnoceny také odbornou porotou
 • pro skupinky s nejvyšším bodovým hodnocením od odborné poroty, je připravena odměna 
 • vyhlášení výsledků se uskuteční 9.února 2018

11.01.2018 termín Tipovačka5

VÝSLEDNÁ ČÁSTKA Tříkrálové sbírky na Zlínsku

zapojit se může kdokoliv, tipovačka je otevřena široké veřejnosti

 • zašlete svůj tip (tolerance 1%) na VÝSLEDNOU ČÁSTKU, která bude známá po rozpečetění všech zaregistrovaných kasiček Charitou Zlín, bez výnosu DMS a poštovních poukázek, možná malá pomůcka (?)
 • zasláním svého tipu dává osoba souhlas se zveřejněním jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro vítěze je připravena drobná odměna
 • výsledná hodnota Tipovačky5 - výnos sbírky v Charitě Zlín 2.104.879,-Kč
 • nejpřesnějšího tipaře nemáme, v toleranci 1% se nikdo nepohyboval

31.01.2018

Příběh jedné koledy 

zapojit se může zlínský koledník jednotlivec, jeho nejbližší (rodič, sourozenec, prarodič ...), skupinka koledníků, vedoucí skupinky, místní koordinátor, pedagog, pracovník obecního úřadu ...  

 • výzva pro více či méně zdatné písmáky, kteří se rádi podělí o prožitek (ne)všedního královského dne 
 • styl dle vlastního uvážení, např. dopis, zpráva, vyprávění, reportáž, próza, poezie, fejeton ...
 • rozsah minimálně 100 slov
 • literární dílko opatřete jménem autora/rky, místem koledy, případně jménem vedoucího skupinky
 • zašlete na pribehjednekoledy@seznam.cz do 31.01.2018, 23:00hodin
 • zasláním příběhu dává jeho autor/ka souhlas se zveřejněním vč.jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro autora/ku nejzajímavějšího příběhu je připravena odměna 
 • do výzvy nebyl přihlášen příspěvek,který by splňoval kritéria

09.02.2018

Mach a Šebestová

vstupenka pro každého koledníka je součástí vybavenosti skupinky (tříkrálový materiál předaný vedoucímu)

 • divadlo Malá scéna, Štefánikova 2987, Zlín
 • 18:00 hodin, divadelní představení, Ochotnický soubor Lípa
 • 19:00 hodin, vyhlášení výsledků fotosoutěže
 • 19:30 hodin, dovádění s Machem a Šebestouvou ... a možná půjčí i sluchátko

04.03.2018

Společně na ledu

01.06.2018

Zahradní slavnost

pro koledníky, kteří se do 28.02.2018 nezávazně zaregistrují, bude na místě připraveno občerstvení

 • zábavní odpoledne plné her, soutěží a vystoupení, určené malým i velkým kamarádům
 • zahrada u azylového domu na zlínských Jižních Svazích, SNP 4789

Související akce

Concertino, adventní koncert duchovní hudby (2. 12. 2017, 17:00 — 2. 12. 2017, 18:00)
Tříkrálový Festival 2018 (6. 1. 2018, 09:00 — 6. 1. 2018, 13:00)

Související články

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

 • IČ 44117434
 • evidence MK dne 30.10.1996
 • pod číslem 8/1-02-728/1996
 • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
 • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK