Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Tři králové rozdávali radost

Tři králové rozdávali radost

Tři králové přinesli v den svátku Slavnosti zjevení Páně radostnou zvěst k hejtmanovi Zlínského kraje i k primátorovi krajského města.

Návštěvou hejtmana Stanislava Mišáka, tak jako každoročně v pravé poledne, byla zahájena ve Zlínském kraji tradiční Tříkrálová sbírka. V den slavnosti Zjevení Páně králové popřáli nejvyššímu představiteli Zlínského kraje, zazpívali koledu a nade dveře pracovny napsali posvěcenou křídou K+M+B+2016. Hejtman MVDr. Stanislav Mišák pozval v mrazivém dni koledníky na čaj a připojil se svým peněžitým darem do sbírky. Děkujeme!

Celý článek, foto Ludvík Valouch, Zlínský kraj

Tři králové, spolu s ředitelem zlínské Charity a projektovou manažerkou, při svém svátečním putování městem nezapomněli ani na primátora města, MUDr. Miroslava Adámka. Bylo to velmi příjemné setkání. Děkujeme! w.4

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK